Ústav tváření

Vedoucí ústavu: prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.

Členové ústavu: prof. Ing. Radek Čada, CSc.; prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc.

Výuka základních a průpravných předmětů bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia v oblasti procesů plastické deformace a technologií tváření.

Výzkum technologií stimulace strukturních změn při výrobě submikronových a nanostrukturních materiálů vícenásobným tvářením vysokou deformací. Výzkum vlivu fyzikálních polí na vývoj materiálových vlastností a výzkum a vývoj možností aplikace ve výrobních a zpracovatelských technologiích. Výzkum v oblasti obecného dynamického modelu vývoje mikrostruktury a materiálových vlastností pro účely výrobních technologií a hodnocení spolehlivosti strojních systémů.

  • Fyzikální a numerické modelování procesů plastické deformace

  • Hodnocení tvářitelnosti materiálů

  • Predikce vývoje mikrostruktury

  • Návrhy konstrukce a analýzy životnosti tvářecích nástrojů a zařízení

  • Optimalizace procesů hlubokého tažení

  • Nekonvenční metody tváření 


© 2019 VŠB-TU Ostrava