Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

RF101-001Výuka základních a průpravných předmětů bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia v oblasti vlivu tváření na vlastnosti a strukturu materiálu, procesů plastické deformace a technologií plošného i objemového tváření.E109-005

Absolventi studijního programu „Strojírenská technologie“ zaměření na tváření mají znalosti z oblasti technologických postupů výroby a tepelného zpracování materiálů, povrchových úprav, konstrukce nástrojů, počítačové podpory technologických procesů a jejich organizaci a řízení. Absolventi umí analyzovat technologické procesy, navrhovat vstupní parametry procesů, s využitím softwarů procesy prakticky řešit a interpretovat získané výsledky pro potřeby praxe. Uplatnění najdou u zaměstnavatelů, kteří se zabývají vývojem, výrobou, distribucí a servisem strojírenských výrobků, a to jako technolog, konstruktér, specialista posuzující úroveň technických projektů apod.

Odborná činnost katedry v oblasti tváření je zaměřena na vývoj nových technologií pro výrobu velmi jemnozrnných materiálů DRECE (Dual Rolls Equal Channel Extrusion), výzkum technologií stimulace strukturních změn při výrobě submikronových a nanostrukturních materiálů vícenásobným tvářením vysokou deformací, návrhy konstrukce tvářecích nástrojů, tvářitelnost slitin zpracovaných metodou ECAP (Equal Channel Angular Pressing) nebo TCAP (Twist Channel Angular Pressing),F108-001 vyhodnocování tvářitelnosti plechů, použití metody deformačních sítí pro analýzu deformací a napětí ve výtažcích z plechu, fyzikální i numerické simulace tažení plechů umožňující optimalizaci procesů, simulace objemového tváření, nekonvenční metody tváření. Pro pedagogickou a výzkumnou činnost jsou využívány jak laboratoře katedry, tak i dalších pracovišť.

V oblasti plošného tváření je v průmyslu trendem využívání plechů o vysoké pevnosti, využívání přístřihů svařených z materiálů různých jakostí, nebo různých tlouštěk. Trendem je již ve fázi technologické přípravy výroby využívání programů pro simulace procesů tváření, což umožňuje úpravou tvaru nebo podmínek tváření optimalizovat proces a docílit požadovanou přesnost výrobku.