Předměty

KódNázev
345-0302Strojírenské materiály
345-0304Základy managementu
345-0305Svařování
345-0306Povrchové úpravy
345-0307Organizace a řízení
345-0308Tváření
345-0309Základy projektování
345-0311Ekonomika a management
345-0313Certifikace výrobků
345-0318Počítačová podpora ve svařování
345-0321Transfer technologií a management inovací
345-0324Základy ekonomiky
345-0325Právní normy v podnikání
345-0326Ročníkový projekt I
345-0337Bakalářský projekt I
345-0339Personální management
345-0340Strategický management
345-0341Rozbory a hodnocení výrobních procesů
345-0342Logistika v průmyslovém podniku
345-0346Strojírenské technologie I
345-0347Technologie tváření a slévání
345-0349Konstrukční materiály
345-0350Základy technologie svařování
345-0351Průmyslová stáž I
345-0353Metody a technika řízení I
345-0356Strojírenské technologie I
345-0501Teorie technologických procesů
345-0502Teorie svařování
345-0503Teorie tváření
345-0504Projektování výrobních procesů
345-0505Projektování výrobních systémů
345-0506Nekonvenční strojírenské materiály a tepelné zpracování
345-0507Tvařitelnost kovů a nekonvenční metody tváření
345-0508Technologie povrchového inženýrství
345-0509Nekonvenční technologie svařování
345-0515Řízení výroby
345-0517Podniková ekonomika
345-0518Projektový management
345-0522Právní normy v podnikání
345-0525Racionalizace výroby
345-0526Technologičnost konstrukce
345-0530Výpočetní metody ve svařování
345-0532Diplomový projekt I
345-0533Technologie přípravy objemových nanomateriálů
345-0535Nanotechnologie v povlakování strojírenských materiálů
345-0536Diplomová praxe
345-0537Modelování výrobních procesů a systémů
345-0538Strojírenské technologie
345-0539Inovační a procesní management
345-0905Experimentální a výpočetní metody ve tváření
345-0906Teorie svařování
345-0911Teorie technologických procesů
345-0912Strojírenské a nekonvenční materiály
345-0915Teorie povrchu a technologie povrchového inženýrství
345-0918Projektování výrobních systémů
345-0919Systémy řízení jakosti
345-0920Organizace a ekonomika stroj. výroby
345-0921Tvářitelnost kovů
345-0926Teorie a technologie tváření
345-0927Technologie svařování a zařízení
345-2354Povrchové úpravy I
345-2355Povrchové úpravy II

© 2019 VŠB-TU Ostrava