Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management
Kód
RPP2019/90
Řešitel
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na inovaci přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management akreditovaném studijním programu Strojní inženýrství, studijním oboru Průmyslové inženýrství. Úkolem tohoto projektu je inovace obsahové náplně výukových materiálů nezbytných pro zatraktivnění průběhu výuky na přednáškách a cvičeních. Na základě tohoto projektu budou vytvořeny prezentační materiály, úkoly pro studenty k řešení v rámci aktivity v hodinách a aktualizace elektronického výukového systému LMS MOODLE.
Zpět na seznam