Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu výuky - Tváření
Kód
IRP/2018/239
Řešitel
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
IRP
Typ
Rozvojový program IRP
Předmět výzkumu
Projekt bude zaměřen na inovaci předmětu Tváření (345-0308/05), který je vyučován studentům 3. ročníku bakalářského studijního programu Strojírenství (B2341). Základní řešenou problematikou budou technologie objemového a plošného tváření, zejména pak nekonvenční tvářecí technologie a metody využívané při výrobě ultra-jemnozrnných až nano-rozměrných kovových materiálů. Současný technický pokrok vyžaduje vyvíjení nových výrobních technologií, které souvisejí se zaváděním nových materiálů, a které mají vliv i na produktivitu výrobního procesu. Intenzívně jsou vyvíjený metody výroby ultra-jemnozrnných až nano- rozměrných kovových materiálů.Studenti budou seznámení s nejnovějšími poznatky v oblasti vyvíjených metod zjemňování struktury v kovových materiálech. Bude se jednat zejména o slitiny na bázi Mg, Al a Ti. Dále projekt bude zaměřen na matematickou simulaci těchto procesů. Matematickou simulací lze řešit i velmi složité technologické operace, které jsou neřešitelné nebo obtížně řešitelné analytickými metodami, popř. kde by použití analytického řešení bylo příliš zjednodušující. Pomocí simulace je rovněž možné prověřit výsledky docílené jinými metodami z hlediska experimentů a výsledků dosažených v praxi. Simulace umožňuje studium chování tvářeného materiálu v reálném, při různých technologických a tvářecích parametrech, z nichž nejvýznamnějšími jsou „ rychlost deformace, teplota, třecí podmínky, geometrie tvářecího nástroje, deformačně-napěťový stav. Po zhotovení geometrického modelu, určení okrajových podmínek lze následně nasimulovat průběh celé technologické operace. Velmi důležitým faktorem je provedení vlastních tvářecích experimentů, zejména metod zjemňování struktury (ECAP a DRECE). Vyhodnocení dosažených výsledků a srovnání s výsledky dosaženými matematickou simulací.
Zpět na seznam