Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra mechanické technologie je součástí Fakulty strojní, Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Dle zaměření vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti je katedra organizačně členěna do čtyř oblastí:

  • Oblast tváření
  • Oblast svařování
  • Oblast materiálu a povrchových úprav
  • Oblast projektování, organizace a ekonomiky strojírenské výroby

Katedra mechanické technologie je specializační katedrou studij ního oboru „Strojírenská technologie" v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu a studijního oboru „Průmyslové inženýrství" v bakalářském studijním programu. Zajišťuje zde výuku předmětů podle odborností výše uvedených ústavů. Kromě toho zabezpečuje výuku technologických předmětů v bakalářských studij ních programech „Strojírenství" a „Technologie letecké dopravy". Katedra se výrazně podílí na výuce v doktorském studijním programu „Strojní inženýrství" ve studijním oboru „Strojírenská technologie". Katedra se také významně profiluje ve vědecko-výzkumné činnosti.

Historie katedry souvisí se vznikem Fakulty báňského strojnictví a katedry provozní ekonomie v roce 1951, která zabezpečovala výuku techno logických předmětů pod vedením prof. Ing. Josefa Parýzka. V roce 1955 vznikla z této katedry samostatná katedra strojírenské technologie se stejným vedoucím. V roce 1967 se z katedry strojírenské technologie vyčlenila katedra mechanické technologie, jejímž prvním vedoucím se stal Ing. V. Sekanina.

V roce 1969 vznikly na katedře dva ústavy: ústav tváření (vedoucí doc. Ing. Zdeněk Petržela, CSc.) a ústav svařování (vedoucí prof. Ing. Jan Kučera, CSc.). V roce 1970 se stal vedoucím katedry prof. Ing. Jaroslav Veselý, CSc., kterého v roce 1979 v této funkci vystřídal prof. Ing. Horymír Srp. Katedra se přitom rozšířila o další dva ústavy: ústav projektování (vedoucí doc. Ing. Jiří Smetana, CSc.) a ústav strojírenských materiálů a povrchových úprav (vedoucí prof. Ing. Miroslav Mohyla, DrSc.). V letech 1982 - 1992 katedru vedl prof. Ing. Miroslav Mohyla, DrSc., v roce 1992 prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc., v letech 1993 - 2002 doc. Ing. Richard Březina, CSc., v letech 2002 - 2013 prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc., v letech 2013 - 2017 Ing. Petr Mohyla, Ph.D., v letech 2017 - 2020 Ing. Lucie Krejčí, Ph.D., v letech 2020 - 2020 doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. a v součastnosti prof. Ing. Radek Čada, CSc.