Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra mechanické technologie Fakulty strojní VŠB – Technické univerzity Ostrava je vzdělávacím a vědecko-výzkumným pracovištěm působícím v oborech „Strojírenská technologie“ a „Průmyslové inženýrství“. Odborná činnost katedry je zaměřena na oblasti tváření, svařování, konstrukční materiály a jejich povrchové úpravy, projektování a organizaci strojírenské výroby.

Katedra se významně podílí na výuce tříletého bakalářského studijního programu „Strojírenství“ a to ve specializacích „Strojírenská technologie“ a „Průmyslové inženýrství“, ve dvouletých navazujících magisterských studijních programech „Strojírenská technologie“ a „Průmyslové inženýrství“ a ve čtyřletém doktorském studijním programu „Strojírenská technologie“, všechny v prezenční i kombinované formě studia, v českém i anglickém jazyce. Katedra rovněž zajišťuje výuku předmětů ze svých oborů i v dalších studijních programech (např. Technologie letecké dopravy“). Pro výuku a vědecko-výzkumnou činnost katedra využívá své laboratoře.

Historie katedry souvisí se vznikem Fakulty báňského strojnictví a Katedry provozní ekonomie v roce 1951, která zabezpečovala výuku technologických předmětů pod vedením prof. Ing. Josefa Parýzka. V roce 1955 vznikla z této katedry samostatná Katedra strojírenské technologie se stejným vedoucím. V roce 1967 se z Katedry strojírenské technologie vyčlenila Katedra mechanické technologie, jejímž prvním vedoucím se stal Ing. V. Sekanina.

V roce 1969 vznikly na Katedře mechanické technologie dva ústavy: Ústav tváření (vedoucí doc. Ing. Zdeněk Petržela, CSc.) a Ústav svařování (vedoucí prof. Ing. Jan Kučera, CSc.). V roce 1970 se stal vedoucím katedry prof. Ing. Jaroslav Veselý, CSc., kterého v roce 1979 v této funkci vystřídal prof. Ing. Horymír Srp. Katedra se přitom rozšířila o další dva ústavy: Ústav projektování (vedoucí doc. Ing. Jiří Smetana, CSc.) a Ústav strojírenských materiálů a povrchových úprav (vedoucí prof. Ing. Miroslav Mohyla, DrSc.). V letech 1982–1992 katedru vedl prof. Ing. Miroslav Mohyla, DrSc., v roce 1992 prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc., v letech 1993–2002 doc. Ing. Richard Březina, CSc., v letech 2002–2013 prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc., v letech 2013–2017 Ing. Petr Mohyla, Ph.D., v letech 2017–2020 Ing. Lucie Krejčí, Ph.D., na konci roku 2020 doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. a 2021–dosud prof. Ing. Radek Čada, CSc.