Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Laboratoř mechanického zkoušení (E108): je vybavena hydraulickými zkušebními lisy ZD 10 a ZD 40 s numerickým řízením pro zkoušky tahem, tlakem a ohybové testy, hydraulickým experimentálním lisem DP2000 pro zkoušky tlakem a modelové technologické zkoušky intenzivních deformací, Charpyho kladivem (Impact Testing Machine PH 450 J) pro rázové zkoušky, ohřívacím zařízením typu STE-13-HR-So pro mechanické zkoušky zatepla do 1350 °C. V laboratoři jsou tvářecí nástroje, které lze namontovat na zde umístěné zkušební trhací stroje (např. přípravek k provádění kalíškovací zkoušky plechů se sadou tažníků a tažnic).
  • Laboratoř tváření (místnost F108): v této laboratoři je prováděn výzkum tváření neželezných kovů a jejich slitin v podmínkách vícenásobné plastické deformace s použitím metody protlačování rovnostranným kanálem (ECAP). Byly zkoušeny slitiny na bázi Mg-Al-Zn; Mg-Li-Al; Mg-Li-Zr; Mg-Li-Ca; Al-Mn-Cu; Al-Si-Mg; Al-Si-Cu a Al-Si s přídavkem nanočástic SiC do průměru 15 mm nebo čtvercového průřezu do rozměrů 15x15 mm. Ke zkoušení výše uvedených slitin jsou používány: hydraulický lis DP2000 (2 MN) s možností manuálního řízení nebo řízení přes počítačový program TestEmotion; topná manžeta pro indukční nahřívání tvářecích nástrojů, řízená jednotkou dTRON 304 s NiCr-Ni termočlánkem; elektrická indukční pec pro ohřev vzorků M20VA; sady tvářecích nástrojů rozdílné geometrie pro protlačování metodou ECAP (průtlačníky a průtlačnce). V laboratoři je dále klasické vybavení, které se skládá z pracovního dílenského stolu, svěráku a drobného nářadí pro přípravu vzorků.
  • Laboratoř tváření (místnost F109): v této laboratoři je prováděn výzkum tváření kovů (objemové i plošné tváření). Jsou zde umístěny hydraulický poloautomatický lis CBJ 100-9 a hydraulický dílenský lis CDC 10-8 (pro práce lisovací, ohýbací, rovnací, stříhací, tažné, protahovací, razicí apod.). V laboratoři je dále pracovní dílenský stůl a tvářecí nástroje (např. univerzální přípravek pro stříhání zkušebních tyčí a kruhových vzorků z plechu a rovněž pro tažení sadou polokulových tažníků – pro stanovování experimentálních diagramů mezních deformací plechů, dále přípravek pro ohýbání tlustých plechů, přípravky pro protlačování).
  • Laboratoř tváření vícenásobnou plastickou deformací (místnost RF101 v budově CPIT): v této laboratoři je prováděn výzkum v oblasti vícenásobné plastické deformace. Vliv tváření v podmínkách vícenásobné plastické deformace na experimentálním zařízení DRECE (Dual Rolls Equal Channel Extrusion) je v této laboratoři zaměřen na polotovary v podobě pásů plechů do tloušťky 2 mm nebo drátů do průměru 8 mm. Plechy jsou z neželezných kovů a jejich slitin (na bázi Al a Cu) a dále ocelové plechy (DC01, DC03, DD11, S235, IF Ocel, C55 aj.). Ke zkoušení výše uvedených slitin jsou používány: experimentální (jednoúčelové) zařízení DRECE I (pro pásy plechu) a DRECE II (pro dráty), zařízení pro vysokofrekvenční indukční ohřev materiálů. dynamický únavový zkušební stroj TIRA ESH 16. V laboratoři je dále klasické vybavení, které se skládá z pracovního dílenského stolu, svěráku a drobného nářadí pro přípravu vzorků.
  • Laboratoř svařování (N112): poskytuje zázemí pro svařování a dělení materiálů, včetně nutné přípravy polotovarů. Při těchto technologických procesech jsou používány svařovací zařízení firmy Broco, RHEM, Fronius, ESAB a LORCH, plazmové řezací zařízení Hypertherm power max. 1250, monitorovací zařízení procesů svařování (magneto-elastická metoda), modulový systém sběru dat OMB – DAQ – 56, ohřívací zařízení firmy CEBORA, PEC – PK/410. Pro potřeby výuky je určen zejména simulátor svařování – FRONIUS.
  • Laboratoř povrchových úprav (E424): v této laboratoři jsou umístěny laboratorní pec, pískovací box, digestoř (zatím bez skříňky na chemikálie), laboratorní stoly, laboratorní sklo. Součástí laboratoře jsou následující přístroje: mikroskop Neophot 2, tloušťkoměr (s připojením na PC), digitální přenosný drsnoměr s grafickým záznamem typu MITUTOYO (s připojením na PC), set pro mřížkovou zkoušku, mechanický odtrhoměr ELCOMETER, přístroj dle Wegnera pro zkoušku odolnosti smaltů proti mechanickým nárazům, ISO komparátor, komorová vypalovací pec.
  • Laboratoř metalografie (E425): jsou vybaveny přístroji pro přípravu metalografických výbrusů a jejich hodnocení (metalografické mikroskopy Neophot 21 a GX 51, mikrotvrdoměr Hanemann 0,001–0,1 N). Přístroje v laboratoři: tvrdoměry Vickers HV5–HV120, Brinell, endoskop, termo kamera.
  • Laboratoř elektrochemie a elektroformování (HB211): laboratoř disponuje technologiemi pro elektrolytické mědění (kyselá lázeň), elektrolytické niklování (sulfamátová lázeň) a lázní pro elektrolytické odmašťování (alkalická). V laboratoři je experimentální galvanická linka Picomat – max. 60 A, zařízení pro hromadné pokovení součástí – zdroj 40 A, sulfamátová Ni – lázeň – 800 l, Ni-Fe – 200 l, Ni-Co – 200 l, kyselá Cu – 200 l, měření hloubkových účinností galvanických lázní metodou dle Hulla a Haring – Bluma, měření napětí ve vyloučené vrstvě – IS metr, pulzní zdroj Galfont nc 15 V/1000 A rz, zařízení Kulotester pro měření odolnosti materiálu proti opotřebení povrchu. V laboratoři se nachází digestoř a 2 sušárny (s různým teplotním maximem). Laboratorní stoly jsou pokryté keramickými kachličkami.
  • Laboratoř modelování technologických procesů (D303): je určená pro výuku technologických metod, řízení, projektování a hodnocení technologických procesů. Programové vybavení: AutoCAD, SolidWorks, Simufact.Forming, Simufact.Welding, FORMFEM, PAM-STAMP 2G, Dynaform, CAS, MS Visio, MS Project, WITNESS.

Virtuální prohlídka laboratoře svařování zde.