Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

E108_uv

Laboratoř mechanického zkoušení (E109): je vybavena hydraulickými zkušebními lisy ZD 10 a ZD 40 s numerickým řízením pro zkoušky tahem, tlakem a ohybem. K dispozici je ohřívací zařízení ...

F108_uv

Laboratoř objemového tváření (F108): jsou zde umístěny hydraulický lis DP2000 (2 MN) s možností manuálního řízení nebo řízení přes počítačový program TestEmotion; topná manžeta ...

F109_uv

Laboratoř plošného tváření (F109): jsou zde umístěny hydraulický poloautomatický lis CBJ 100-11 a hydraulický dílenský lis CDC 10-8, na kterých lze provádět lisování, ohýbání, rovnání, stříhání ...

HB211_uv

Laboratoř elektrochemie a elektroformování (HB211): laboratoř disponuje technologiemi pro elektrolytické nanášení povlaků niklu a mědi. Nachází se zde experimentální galvanická linka ...

D303_uv

Laboratoř modelování technologických procesů (D303): na počítačích jsou zde nainstalovány programy AutoCAD, SolidWorks, Simufact.Forming, Simufact.Welding, FORMFEM, PAM-STAMP ...

E424_uv

Laboratoř povrchových úprav (E424): jsou zde umístěny, tloušťkoměr Elcometer 456, digitální přenosný drsnoměr s grafickým záznamem typu Mitutoyo SJ-301, sada pro mřížkovou zkoušku dle ...

E427_uv

Laboratoř metalografická (E427): provádí se v ní hodnocení a dokumentace předem připravených vzorků z ocelí, litin a neželezných kovů. Samotné vyhodnocování vzorků se provádí na ...

N112_uv

Laboratoř svařování a tváření (L20): těžká laboratoř poskytuje zázemí pro svařování a dělení materiálů včetně nutné přípravy polotovarů. Jsou zde umístěny hydraulický lis, přenosný ruční ...

RF101_uv

Laboratoř nekonvenčních metod tváření (RF101): výzkumná činnost v této laboratoři je zaměřena na problematiku tváření v podmínkách vícenásobné plastické deformace SPD ...

L19_uv

Laboratoř robotického svařování a navařování (L19): jsou zde umístěny robot ABB, osmihranný plasmanitridovaný stůl SW 600 x 50 k robotu ABB, polohovadlo IRBP 250A k robotu ABB ...

L122 N112-uv

Laboratoř monitorování a modelování svařování (L122 a N112): slouží k monitorování tavných a tlakových technologii svařování. V průběhu procesu svařování jsou monitorovány svařovací...

HA404_uv

Zkušební laboratoř (HA404): provádí se v ní zkoušky mikrotvrdosti pomocí automatického digitálního mikrotvrdoměru LECO LM247AT a měření odolnosti materiálu proti abrazivnímu opotřebení povrchu...

E425_uv

Laboratoř přípravy vzorků pro metalografii (E425): je vybavena přístroji firmy STRUERS, které se používají k odběru a přípravě vzorků určených k metalografickému zkoušení. Provádí se ...