Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání
Kód
RPP2019/83
Řešitel
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na inovaci cvičení z předmětu Právní normy v podnikání v akreditovaném studijním programu Strojní inženýrství. Úkolem tohoto projektu je inovace obsahové náplně výukových materiálů nezbytných pro zatraktivnění průběhu výuky ve cvičeních. Na základě tohoto projektu budou vytvořeny prezentační materiály, úkoly pro studenty k řešení v rámci aktivity v hodinách a aktualizace elektronického výukového systému LMS MOODLE. V rámci projektu budou finanční prostředky sloužit k aktivní účasti řešitelů na konferencích, týkajících se dané problematiky. Dále budou finance využity pro aktivity spojené s dosažením cílů tohoto projektu, pro materiálové zajištění výuky, k odměňování a vzdělávání řešitelů projektu. Realizace projektu je stanovena pro rok 2019 a 2020.
Zpět na seznam