Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj nové technologie zušlechťování ocelových pásů
Kód
TH04010416
Řešitel
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
EPSILON
Předmět výzkumu
Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj nové nekonvenční technologie „protlačování pásu plechu“ s cílem, aby polotovary z ocelí(pásy plechu) s nižší jakostí po tvářecím procesu dosáhly vyšší jakosti(významné zvýšení mechanických vlastností) aniž by došlo k podstatné změně jejich rozměrů. Cílem projektu je výzkum a vývoj nové technologie zušlechťování ocelových pásů. Tato technologie by měla umožnit inovativní protlačování pásu plechu. Tato technologie bude unikátní v celosvětovém měřítku. Výstupem projektu a indikátorem dosažení cíle bude užitný vzor s návrhem konstrukce zařízení, které umožní zamýšlenou produkci ve větším množství. Výstup bude realizován do 30. 9. 2022 (4 roky).
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam