Skip to main content
Skip header

Patent, utility model, registered design

PODJUKLOVÁ, Jitka, Vladimír MENŠIKOV, Zdeněk PĚNIČKA, René SIOSTRZONEK, Daniela FONIOKOVÁ, Lenka KOLDOVÁ and Ivana ŠAJDLEROVÁ. Způsob aplikace vodou ředitelného laku na výrobek z neželezného kovu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Tomáš LANÍK, Zdeněk PĚNIČKA, Petr ŠRUBAŘ, Kateřina SUCHÁNKOVÁ and Sylvie KOPAŇÁKOVÁ. Způsob aplikace vodou ředitelného transparentního laku na hutní výrobek. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]

Projects

2022

Code Title Start year End year
HS3452201 Maxion Wheels,Ochodek,351 2022 2022
HS3452203 TECHNOTRON-METAL,Ochodek, 2022 2022
SP2022/14 Research and Development of Engineering Technologies and their Management 2022 2022

2021

Code Title Start year End year
52110631 Visegrad Scholarship Program 2021 2022
RPP2021/100 Updating and creation of materials for teaching the subjects Surface Treatment and Construction Materials 2021 2021
SP2021/104 Research and Development in Welding, Forming, Surface Treatments of Engineering Materials and Management of Engineering Production 2021 2021

2020

Code Title Start year End year
RPP2020/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2020 2020
RPP2020/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2020 2020
RPP2020/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2020 2020
SP2020/106 Research and Development of Modern Technologies of Welding, Forming and Surface Treatment Including Production Process Control 2020 2020

2019

Code Title Start year End year
Visegrad Scholarship 2019 2020
HS3451901 Ústav aplikované mechanik 2019 2019
RPP2019/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2019 2019
RPP2019/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2019 2019
RPP2019/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2019 2019
SP2019/68 Material-technological development and project management of production systems 2019 2019

2018

Code Title Start year End year
TH04010416 Development of new technology for increasing the quality of steel strips 2018 2022
HS3451804 Shape Steel a.s., Schindl 2018 2019
HS3451802 VŠchemicko-technol.vPra 2018 2018
HS3451803 VŠ chemicko-technická Pra 2018 2018
HS3451805 VŠ chemicko -technol.v Pr 2018 2018
HS3451810 PAUL WURTH, Krejčí, 3525 2018 2018
IRP/2018/239 Inovace předmětu výuky - Tváření 2018 2018
SP2018/67 Technological design and project management of production and material systems 2018 2018

2017

Code Title Start year End year
HS3451701 TEDIKO,Ochodek Vl.,3513 2017 2017
HS3451702 TESKO Kolovrat,Siostrzonek,3721 2017 2017
HS3451703 Metal Trade Comax,Siostrzonek,3721 2017 2017
HS3451705 Hlavní město Praha,Podjuklová,3117 2017 2017
HS3451706 VŠCHT,Krejčí,3525 2017 2017
HS3451707 MSV Studénka,Krejčí,3525 2017 2017
RPP2017/192 Inovace výuky v oblasti zkoumání mechanických vlastností materiálů po SPD využitím micro-tensile testů (M-TT) 2017 2017
SP2017/146 Research and Development of Materials Technologies, Production Technologies and Their Project Management 2017 2017

2016

Code Title Start year End year
HS3451604 Ředitelství silnic a dálnic,Krejčí,3525 2016 2017
H3451603 PV-Czech,Siostrzonek,3721 2016 2016
HS3451601 Tediko,Ochodek,3513 2016 2016
HS3451603 PV-Czech,Siostrzonek,3721 2016 2016
HS3451606 Tediko,Ochodek,3513 2016 2016
SP2016/73 Výzkum a vývoj výrobních a materiálových systémů 2016 2016

2015

Code Title Start year End year
_51501681 Mechanical Properties Improvement of Aluminum Alloys by Connection of Severe Plastic Deformation with Heat Treatment 2015 2016
FRVS2015/77 Inovace předmětu Technologie povrchového inženýrství 345-0508/05 2015 2015
HS3451503 TEDIKO s.r.o.,Ochodek Vl. 3513 2015 2015
HS3451504 HOBES,Mohyla,3115 2015 2015
HS3451505 Hutní montáže,Ochodek,3513 2015 2015
HS3451506 PV-Czech,Siostrzonek,3721 2015 2015
SP2015/87 Výzkum a vývoj výrobních a zpracovatelských technologií a nových materiálů 2015 2015

2014

Code Title Start year End year
51400792 Mechanical properties improvement by structure refinement of material produced from aluminium alloys by appliance of plastic deformation processes” 2014 2015
FRVS2014/208 Inovace předmětu "Technologie tváření, slévání a svařování" 2014 2014
HS3451401 TEDIKO, Ochodek, 3513 2014 2014
HS3451402 VÚHŽ,Rusz,3315 2014 2014
SP2014/193 Výzkum a optimalizace technologií pro vyšší užitné vlastnosti nových materiálů a strojírenských produktů 2014 2014

2013

Code Title Start year End year
HS345306 Mecas ESI,Ochodek,3513 2013 2014
HS345302 Tediko, Ing. Ochodek, 35143 2013 2013
HS345304 Vítkovice Heavy M., Ochodek 3513 2013 2013
HS345305 Hayes Lemmerz Czech,Ochodek,3513 2013 2013
SP2013/101 Hodnocení vlastností svarových spojů nízkolegovaných ocelí pro energetiku; Studium vlastností návarů s vloženými zrny karbidu wolframu 2013 2013
SP2013/164 Progresivní vývoj metodik dispergace a vytváření submikroskopických antikorozních soustav, studium mechanických vlastností svarového spoje austenitické a martenzitické oceli, vysokouhlíkových návarů. 2013 2013
SP2013/63 Optimalizace technologií plošného a objemového tváření 2013 2013

2012

Code Title Start year End year
51200863 Laser micromachining of front side metallization for silicon solar cells 2012 2013
51201061 Structure and properties of aluminium matrix composites reinforced by halloysite nanotubes 2012 2013

2011

Code Title Start year End year
EE2.3.20.0038 Creation of an international team of scientists and participation in scientific networks in the sphere of nanotechnology and unconventional forming material 2011 2014