Skip to main content
Skip header
Title
Inovace předmětu Technologie povrchového inženýrství 345-0508/05
Code
FRVS2015/77
Solver
Start year
2015
End year
2015
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Ocelové konstrukce jsou součásti našeho života a ve velké míře nás obklopují. Setkáváme se s nimi jak při výrobě různých hal, tak při výrobě mostních konstrukcí silničních, železničních, zábradlí apod. Každá ocelová konstrukce je v menší nebo větší míře zatížená korozí, resp. určitou korozní agresivitou prostředí. Koroze nám způsobuje pro nás nevýhodný stav a to takový, že materiál nám degraduje, neboli koroduje. Abychom v co největší míře tento negativní jev omezili, používáme různé metody a technologie, které nám daný materiál chrání a zabraňují vzniku a průběhu koroze. V praxi existuje řada možností, jak lze povrch kovových materiálů účinně ochránit před korozí, účinkům chemikálií, účinkům zvýšených teplot atd. Jednou z nejvíce používaných metod je ochrana nátěrovými hmotami. Odhaduje se, že kolem 80 % všech strojírenských výrobků a ocelových konstrukcí je chráněno právě nátěrovými hmotami. Projekt inovace předmětu Technologie povrchového inženýrství bude zaměřen právě na problematiku protikorozní ochrany ocelových konstrukcí nátěrovými hmotami, jakožto významné součásti průmyslu nejen v Moravskoslezském kraji, ale v celé ČR.
Back