Skip to main content
Skip header
Title
Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management
Code
RPP2019/90
Solver
Start year
2019
End year
2019
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Projekt je zaměřen na inovaci přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management akreditovaném studijním programu Strojní inženýrství, studijním oboru Průmyslové inženýrství. Úkolem tohoto projektu je inovace obsahové náplně výukových materiálů nezbytných pro zatraktivnění průběhu výuky na přednáškách a cvičeních. Na základě tohoto projektu budou vytvořeny prezentační materiály, úkoly pro studenty k řešení v rámci aktivity v hodinách a aktualizace elektronického výukového systému LMS MOODLE.
Back