Skip to main content
Skip header

Report

MOHYLA, Petr, Jiří HRUBÝ, Radek ČADA, Stanislav RUSZ, Jitka PODJUKLOVÁ, Ivo HLAVATÝ and Drahomír SCHWARZ. Výzkum a vývoj výrobních a zpracovatelských technologií a nových materiálů: závěrečná zpráva o řešení projektu v rámci specifického výzkumu ev. č. SP2015/87 za rok 2015. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MOHYLA, Petr, Jiří HRUBÝ, Radek ČADA, Stanislav RUSZ, Jitka PODJUKLOVÁ, Ivo HLAVATÝ and Drahomír SCHWARZ. Výzkum a optimalizace technologií pro vyšší užitné vlastnosti nových materiálů a strojírenských produktů: závěrečná zpráva o řešení projektu v rámci specifického výzkumu ev. č. SP2014/193 za rok 2014. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2015. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ČADA, Radek. Inovace předmětu Technologie tváření, slévání a svařování: závěrečná zpráva o řešení grantového projektu Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT reg. č. 208/2014/FRVŠ-TO-2. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2015. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ČADA, Radek. Optimalizace technologií plošného a objemového tváření: závěrečná zpráva o řešení projektu v rámci specifického výzkumu ev. č. SP2013/63 za rok 2013. Ostrava: VŠB-TUO, 2014. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ČADA, Radek. Optimalizace procesů plošného a objemového tváření s využitím fyzikálního modelování a metody konečných prvků: závěrečná zpráva o řešení projektu v rámci specifického výzkumu ev. č. SP2012/162 za rok 2012. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]

Projects

2023

Code Title Start year End year
SP2023/020 Výzkum a optimalizace strojírenských technologií 2023 2023

2022

Code Title Start year End year
HS3452201 Maxion Wheels,Ochodek,351 2022 2022
HS3452203 TECHNOTRON-METAL,Ochodek, 2022 2022
SP2022/14 Výzkum a vývoj strojírenských technologií a jejich řízení 2022 2022

2021

Code Title Start year End year
52110631 Visegradské stipendium 2021 2022
RPP2021/100 Aktualizace a tvorba materiálů pro výuku předmětů Povrchové úpravy a Konstrukční materiály 2021 2021
SP2021/104 Výzkum a vývoj ve svařování, tváření, povrchových úpravách strojírenských materiálů a řízení strojírenských výrob 2021 2021

2020

Code Title Start year End year
RPP2020/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2020 2020
RPP2020/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2020 2020
RPP2020/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2020 2020
SP2020/106 Výzkum a vývoj moderních technologií svařování, tváření a povrchových úprav včetně řízení výrobních procesů 2020 2020

2019

Code Title Start year End year
Visegrádské stipendium 2019 2020
HS3451901 Ústav aplikované mechanik 2019 2019
RPP2019/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2019 2019
RPP2019/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2019 2019
RPP2019/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2019 2019
SP2019/68 Materiálově technologický vývoj a projektové řízení výrobních systémů 2019 2019

2018

Code Title Start year End year
TH04010416 Vývoj nové technologie zušlechťování ocelových pásů 2018 2022
HS3451804 Shape Steel a.s., Schindl 2018 2019
HS3451802 VŠchemicko-technol.vPra 2018 2018
HS3451803 VŠ chemicko-technická Pra 2018 2018
HS3451805 VŠ chemicko -technol.v Pr 2018 2018
HS3451810 PAUL WURTH, Krejčí, 3525 2018 2018
IRP/2018/239 Inovace předmětu výuky - Tváření 2018 2018
SP2018/67 Technologický design a projektové řízení výrobních a materiálových systémů 2018 2018

2017

Code Title Start year End year
HS3451701 TEDIKO,Ochodek Vl.,3513 2017 2017
HS3451702 TESKO Kolovrat,Siostrzonek,3721 2017 2017
HS3451703 Metal Trade Comax,Siostrzonek,3721 2017 2017
HS3451705 Hlavní město Praha,Podjuklová,3117 2017 2017
HS3451706 VŠCHT,Krejčí,3525 2017 2017
HS3451707 MSV Studénka,Krejčí,3525 2017 2017
RPP2017/192 Inovace výuky v oblasti zkoumání mechanických vlastností materiálů po SPD využitím micro-tensile testů (M-TT) 2017 2017
SP2017/146 Výzkum a vývoj materiálových, výrobních technologií a jejich projektového řízení 2017 2017

2016

Code Title Start year End year
HS3451604 Ředitelství silnic a dálnic,Krejčí,3525 2016 2017
H3451603 PV-Czech,Siostrzonek,3721 2016 2016
HS3451601 Tediko,Ochodek,3513 2016 2016
HS3451603 PV-Czech,Siostrzonek,3721 2016 2016
HS3451606 Tediko,Ochodek,3513 2016 2016
SP2016/73 Výzkum a vývoj výrobních a materiálových systémů 2016 2016

2015

Code Title Start year End year
_51501681 Zvýšení mechanických vlastností hliníkových slitin pomocí vícenásobné plastické deformace a tepelného zpracování 2015 2016
FRVS2015/77 Inovace předmětu Technologie povrchového inženýrství 345-0508/05 2015 2015
HS3451503 TEDIKO s.r.o.,Ochodek Vl. 3513 2015 2015
HS3451504 HOBES,Mohyla,3115 2015 2015
HS3451505 Hutní montáže,Ochodek,3513 2015 2015
HS3451506 PV-Czech,Siostrzonek,3721 2015 2015
SP2015/87 Výzkum a vývoj výrobních a zpracovatelských technologií a nových materiálů 2015 2015

2014

Code Title Start year End year
51400792 Zvyšování mechanických vlastností zjemňováním struktury v procesu tváření Al slitinlit 2014 2015
FRVS2014/208 Inovace předmětu "Technologie tváření, slévání a svařování" 2014 2014
HS3451401 TEDIKO, Ochodek, 3513 2014 2014
HS3451402 VÚHŽ,Rusz,3315 2014 2014
SP2014/193 Výzkum a optimalizace technologií pro vyšší užitné vlastnosti nových materiálů a strojírenských produktů 2014 2014

2013

Code Title Start year End year
HS345306 Mecas ESI,Ochodek,3513 2013 2014
HS345302 Tediko, Ing. Ochodek, 35143 2013 2013
HS345304 Vítkovice Heavy M., Ochodek 3513 2013 2013
HS345305 Hayes Lemmerz Czech,Ochodek,3513 2013 2013
SP2013/101 Hodnocení vlastností svarových spojů nízkolegovaných ocelí pro energetiku; Studium vlastností návarů s vloženými zrny karbidu wolframu 2013 2013
SP2013/164 Progresivní vývoj metodik dispergace a vytváření submikroskopických antikorozních soustav, studium mechanických vlastností svarového spoje austenitické a martenzitické oceli, vysokouhlíkových návarů. 2013 2013
SP2013/63 Optimalizace technologií plošného a objemového tváření 2013 2013

2012

Code Title Start year End year
51200863 Laserové opracování přední metalizované strany solárních křemíkových článků 2012 2013
51201061 Struktura a vlastností hliníkových kompozitů zpevněných nanovlákny 2012 2013

2011

Code Title Start year End year
EE2.3.20.0038 Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu 2011 2014