Skip to main content
Skip header
Title
Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování
Code
RPP2019/93
Solver
Start year
2019
End year
2019
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Projekt je zaměřen na inovaci cvičení z předmětu Základy projektování v akreditovaném studijním programu Strojírenství. Úkolem tohoto projektu je inovace obsahové náplně výukových materiálů nezbytných pro zatraktivnění průběhu výuky ve cvičeních. Na základě tohoto projektu budou vytvořeny prezentační materiály, úkoly pro studenty k řešení v rámci aktivity v hodinách a aktualizace elektronického výukového systému LMS MOODLE. V rámci projektu budou finanční prostředky sloužit k aktivní účasti řešitelů na konferencích, týkajících se dané problematiky. Dále budou finance využity pro aktivity spojené s dosažením cílů tohoto projektu, pro materiálové zajištění výuky, k odměňování a vzdělávání řešitelů projektu. Realizace projektu je stanovena pro rok 2019 a 2020.
Back