Skip to main content
Skip header

Proceedings contribution

ŠVEC, Jiří, Pavel SZKANDERA, Stanislav RUSZ, Ondřej HILŠER and Jana PETRŮ. Refining Structure of Copper by SPD process. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 461. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SCHINDLEROVÁ, Vladimíra, Ivana ŠAJDLEROVÁ and Dominika LEHOCKÁ. Dynamic simulation for optimisation solution of manufacturing processes. In: MATEC Web of Conferences. Volume 244. Paříž: EDP Sciences, 2018. p. 1-7. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SCHINDLEROVÁ, Vladimíra and Ivana ŠAJDLEROVÁ. The importance of proper evidence and identification of metallurgical materials for effective management of the company. In: MATEC Web of Conferences. Volume 244. Paříž: EDP Sciences, 2018. p. 1-8. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KREJČÍ, Lucie, Vladimíra SCHINDLEROVÁ, Michal BUČKO and Ivo HLAVATÝ. APPLICATION OF A PROCESS FMEA FOR THE WELDING. In: METAL 2018 : conference proceedings : reviewed version : 27th International Conference on Metallurgy and Materials : May 23rd-25th 2018, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2018. p. 1145-1150. ISBN 978-80-87294-84-0. [Detail]
KREJČÍ, Lucie, Ivo HLAVATÝ, Jindřich KOZÁK, Petr HLAVATÝ and Petra HÁJKOVÁ. PHASE EVALUATION OF FEBNICR WELD DEPOSIT WITH ADDED TUNGSTEN CARBIDE PARTICLES. In: METAL 2018 : conference proceedings : reviewed version : 27th International Conference on Metallurgy and Materials : May 23rd-25th 2018, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2018. p. 1151-1156. ISBN 978-80-87294-84-0. [Detail]
MICHALSKI, Jakub, Jakub TILL, Jana PETRŮ, František ŠPALEK, Stanislav RUSZ and Jiří ŠVEC. The effect of severe plastic deformation on the mechanical properties and structure of brass. In: METAL 2018 : conference proceedings : reviewed version : 27th International Conference on Metallurgy and Materials : May 23rd-25th 2018, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2018. p. 419-425. ISBN 978-80-87294-84-0. [Detail]
MOHYLA, Petr, Vladimíra SCHINDLEROVÁ, Jiřina VONTOROVÁ and Zuzana TRAWINSKÁ. Mechanical and creep properties of P92 steel with different delta ferrite content. In: METAL 2018 : conference proceedings : reviewed version : 27th International Conference on Metallurgy and Materials : May 23rd-25th 2018, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2018. p. 542-546. ISBN 978-80-87294-84-0. [Detail]
SCHINDLEROVÁ, Vladimíra, Ivana ŠAJDLEROVÁ and Markéta GREGUŠOVÁ. POTENTIAL OF STRUCTURED PROBLEM SOLVING IN THE CONDITIONS OF METALLURGICAL INDUSTRY. In: METAL 2017: 26th International Conference on Metallurgy and Materials : abstracts : May 24th-26th 2017, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2017. p. 123-129. ISBN 978-80-87294-73-4. [Detail]
OCHODEK, Vladislav and René SIOSTRZONEK. ADVANCED SURFACE SUBSTRATE ANALYSIS AFTER ABRASIVE BLAST-CLEANING. In: METAL 2017: 26th International Conference on Metallurgy and Materials : abstracts : May 24th-26th 2017, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2017. p. 1394-1399. ISBN 978-80-87294-73-4. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Jindřich KOZÁK, Lucie KREJČÍ, Petra HÁJKOVÁ and Petr HLAVATÝ. ABRASION RESISTANCE EVALUATION OF THE F e BN i C r WELD DEPOSITS WITH T UNGSTEN CARBIDE PARTICLES. In: METAL 2017: conference proceedings : 26th International Conference on Metallurgy and Materials : (reviewed version) : May 24th-26th 2017, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2017. p. 1287-1291. ISBN 978-80-87294-79-6. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina and Petr MOHYLA. Analysis of the Zinc Layer on Steel Products with Varying Silicon Content. In: METAL 2017: conference proceedings : 26th International Conference on Metallurgy and Materials : (reviewed version) : May 24th-26th 2017, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2017. p. 1456 – 1461. ISBN 978-80-87294-79-6. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Martin KRAUS, Ondřej HILŠER, Jiří ŠVEC, Jan KEDROŇ, Lubomír ČÍŽEK, Tibor DONIČ, Tomasz TAŃSKI and Lucie KREJČÍ. Increasing the quality of DC01 steel by drece method. In: METAL 2017: conference proceedings : 26th International Conference on Metallurgy and Materials : (reviewed version) : May 24th-26th 2017, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2017. p. 527-532. ISBN 978-80-87294-79-6. [Detail]
HILŠER, Ondřej, František ŠPALEK, Stanislav RUSZ, Dariusz KUC, Eugeniusz HADASIK and Przemysław SNOPIŃSKI. Lithium containing AZ31 magnesium alloy processed by ECAP. In: METAL 2017: conference proceedings : 26th International Conference on Metallurgy and Materials : (reviewed version) : May 24th-26th 2017, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2017. p. 1738-1745. ISBN 978-80-87294-79-6. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina, Jiřina VONTOROVÁ and Petr MOHYLA. Porovnání tloušťky vrstvy žárového zinku pomocí magnetické metody a metalografické analýzy. In: Promatten 2017 : sborník příspěvků 9. odborné konference : 9. – 10. listopadu 2017, Vidly, Česko. Ostrava: Flash Steel Power, 2017. p. 64-69. ISBN 978-80-905947-3-9. [Detail]
KOZÁK, Jindřich, Petra HÁJKOVÁ and Petr HLAVATÝ. Analýza návarů s vloženými zrny karbidu wolframu. In: XXXIII. dny svařovací techniky: 23.-25. května 2017, Rychnov nad Kněžnou, Česko. [Česko]: [s.n.], 2017. p. 183-190. ISBN 978-80-02-02716-4. [Detail]
SONDEL, Martin, Jaroslav KOUKAL, David SCHWARZ and Petr MOHYLA. Secondary Hardening of T24 Steel Weld Joints Performed at Incorrect Interpass Temperature and Low Temperature Heat Treatment. In: Advances in materials technology for fossil power plants : proceedings from the 8th international conference : October 11-14, 2016, Albufeira, Portugal. Materials Park: ASM International, 2016. p. 1002-1010. ISBN 978-1-62708-131-3. [Detail]
SCHINDLEROVÁ, Vladimíra and Ivana ŠAJDLEROVÁ. RESEARCH WEAR FORMING TOOLS IN THE TECHNOLOGICAL FLOW. In: ITEP 2016: Innovative Technologies in Engineering Production : international scientific conference : 19th-21th September 2016, Zuberec, Slovak republic. Žilina: University of Žilina, 2016. p. 125-126. ISBN 978-80-89276-51-6. [Detail]
MARŠÁL, Robert, Jitka PODJUKLOVÁ, René SIOSTRZONEK, Daniela PAVELKOVÁ and Lenka KOLDOVÁ. STUDY OF CORROSION CAUSE ON EVAPORATOR TUBES IN THE COMBUSTION CHAMBER OF THE STEAM BOILER. In: METAL 2016: conference proceedings : (reviewed version) : 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 25th-27th 2016, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2016. p. 1000-1006. ISBN 978-80-87294-67-3. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Jindřich KOZÁK and Lucie KREJČÍ. STUDY OF THE WELD DEPOSIT PROPERTIES CONTAINED TUNGSTEN CARBIDES IN THE IRON MATRIX. In: METAL 2016: conference proceedings : (reviewed version) : 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 25th-27th 2016, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2016. p. 1056-1060. ISBN 978-80-87294-67-3. [Detail]
NEČAS, Libor and Josef NOVÁK. THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF NEW MANAGEMENT SYSTEMS IN MAINTENANCE FOR METALLURGICAL PRODUCTION. In: METAL 2016: conference proceedings : (reviewed version) : 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 25th-27th 2016, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2016. p. 1943-1949. ISBN 978-80-87294-67-3. [Detail]
SCHINDLEROVÁ, Vladimíra, Ivana ŠAJDLEROVÁ and Petr MOHYLA. OPTIMIZATION OF METALLURGICAL PROCESSES USING DYNAMIC SIMULATION. In: METAL 2016: conference proceedings : (reviewed version) : 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 25th-27th 2016, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2016. p. 2013-2018. ISBN 978-80-87294-67-3. [Detail]
HILŠER, Ondřej, Stanislav RUSZ, Tomasz TAŃSKI, Przemysław SNOPIŃSKI and Jan DŽUGAN. Grain Refinement of AZ61 Magnesium Alloy by ECAP Process. In: METAL 2016: conference proceedings : (reviewed version) : 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 25th-27th 2016, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2016. p. 386-391. ISBN 978-80-87294-67-3. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Michal SALAJKA, Ondřej HILŠER, Stanislav TYLŠAR, Jan KEDROŇ, Josef BOŘUTA and Martin PASTRŇÁK. INFLUENCE OF SPD PROCESS ON MECHANICAL PROPERTIES IN LOW CARBON STEEL. In: METAL 2016: conference proceedings : (reviewed version) : 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 25th-27th 2016, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2016. p. 475-481. ISBN 978-80-87294-67-3. [Detail]
HAVELKA, Lukáš, Petr MOHYLA and Martin KRAUS. MICROSTRUCTURE STUDY OF HEAT AFFECTED ZONE OF STEEL P92 USING THERMAL CYCLES SIMULATOR. In: METAL 2016: conference proceedings : (reviewed version) : 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 25th-27th 2016, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2016. p. 718-723. ISBN 978-80-87294-67-3. [Detail]
HILŠER, Ondřej, Stanislav RUSZ, Tanski TOMASZ, Snopinski PRZEMYSLAW and Dzugan JAN. GRAIN REFINEMENT OF AZ61 MAGNESIUM ALLOY BY ECAP PROCESS. In: METAL 2016: conference proceedings : (reviewed version) : 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 25th-27th 2016, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger LTD, 2016. p. 386-391. ISBN 978-80-87294-67-3. [Detail]
OCHODEK, Vladislav and Pavel BOXAN. NUMERICAL SIMULATION OF WELDING HIGH CARBON STEEL AFTER SPD PROCESS. In: METAL 2016: conference proceedings : (reviewed version) : 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 25th-27th 2016, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2016. p. 807-812. ISBN 978-80-87294-67-3. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina, Miroslav VACULÍK and Petr MOHYLA. VYTVÁŘENÍ FRIKČNÍCH VRSTEV NA POVRCHU FRIKČNÍCH MATERIÁLŮ PŘI TRIBOLOGICKÉM PROCESU. In: Promatten 2016 : sborník přednášek odborné konference : 10 . 11. listopadu 2016, Vidly, Česko. Ostrava: Flash Steel Power, 2016. p. 121-128. ISBN 978-80-905947-2-2. [Detail]
SIOSTRZONEK, René, Jitka PODJUKLOVÁ, Daniela PAVELKOVÁ, Jiří VERLÍK and Lenka KOLDOVÁ. Studium vad povlaku duplexního systému. In: Sborník přednášek 22. konference žárového zinkování : 18. - 20. října, 2016, Mikulov, Česko. Ostrava: Asociace českých a slovenských zinkoven, 2016. p. 104-112. ISBN 978-80-905298-5-4. [Detail]
HILŠER, Ondřej, Stanislav RUSZ, Stanislav TYLŠAR, Jan KEDROŇ and Michal SALAJKA. Forming of Mg alloys by ECAP process with modifying tool geometry. In: Technological Forum 2016 : 7th international technical conference : Hotel Červenohorské sedlo, Červenohorské sedlo, Czech Republic : 28.-30.6.2016. Jaroměř: Jan Kudláček, 2016. p. 47-53. ISBN 978-80-87583-17-3. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Michal SALAJKA, Ondřej HILŠER, Martin PASTRŇÁK, Karel MALANÍK and Tomasz TAŃSKI. GRAIN REFINEMENT IN LOW CARBON STEEL BY NEW FORMING METHOD WITH USE SPD PROCESS. In: In-Tech 2015 : proceedings of International Conference on Innovative Technologies : Dubrovnik, 09-11.09.2015. Rijeka: Tiskara Sušak, 2015. p. 358-361. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Martin SONDEL and Drahomír SCHWARZ. Strukturní stabilita a vytvrzování svarových spojů oceli T24. In: Konference Kotle a energetická zařízení 2015 : sborník příspěvků : Brno, Hotel Voroněž, 16.3.-18.3.2015. [Česko]: [s.n.], 2015. p. 1-15. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina, David BENEŠ, Petr MOHYLA and Lukáš HAVELKA. MAGNETIC-INDUCTIVE MEASUREMENT OF THE ZINC LAYER ON THE NON-ALLOY STEEL SHEET. In: METAL 2015 : 24th International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : June 3rd-5th 2015, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2015. p. 1186-1191. ISBN 978-80-87294-62-8. [Detail]
ŠAJDLEROVÁ, Ivana, Markéta GREGUŠOVÁ and Vladimíra SCHINDLEROVÁ. POTENTIAL OF VALUE STREAM MAPPING UTILIZATION IN THE SEAMLESS STEEL TUBES MANUFACTURING PROCESS. In: METAL 2015 : 24th International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : June 3rd-5th 2015, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2015. p. 2056-2064. ISBN 978-80-87294-62-8. [Detail]
HAVELKA, Lukáš, Petr MOHYLA and Jiřina VONTOROVÁ. MECHANICAL PROPERTIES OF P92 WELDED JOINTS MADE BY GTAW TECHNOLOGY. In: METAL 2015 : 24th International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : June 3rd-5th 2015, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2015. p. 672-677. ISBN 978-80-87294-62-8. [Detail]
OCHODEK, Vladislav and Přemysl HORÁK. PLASMA WELDING OF HIGH CARBON STEEL AFTER SPD PROCESS. In: METAL 2015 : 24th International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : June 3rd-5th 2015, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2015. p. 804-809. ISBN 978-80-87294-62-8. [Detail]
SZTEFEK, Radek, Vlastimil VODÁREK, Drahomír SCHWARZ and Mária JAROLIMOVÁ. Microstructural Parameters and Mechanical Properties of the Thermally Simulated HAZ Samples of T24 Steel. In: METAL 2015 : 24th International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : June 3rd-5th 2015, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2015. p. 904-910. ISBN 978-80-87294-62-8. [Detail]
ŠAJDLEROVÁ, Ivana, Markéta GREGUŠOVÁ and Vladimíra SCHINDLEROVÁ. VALUE STREAM MANAGEMENT IN THE PRACTICE. In: METAL 2015 : 24th International Conference on Metallurgy and Materials : full texts of papers : June 3rd-5th 2015, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2015. p. 1-6. ISBN 978-80-87294-58-1. [Detail]
HANÁK, Miroslav, Jitka PODJUKLOVÁ, René SIOSTRZONEK, Daniela PAVELKOVÁ, Lenka KOLDOVÁ and Kamila HRABOVSKÁ. THE INFLUENCE OF SUBSTRATE SURFACE CLEANLINESS ON THE CORROSION RESISTANCE OF COATING SYSTEMS. In: METAL 2015 : 24th International Conference on Metallurgy and Materials : full texts of papers : June 3rd-5th 2015, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2015. p. 1058-1061. ISBN 978-80-87294-62-8. [Detail]
SIOSTRZONEK, René, Jitka PODJUKLOVÁ, Daniela PAVELKOVÁ, Lenka KOLDOVÁ, Miroslav HANÁK and Kamila HRABOVSKÁ. INNOVATIVE THIN COATING INTENDED TO PROTECT NON-FERROUS MATERIALS. In: METAL 2015 : 24th International Conference on Metallurgy and Materials : full texts of papers : June 3rd-5th 2015, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2015. p. 970-974. ISBN 978-80-87294-62-8. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ and Martin SONDEL. Požadavky na provedení tepelného zpracování svarových spojů a příklady z praxe. In: PROMATTEN 2015 Progresivní materiály a technologie. Ostrava: Flash Steel Power, 2015. p. 5-18. ISBN 978-80-905947-1-5. [Detail]
SIOSTRZONEK, René, Jitka PODJUKLOVÁ, Daniela PAVELKOVÁ and Lenka KOLDOVÁ. MODERN PAINTS INTENDED TO PROTECT NON-FERROUS MATERIALS. In: Sborník přednášek 21. konference žárového zinkování : 6.-8. října 2015, Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica, Slovensko. Ostrava: Asociace českých a slovenských zinkoven, 2015. ISBN 978-80-905298-4-7. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Martin SONDEL and Drahomír SCHWARZ. Strukturní stabilita a vlastnosti svarových spojů oceli T24. In: XXXII. dny svařovací techniky : 19. - 21. května 2015, hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou. Pardubice: Dům Techniky Pardubice, 2015. p. 1-15. ISBN 978-80-02-02598-6. [Detail]
SONDEL, Martin, Jaroslav KOUKAL and Drahomír SCHWARZ. Zkušenosti při certifikaci výrobců ocelových konstrukcí podle norem EN 1090. In: XXXII. dny svařovací techniky : 19. - 21. května 2015, hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou. Pardubice: Dům Techniky Pardubice, 2015. p. 1-17. ISBN 978-80-02-02598-6. [Detail]
ČADA, Radek. Vyhodnocení tvářitelnosti plechu s využitím nekonvenčních kritérií. In: "Nanotechnologie" : sborník příspěvků : 1. odborné diskusní fórum : 15.-16. listopadu 2011, Hotel Sepetná, Ostravice, Česká republika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. p. 2-8. ISBN 978-80-248-3406-1. [Detail]
ČADA, Radek. Vyhodnocení tvářitelnosti nízkouhlíkové oceli. In: "Nové technologie" : sborník příspěvků : 2. odborné diskusní fórum : 26.-28. září 2012, Hotel Hukvaldy, Hukvaldy, Česká republika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. p. 2-8. ISBN 978-80-248-3408-5. [Detail]
ČADA, Radek. Měření součinitele plastické anizotropie u plechů. In: "Trvale udržitelný vývoj a aplikovaný výzkum" : sborník příspěvků : 3. odborné diskusní fórum : 17.-18. října 2013, Hotel Petr Bezruč, Malenovice, Česká republika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. p. 8-12. ISBN 978-80-248-3410-8. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Lubomír ČÍŽEK, Eugenius HADASIK, Tibor DONIČ, Stanislav TYLŠAR, Michal SALAJKA, Jan KEDROŇ, Marcel KLOS and Pavel BOBEK. Combination of ECAP proces and heat treatment to achieve refining structure of selected magnesium alloys. In: 8th Pacific Rim International Congress on Advanced Materials and Processing 2013, PRICM 8. New York: John Wiley & Sons, 2014. p. 3275. ISBN 978-1-63266-000-8. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel and Radek ČADA. Probabilistic Reliability Assessment of Femoral Screws Intended for Treatment of “Collum Femoris“ Fractures. In: Biomechanics 2014 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics : abstracts : Łódź, September 1-3, 2014. Lodz: Lodz University of Technology, 2014. p. 61-62. ISBN 978-83-7283-628-1. [Detail]
OCHODEK, Vladislav and Pavel BOXAN. WELDABILITY OF CARBON STEEL PROCESSED BY MULTIPLE PLASTIC DEFORMATION. In: COMAT 2014 : recent trends in structural materials : conference proceedings : November 19th - 21th 2014, Parkhotel Plzen, Pilsen, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2014. p. 1-6. ISBN 978-80-87294-45-1. [Detail]
GREGUŠOVÁ, Markéta, Ivana ŠAJDLEROVÁ, Martin ZUSKÁČ, Jan KEDROŇ and Jana PETRŮ. Expanding Knowledge of Students of Engineering Using E-Learning. In: Fourth International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM 2014) : Bali, Indonesia, January 7-9, 2014. [Indonésie]: IEOM Society, 2014. p. 879 - 888. ISBN 978-0-9855497-1-8. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Lubomír ČÍŽEK, Michal SALAJKA, Jan KEDROŇ and Stanislav TYLŠAR. Processing of low carbon steel by dual rolls equal channel extrusion. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. London: Institute of Physics, 2014. p. 1-11. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HAVELKA, Lukáš, Petr MOHYLA and Martin SONDEL. Thermal cycle measurement of P92 welded joints. In: METAL 2014: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials: conference proceedings : May 21st-23rd 2014, hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2014. p. 668-673. ISBN 978-80-87294-54-3. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Antonín ZÁVADA, René SIOSTRZONEK, Daniela PAVELKOVÁ and Lenka KOLDOVÁ. STUDY OF IMMUNITY CORROSION - PROOF STEEL USED IN FOOD INDUSTRY AGAINST WASHING AGENTS. In: METAL 2014: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials: conference proceedings : May 21st-23rd 2014, hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2014. p. 881-884. ISBN 978-80-87294-54-3. [Detail]
PAVELKOVÁ, Daniela, Lenka KOLDOVÁ, Jitka PODJUKLOVÁ, René SIOSTRZONEK, Zdeněk PĚNIČKA, Vladimír MENSHIKOV and Miroslav HANÁK. THIN COATINGS APPLIED ON MATERIALS METALLURGICAL PERFORMANCE FOR SHORT - TERM ANTICORROSIVE PROTECTION. In: METAL 2014: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials: conference proceedings : May 21st-23rd 2014, hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2014. p. 968-972. ISBN 978-80-87294-54-3. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Michal SALAJKA, Lubomír ČÍŽEK, Stanislav TYLŠAR and Jan KEDROŇ. Metallographic analysis of ECAP processed selected Magnesium alloys. In: Metallography XV : selected, peer reviewed papers from the International Symposium on Metallography (Metallography 2013), April 24-26, 2013, Stará Lesná, Slovak Republic. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 404-407. ISBN 978-3-03835-072-9. [Detail]
ČADA, Radek and Petr TILLER. Posouzení vlivu materiálu plechu na odpružení výtažku nepravidelného tvaru po operaci tažení. In: Mezinárodní konference výrobních technologií při příležitosti 50. výročí založení Katedry obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava : 3.-5. září 2014, Hotel Bauer, Bílá. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. p. "36-1"-"36-14". ISBN 978-80-248-3518-1. [Detail]
ČADA, Radek and Petr TILLER. Evaluation of draw beads influence on intricate shape stamping drawing process. In: Mezinárodní konference výrobních technologií při příležitosti 50. výročí založení Katedry obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava : 3.-5. září 2014, Hotel Bauer, Bílá. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. p. "43-1"-"43-12". ISBN 978-80-248-3518-1. [Detail]
ČADA, Radek and Karel FRYDRÝŠEK. Biomechanics – Problematic Loosening of Locking Screws from Plates. In: New Methods of Damage and Failure Analysis of Structural Parts : book of abstracts : 6th international conference : September 8-11, 2014, Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. p. 37-38. ISBN 978-80-248-3488-7. [Detail]
SONDEL, Martin, Jaroslav KOUKAL and Drahomír SCHWARZ. Vytvrzování mikrostruktury svarových spojů oceli T/P24. In: PROMATTEN 2014 : progresivní materiály a technologie v energetice : sborník přednášek odborné konference : 20.-21.11.2014, Vidly, Vrbno pod Pradědem. Ostrava: Flash Steel Power, 2014. p. 14-25. ISBN 978-80-905947-0-8. [Detail]
HRUBÝ, Jiří. Dynamika teplotního pole při ohybu trubek ze žárupevných ocelí. In: PROMATTEN 2014 : progresivní materiály a technologie v energetice : sborník přednášek odborné konference : 20.-21.11.2014, Vidly, Vrbno pod Pradědem. Ostrava: Flash Steel Power, 2014. p. 3-8. ISBN 978-80-905947-0-8. [Detail]
HAVELKA, Lukáš. Měření teplotních cyklů žáropevné oceli P92 při jednovrstvém svařování metodou TIG. In: PROMATTEN 2014 : progresivní materiály a technologie v energetice : sborník přednášek odborné konference : 20.-21.11.2014, Vidly, Vrbno pod Pradědem. Ostrava: Flash Steel Power, 2014. p. 33-36. ISBN 978-80-905947-0-8. [Detail]
HANÁK, Miroslav, Jitka PODJUKLOVÁ, René SIOSTRZONEK, Daniela PAVELKOVÁ and Lenka KOLDOVÁ. THE INFLUENCE OF SUBSTRATE SURFACE CLEANLINESS ON THE CORROSION RESISTANCE OF COATING SYSTEMS. In: Surface Engineering 2014 : book of abstracts of the international scientific conference : High Tatras, October 23-24, 2014. Košice: Technická univerzita Košice, 2014. p. 29. ISBN 978-80-553-1816-5. [Detail]
MARŠÁL, Robert, Jitka PODJUKLOVÁ, René SIOSTRZONEK, Daniela PAVELKOVÁ, Lenka KOLDOVÁ and Zdeněk PĚNIČKA. CORROSION OF EVAPORATOR OF GRANULATION BOILER IN POWER INDUSTRY. In: Surface Engineering 2014 : book of abstracts of the international scientific conference : High Tatras, October 23-24, 2014. Košice: Technická univerzita Košice, 2014. p. 46. ISBN 978-80-553-1816-5. [Detail]
PAVELKOVÁ, Daniela, Lenka KOLDOVÁ, Jitka PODJUKLOVÁ, René SIOSTRZONEK, Zdeněk PĚNIČKA and Vladimír MENSHIKOV. SHORT-TERM CORROSION PROTECTION MATERIALS USING NANOCOATINGS. In: Surface Engineering 2014 : book of abstracts of the international scientific conference : High Tatras, October 23-24, 2014. Košice: Technická univerzita Košice, 2014. p. 54. ISBN 978-80-553-1816-5. [Detail]
SIOSTRZONEK, René, Daniela PAVELKOVÁ, Lenka KOLDOVÁ, Jitka PODJUKLOVÁ and Petr STRZYŽ. CORROSION PROTECTION OF STRUCTURAL STEELWORK BY A DUPLEX COATING SYSTEM. In: Surface Engineering 2014 : book of abstracts of the international scientific conference : High Tatras, October 23-24, 2014. Košice: Technická univerzita Košice, 2014. p. 62. ISBN 978-80-553-1816-5. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Jindřich KOZÁK and Jari TUOMINEN. Study of Worn Weld Deposit with added Tungsten Carbide Particles. In: Surface Modification Technologies XXVIII : proceedings of the Twenty Eighth International Conference on Surface Modification Technologies held at Tampere University of Technology, Tampere, Finland, June 16-18, 2014. Tampere: Valardocs, 2014. p. 139-148. ISBN 978-81-926196-1-3. [Detail]
SONDEL, Martin, Jaroslav KOUKAL, Drahomír SCHWARZ and Radek SZTEFEK. Mikrostruktura a sekundární vytvrzování svarových spojů oceli T/P24. In: Svařovací den : odborný seminář : sborník přednášek : 5. - 6. 6. 2014. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. p. 11-21. ISBN 978-80-248-3435-1. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Podmínky technického vzdělávání na Fakultě strojní VŠb - TU Ostrava. In: Svařovací den : odborný seminář : sborník přednášek : 5. - 6. 6. 2014. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. p. 4-6. ISBN 978-80-248-3435-1. [Detail]
HLAVATÝ, Jiří and Lucie KREJČÍ. Problematika nosných komorových konstrukcí dopravních staveb. In: Svařovací den : odborný seminář : sborník přednášek : 5. - 6. 6. 2014. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. p. 89-91. ISBN 978-80-248-3435-1. [Detail]
KOZÁK, Jindřich. Opotřebení a jeho vliv na životnost návarů obsahující karbidy wolframu. In: Svařovací den : odborný seminář : sborník přednášek : 5. - 6. 6. 2014. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. p. 92-99. ISBN 978-80-248-3435-1. [Detail]
ČADA, Radek. Evaluation of sheet-metal strain by embossed cirdular grids. In: Workshop "New Trends" : 21.-23. února 2013 : sborník příspěvků : Interhotel Tatra, Kopřivnice, Česká republika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. p. 2-7. ISBN 978-80-248-3414-6. [Detail]
ČADA, Radek. Evaluation of seasoning of strip from low-carbon steel. In: Workshop "The EU Framework Programmes - Our Future" : 6.-8. února 2014 : sborník příspěvků : Hotel Sepetná, Ostravice, Česká republika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. p. 2-8. ISBN 978-80-248-3416-0. [Detail]
LUKÁČ, Pavel, Tibor DONIČ, Maria CHALUPOVÁ, Peter PALČEK, Zuzanka TROJANOVÁ, Eva TILLOVÁ, Stanislav RUSZ and Ronald BAŠŤOVANSKÝ. Deformation and fracture of a magnesium alloy at elevated temperatures. In: Key Engineering Materials. Volume 592-593. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. p. 75-78. ISBN 978-3-03785-934-6. [Detail]
SONDEL, Martin, Drahomír SCHWARZ and Jaroslav KOUKAL. Vývoj mikrostruktury svarového sposje žáropevných ocelí po dlouhodobé vysokoteplotní expozici. In: Kotle a energetická zařízení 2013 : sborník příspěvků konference : Brno, hotel Voroněž, 18.3.-20.3.2013. [Česko]: [s.n.], 2013. p. 1-12. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ and Martin SONDEL. Problematika svařování ocelí T/P24 a T/P23 v energetice. In: Kotle a energetická zařízení 2013 : sborník příspěvků konference : Brno, hotel Voroněž, 18.3.-20.3.2013. [Česko]: [s.n.], 2013. p. 1-13. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KREJČÍ, Lucie, Ivo HLAVATÝ and Xenie ŠEVČÍKOVÁ. Transition Zones Study of the Heterogenous Welded Joints. In: METAL 2013 : 22nd International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 15th - 17th 2013, Hotel Voronez I, Brno Czech Republic, EU [CD-ROM]. Ostrava: Tanger, 2013. p. 1-5. ISBN 978-80-87294-41-3. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Vladislav OCHODEK, Michal SALAJKA, Lubomír ČÍŽEK, Eugenius HADASIK, Vít MICHENKA, Tibor DONIČ, Stanislav TYLŠAR and Jan KEDROŇ. Influence of severe plastic deformation on mechanical properties of low carbon steel. In: METAL 2013 : 22nd International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 15th - 17th 2013, Hotel Voronez I, Brno Czech Republic, EU [CD-ROM]. Ostrava: Tanger, 2013. p. 311-316. ISBN 978-80-87294-41-3. [Detail]
SUCHÁNKOVÁ, Kateřina, Petr ŠRUBAŘ, Jitka PODJUKLOVÁ, Richard DVORSKÝ, Sylvie KOPAŇÁKOVÁ, Jan BRUMEK and Kateřina KONEČNÁ. Influence of anticoagulants on properties transparent water-based paint systems. In: METAL 2013 : 22nd International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 15th-17th 2013, hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2013. p. 133-133. ISBN 978-80-87294-39-0. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Kateřina SUCHÁNKOVÁ, Petr ŠRUBAŘ, Sylvie KOPAŇÁKOVÁ and Kamila HRABOVSKÁ. Study of influence corrosive environment on characteristics protective coatings used for long-term corrosion protection of steel substrate. In: METAL 2013 : 22nd International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 15th-17th 2013, hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2013. p. 70-71. ISBN 978-80-87294-39-0. [Detail]
SONDEL, Martin, Jaroslav KOUKAL, Drahomír SCHWARZ and Radek SZTEFEK. Studium vlastností TOO svarového spoje oceli T24. In: Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování : 16. ročník odborného semináře : sborník přednášek : 2.10.-4.10.2013, [hotel Sepetná, Ostravice]. Ostrava: Český svářečský ústav, 2013. p. 1-12. ISBN 978-80-248-3146-6. [Detail]
MOHYLA, Petr, Lucie KREJČÍ and Ivo HLAVATÝ. VLIV FERITU DELTA NA VLASTNOSTI OCELI P92. In: Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování : 16. ročník odborného semináře : sborník přednášek : 2.10.-4.10.2013, [hotel Sepetná, Ostravice]. Ostrava: Český svářečský ústav, 2013. p. 1-6. ISBN 978-80-248-3146-6. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ and Martin SONDEL. Heterogenní svarové spoje v energetice. In: PROMATTEN 2013 : progresivní materiály a technologie v energetice : sborník přednášek odborné konference : 14.-15. 11. 2013, Vidly, Vrbno pod Praděděm. Ostrava: Flash Steel Power, 2013. p. 17-24. ISBN 978-80-260-5250-0. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Lubomír ČÍŽEK, Eugenius HADASIK, Tibor DONIČ, Stanislav TYLŠAR, Michal SALAJKA, Jan KEDROŇ, Marcel KLOS and Petr BOBEK. COMBINATION OF ECAP PROCESS AND HEAT TREATMENT TO ACHIEVE REFINING STRUCTURE OF SELECTED MAGNESIUM ALLOYS. In: Proceedings of The 8th Pacific Rim International Congress on Advanced Materials and Processing : PRICM 8. New York: Wiley, 2013. p. 3275-3282. ISBN 978-1-118-79214-8. [Detail]
MUSZTYFAGA, Malgorzata, Leszek DOBRZAŃSKI, Stanislav RUSZ, Lukáš PROKOP and Stanislav MIŠÁK. The use of conventional technique to shape the properties of the front side metallization of monocrystalline solar cell and its structure. In: Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 503-506. ISBN 978-80-248-2988-3. [Detail]
KEDROŇ, Jan. Počítačová simulace technologie DRECE. In: Sborník příspěvků odborného diskuzního fóra Nekonvenční metody tváření a nanotechnologie v oblasti strojírenství : [Ostravice, 26.-27. září 2013]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 1-9. ISBN 978-80-248-3187-9. [Detail]
NEČAS, Libor. Úspora nákladů po zavedení systému řízení údržby TPM. In: Sborník příspěvků odborného diskuzního fóra Průmyslové inženýrství a jeho předpokládaný vývoj : [28.11.2013 VŠB-TU Ostrava]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 13. ISBN 978-80-248-3253-1. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ, Martin SONDEL and Marcel BEŇO. Materiálové problémy při svařování heterogenních svarových spojů. In: Svařovací den 2013 : odborný seminář : sborník přednášek : 6.-7.6.2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 13-22. ISBN 978-80-248-2999-9. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Školství versus spolupráce s praxí. In: Svařovací den 2013 : odborný seminář : sborník přednášek : 6.-7.6.2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2999-9. [Detail]

Projects

2020

Code Title Start year End year
RPP2020/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2020 2020
RPP2020/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2020 2020
RPP2020/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2020 2020

2019

Code Title Start year End year
Visegrad Scholarship 2019 2020
HS3451901 Ústav aplikované mechanik 2019 2019
RPP2019/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2019 2019
RPP2019/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2019 2019
RPP2019/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2019 2019
SP2019/68 Material-technological development and project management of production systems 2019 2019

2018

Code Title Start year End year
TH04010416 Development of new technology for increasing the quality of steel strips 2018 2022
HS3451804 Shape Steel a.s., Schindl 2018 2019
HS3451802 VŠchemicko-technol.vPra 2018 2018
HS3451803 VŠ chemicko-technická Pra 2018 2018
HS3451805 VŠ chemicko -technol.v Pr 2018 2018
HS3451810 PAUL WURTH, Krejčí, 3525 2018 2018
IRP/2018/239 Inovace předmětu výuky - Tváření 2018 2018
SP2018/67 Technological design and project management of production and material systems 2018 2018

2017

Code Title Start year End year
HS3451701 TEDIKO,Ochodek Vl.,3513 2017 2017
HS3451702 TESKO Kolovrat,Siostrzonek,3721 2017 2017
HS3451703 Metal Trade Comax,Siostrzonek,3721 2017 2017
HS3451705 Hlavní město Praha,Podjuklová,3117 2017 2017
HS3451706 VŠCHT,Krejčí,3525 2017 2017
HS3451707 MSV Studénka,Krejčí,3525 2017 2017
RPP2017/192 Inovace výuky v oblasti zkoumání mechanických vlastností materiálů po SPD využitím micro-tensile testů (M-TT) 2017 2017
SP2017/146 Research and Development of Materials Technologies, Production Technologies and Their Project Management 2017 2017

2016

Code Title Start year End year
HS3451604 Ředitelství silnic a dálnic,Krejčí,3525 2016 2017
H3451603 PV-Czech,Siostrzonek,3721 2016 2016
HS3451601 Tediko,Ochodek,3513 2016 2016
HS3451603 PV-Czech,Siostrzonek,3721 2016 2016
HS3451606 Tediko,Ochodek,3513 2016 2016
SP2016/73 Výzkum a vývoj výrobních a materiálových systémů 2016 2016

2015

Code Title Start year End year
_51501681 Mechanical Properties Improvement of Aluminum Alloys by Connection of Severe Plastic Deformation with Heat Treatment 2015 2016
FRVS2015/77 Inovace předmětu Technologie povrchového inženýrství 345-0508/05 2015 2015
HS3451503 TEDIKO s.r.o.,Ochodek Vl. 3513 2015 2015
HS3451504 HOBES,Mohyla,3115 2015 2015
HS3451505 Hutní montáže,Ochodek,3513 2015 2015
HS3451506 PV-Czech,Siostrzonek,3721 2015 2015
SP2015/87 Výzkum a vývoj výrobních a zpracovatelských technologií a nových materiálů 2015 2015

2014

Code Title Start year End year
51400792 Mechanical properties improvement by structure refinement of material produced from aluminium alloys by appliance of plastic deformation processes” 2014 2015
FRVS2014/208 Inovace předmětu "Technologie tváření, slévání a svařování" 2014 2014
HS3451401 TEDIKO, Ochodek, 3513 2014 2014
HS3451402 VÚHŽ,Rusz,3315 2014 2014
SP2014/193 Výzkum a optimalizace technologií pro vyšší užitné vlastnosti nových materiálů a strojírenských produktů 2014 2014

2013

Code Title Start year End year
HS345306 Mecas ESI,Ochodek,3513 2013 2014
HS345302 Tediko, Ing. Ochodek, 35143 2013 2013
HS345304 Vítkovice Heavy M., Ochodek 3513 2013 2013
HS345305 Hayes Lemmerz Czech,Ochodek,3513 2013 2013
SP2013/101 Hodnocení vlastností svarových spojů nízkolegovaných ocelí pro energetiku; Studium vlastností návarů s vloženými zrny karbidu wolframu 2013 2013
SP2013/164 Progresivní vývoj metodik dispergace a vytváření submikroskopických antikorozních soustav, studium mechanických vlastností svarového spoje austenitické a martenzitické oceli, vysokouhlíkových návarů. 2013 2013
SP2013/63 Optimalizace technologií plošného a objemového tváření 2013 2013

2012

Code Title Start year End year
51200863 Laser micromachining of front side metallization for silicon solar cells 2012 2013
51201061 Structure and properties of aluminium matrix composites reinforced by halloysite nanotubes 2012 2013

2011

Code Title Start year End year
EE2.3.20.0038 Creation of an international team of scientists and participation in scientific networks in the sphere of nanotechnology and unconventional forming material 2011 2014