Skip to main content
Skip header

Unrated conference paper

MACHALLA, Vojtěch, Karel FRYDRÝŠEK, Kateřina ŠIMEČKOVÁ and František FOJTÍK. EVALUATION OF TORSION TEST FOR INTRAMEDULLARY NAILS. In: 21st International Conference Applied Mechanics : April 15-17, 2019, Ostravice, Czech Republic : conference proceedings. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4287-5. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina, Petra VÁŇOVÁ and Petr MOHYLA. CHARAKTERIZACE Zn-Ni POVLAKU RF-GDOES A EDX ANALÝZOU. In: PROMATTEN 2019 : progresivní materiály a technologie : sborník přednášek odborné konference = Advanced Materials and Technologies : conference proceedings : 6.-8.11.2019, Malá Morávka. Ostrava: Fineng, 2019. p. 96-101. ISBN 978-80-270-6857-9. [Detail]
MOHYLA, Petr, Jiřina VONTOROVÁ, Kristýna STERNADELOVÁ and Jiřina VONTOROVÁ. Analýza vlastností svarového spoje na trubce vyrobené technologií SLM. In: PROMATTEN 2019 : progresivní materiály a technologie : sborník přednášek odborné konference = Advanced Materials and Technologies : conference proceedings : 6.-8.11.2019, Malá Morávka. Ostrava: Fineng, 2019. ISBN 978-80-270-6857-9. [Detail]
STERNADELOVÁ, Kristýna, Petr MOHYLA and Jiřina VONTOROVÁ. Vlastnosti a mikrostruktura modelovaných pásem tepelně ovlivněné oblasti oceli P92. In: PROMATTEN 2018 : progresivni materiály a technologie : sborník přednášek odborné konference = Advanced Materials and Technologies : conference proceedings : 8. - 9. 11. 2018, Vidly, Vrbno pod Pradědem. Ostrava: Flash Steel Power, 2018. p. 21-27. ISBN 978-80-905947-4-6. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina and Petr MOHYLA. POPIS VRSTVY VZNIKLÉ GALVANICKÝM ZINKOVÁNÍM S VYUŽITÍM RF-GDOES. In: PROMATTEN 2018 : progresivni materiály a technologie : sborník přednášek odborné konference = Advanced Materials and Technologies : conference proceedings : 8. - 9. 11. 2018, Vidly, Vrbno pod Pradědem. Ostrava: Flash Steel Power, 2018. p. 90-95. ISBN 978-80-905947-4-6. [Detail]
KOZÁK, Jindřich, Petra HÁJKOVÁ and Petr HLAVATÝ. Kompozitní materiály v návaru. In: Svařovací den 2018 : odborný seminář - 15. ročník : sborník přednášek : 7.-8. června 2018. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4179-3. [Detail]
HILŠER, Ondřej, František ŠPALEK, Radek ČADA, Stanislav RUSZ and Lucie KREJČÍ. EN AW-3003 aluminium alloy subjected to Equal Channel Angular Pressing. In: ERIN 2017 : proceedings of the 11th international conference for Young Researchers and PhD students : May 17-18, 2017, Ústí nad Labem, Czech Republic. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2017. p. 214-220. ISBN 978-80-7561-056-0. [Detail]
MOHYLA, Petr, Lukáš HAVELKA and Jiřina VONTOROVÁ. Vliv tepelného zpracování na mechanické vlastnosti svarových spojů oceli P92 svařených metodou TIG. In: Kotle a energetická zařízení 2016 : sborník XXV. ročníku konference : 14. – 16. března 2016, Brno, Česko. [Česko]: [s.n.], 2016. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
STRZYŽ, Petr and René SIOSTRZONEK. Duplexní povlaky ocelových konstrukcí. In: Projektování a provoz povrchových úprav : sborník příspěvků 42. konference : 9. - 10. března 2016, Praha, Česko. Praha: PPK - PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc., 2016. ISBN 978-80-906304-0-6. [Detail]
STRZYŽ, Petr and René SIOSTRZONEK. Duplexní povlaky ocelových konstrukcí. In: XVIII. konference Ocelové konstrukce 2016 : sborník příspěvků : Karlova Studánka, 31. května 2016. Praha: Sekurkon, 2016. ISBN 978-80-86604-69-5. [Detail]
MOHYLA, Petr and Lukáš HAVELKA. Optimalizace tepelného zpracování trubky z oceli P92. In: PROMATTEN 2015 Progresivní materiály a technologie. Ostrava: Flash Steel Power, 2015. p. 26-33. ISBN 978-80-905947-1-5. [Detail]
MOHYLA, Petr. PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ. In: XXXII. dny svařovací techniky : 19. - 21. května 2015, hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou. Pardubice: Dům Techniky Pardubice, 2015. p. 21-26. ISBN 978-80-02-02598-6. [Detail]
KOZÁK, Jindřich. VLIV ROZMÍSTĚNÍ ČÁSTIC KARBIDU WOLFRAMU V NÁVARU NA ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ. In: XXXII. dny svařovací techniky : 19. - 21. května 2015, hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou. Pardubice: Dům Techniky Pardubice, 2015. ISBN 978-80-02-02598-6. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL. In: XXXII. dny svařovací techniky : 19. - 21. května 2015, hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou. Pardubice: Dům Techniky Pardubice, 2015. ISBN 978-80-02-02598-6. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina and Petr MOHYLA. Porovnání metod stanovení chemického složení ocelí vhodných pro energetiku. In: Hutnícka analytika 2014 : zborník prednášok. Český Těšín: 2THETA, 2014. p. 35-38. ISBN 978-80-86380-72-8. [Detail]
STRZYŽ, Petr and René SIOSTRZONEK. Duplexní povlaky ocelových konstrukcí. In: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav : 11. mezinárodní odborný seminář : 26.-27.11.2014, Hotel Myslivna, Brno : sborník přednášek a prezentací. Jaroměř: Jan Kudláček, 2014. p. 76-79. ISBN 978-80-87583-11-1. [Detail]
SIOSTRZONEK, René. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí duplexními povlaky. In: Sborník přednášek 20. konference žárového zinkování : 7.-9. října 2014, hotel NH Prague, Praha. Ostrava: Asociace českých a slovenských zinkoven, 2014. p. 119-126. ISBN 978-80-905298-3-0. [Detail]
ŠEVČÍKOVÁ, Xenie, Lucie KREJČÍ and Petr MOHYLA. Aplikace a kontrola kvality katodicky vylučovaných povlaků kovů. In: Ocelové konstrukce 2013 : XV. konference : sborník příspěvků : Karlova Studánka, 2013. Praha: Sekurkon, 2013. p. 148-159. ISBN 978-80-86604-61-9. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina, Vlastimil MATĚJKA, Václav DOBIÁŠ and Petr MOHYLA. Metody stanovení chemického složení chromových modifikovaných ocelí pro energetiku. In: PROMATTEN 2013 : progresivní materiály a technologie v energetice : sborník přednášek odborné konference : 14.-15. 11. 2013, Vidly, Vrbno pod Praděděm. Ostrava: Flash Steel Power, 2013. p. 88-95. ISBN 978-80-260-5250-0. [Detail]
HRUBÝ, Jiří. Nestabilní procesy v povrchových vrstvách během tváření kovů. In: Povrchové úpravy a jejich budoucnost : sborník příspěvků odborného diskuzního fóra : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, Malá Morávka, 24.-25.10.2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 1-6. ISBN 978-80-248-3228-9. [Detail]
KEDROŇ, Jan. Aplikace a použití práškových hmot (PNH). In: Povrchové úpravy a jejich budoucnost : sborník příspěvků odborného diskuzního fóra : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, Malá Morávka, 24.-25.10.2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 1-7. ISBN 978-80-248-3228-9. [Detail]
ŠAJDLEROVÁ, Ivana. Benchmarking jako podpora systému řízení podniku. In: Povrchové úpravy a jejich budoucnost : sborník příspěvků odborného diskuzního fóra : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, Malá Morávka, 24.-25.10.2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 29-29. ISBN 978-80-248-3228-9. [Detail]
HRUBÝ, Jiří. Technologická východiska cyklů obnovy tvářecích nástrojů. In: Sborník příspěvků odborného diskuzního fóra "Management průmyslu a obchodu jako mozek v odvětví strojírenství" : Oldřichovice, Javorový vrch, 29.-30.05.2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 1-7. ISBN 978-80-248-2996-8. [Detail]
SCHINDLEROVÁ, Vladimíra. Aplikace principu TOC při zvyšování efektivity výroby. In: Sborník příspěvků odborného diskuzního fóra "Management průmyslu a obchodu jako mozek v odvětví strojírenství" : Oldřichovice, Javorový vrch, 29.-30.05.2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 1-8. ISBN 978-80-248-2996-8. [Detail]
GREGUŠOVÁ, Markéta. Efektivní implementace základních metod štíhlé výroby v průmyslovém podniku. In: Sborník příspěvků odborného diskuzního fóra "Management průmyslu a obchodu jako mozek v odvětví strojírenství" : Oldřichovice, Javorový vrch, 29.-30.05.2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 1-8. ISBN 978-80-248-2996-8. [Detail]
KEDROŇ, Jan. Počítačová podpora procesu plánování ve výrobním inženýrství. In: Sborník příspěvků odborného diskuzního fóra "Management průmyslu a obchodu jako mozek v odvětví strojírenství" : Oldřichovice, Javorový vrch, 29.-30.05.2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 1-8. ISBN 978-80-248-2996-8. [Detail]
SALAJKA, Michal. Vyhodnocení hlubokotažnosti ocelových plechů zpracovaných metodou DRECE. In: Sborník příspěvků odborného diskuzního fóra Nekonvenční metody tváření a nanotechnologie v oblasti strojírenství : [Ostravice, 26.-27. září 2013]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 1-10. ISBN 978-80-248-3187-9. [Detail]
GREGUŠOVÁ, Markéta. Optimalizace výroby potrubního systému pomocí technologické operace vytlačování. In: Sborník příspěvků odborného diskuzního fóra Nekonvenční metody tváření a nanotechnologie v oblasti strojírenství : [Ostravice, 26.-27. září 2013]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 1-7. ISBN 978-80-248-3187-9. [Detail]
HRUBÝ, Jiří. Modelování vývoje mikrostruktury při tváření zatepla. In: Sborník příspěvků odborného diskuzního fóra Nekonvenční metody tváření a nanotechnologie v oblasti strojírenství : [Ostravice, 26.-27. září 2013]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 1-9. ISBN 978-80-248-3187-9. [Detail]

Projects

2020

Code Title Start year End year
RPP2020/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2020 2020
RPP2020/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2020 2020
RPP2020/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2020 2020
SP2020/106 Research and Development of Modern Technologies of Welding, Forming and Surface Treatment Including Production Process Control 2020 2020

2019

Code Title Start year End year
Visegrad Scholarship 2019 2020
HS3451901 Ústav aplikované mechanik 2019 2019
RPP2019/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2019 2019
RPP2019/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2019 2019
RPP2019/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2019 2019
SP2019/68 Material-technological development and project management of production systems 2019 2019

2018

Code Title Start year End year
TH04010416 Development of new technology for increasing the quality of steel strips 2018 2022
HS3451804 Shape Steel a.s., Schindl 2018 2019
HS3451802 VŠchemicko-technol.vPra 2018 2018
HS3451803 VŠ chemicko-technická Pra 2018 2018
HS3451805 VŠ chemicko -technol.v Pr 2018 2018
HS3451810 PAUL WURTH, Krejčí, 3525 2018 2018
IRP/2018/239 Inovace předmětu výuky - Tváření 2018 2018
SP2018/67 Technological design and project management of production and material systems 2018 2018

2017

Code Title Start year End year
HS3451701 TEDIKO,Ochodek Vl.,3513 2017 2017
HS3451702 TESKO Kolovrat,Siostrzonek,3721 2017 2017
HS3451703 Metal Trade Comax,Siostrzonek,3721 2017 2017
HS3451705 Hlavní město Praha,Podjuklová,3117 2017 2017
HS3451706 VŠCHT,Krejčí,3525 2017 2017
HS3451707 MSV Studénka,Krejčí,3525 2017 2017
RPP2017/192 Inovace výuky v oblasti zkoumání mechanických vlastností materiálů po SPD využitím micro-tensile testů (M-TT) 2017 2017
SP2017/146 Research and Development of Materials Technologies, Production Technologies and Their Project Management 2017 2017

2016

Code Title Start year End year
HS3451604 Ředitelství silnic a dálnic,Krejčí,3525 2016 2017
H3451603 PV-Czech,Siostrzonek,3721 2016 2016
HS3451601 Tediko,Ochodek,3513 2016 2016
HS3451603 PV-Czech,Siostrzonek,3721 2016 2016
HS3451606 Tediko,Ochodek,3513 2016 2016
SP2016/73 Výzkum a vývoj výrobních a materiálových systémů 2016 2016

2015

Code Title Start year End year
_51501681 Mechanical Properties Improvement of Aluminum Alloys by Connection of Severe Plastic Deformation with Heat Treatment 2015 2016
FRVS2015/77 Inovace předmětu Technologie povrchového inženýrství 345-0508/05 2015 2015
HS3451503 TEDIKO s.r.o.,Ochodek Vl. 3513 2015 2015
HS3451504 HOBES,Mohyla,3115 2015 2015
HS3451505 Hutní montáže,Ochodek,3513 2015 2015
HS3451506 PV-Czech,Siostrzonek,3721 2015 2015
SP2015/87 Výzkum a vývoj výrobních a zpracovatelských technologií a nových materiálů 2015 2015

2014

Code Title Start year End year
51400792 Mechanical properties improvement by structure refinement of material produced from aluminium alloys by appliance of plastic deformation processes” 2014 2015
FRVS2014/208 Inovace předmětu "Technologie tváření, slévání a svařování" 2014 2014
HS3451401 TEDIKO, Ochodek, 3513 2014 2014
HS3451402 VÚHŽ,Rusz,3315 2014 2014
SP2014/193 Výzkum a optimalizace technologií pro vyšší užitné vlastnosti nových materiálů a strojírenských produktů 2014 2014

2013

Code Title Start year End year
HS345306 Mecas ESI,Ochodek,3513 2013 2014
HS345302 Tediko, Ing. Ochodek, 35143 2013 2013
HS345304 Vítkovice Heavy M., Ochodek 3513 2013 2013
HS345305 Hayes Lemmerz Czech,Ochodek,3513 2013 2013
SP2013/101 Hodnocení vlastností svarových spojů nízkolegovaných ocelí pro energetiku; Studium vlastností návarů s vloženými zrny karbidu wolframu 2013 2013
SP2013/164 Progresivní vývoj metodik dispergace a vytváření submikroskopických antikorozních soustav, studium mechanických vlastností svarového spoje austenitické a martenzitické oceli, vysokouhlíkových návarů. 2013 2013
SP2013/63 Optimalizace technologií plošného a objemového tváření 2013 2013

2012

Code Title Start year End year
51200863 Laser micromachining of front side metallization for silicon solar cells 2012 2013
51201061 Structure and properties of aluminium matrix composites reinforced by halloysite nanotubes 2012 2013

2011

Code Title Start year End year
EE2.3.20.0038 Creation of an international team of scientists and participation in scientific networks in the sphere of nanotechnology and unconventional forming material 2011 2014