Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vědeckovýzkumná činnost Katedry aplikované mechaniky je zaměřena na vývoj v oblasti analytických, numerických a experimentálních metod mechaniky. Velká část dosud řešených projektů se zabývala také vývojem různých zkušebních zařízení, která nyní slouží k realizaci experimentů v celé řadě oblastí.

Hlavní výzkumná témata pracoviště

Výzkumné aktivity Katedry aplikované mechaniky zasahují do řady oblastí mechaniky, jmenujme kupříkladu dynamiku rotorů, experimentální mechaniku, lomovou mechaniku, biomechaniku aj. Katedra aplikované mechaniky je rovněž řešitelem řady projektů typu GAČR, TAČR a EU VaVPI. Mezi hlavní dlouhodobé výzkumné aktivity patří:  

  • Výzkum nelineárních matematických modelů mechanických soustav
  • Výzkum v oblasti modelování rotorových soustav
  • Rozvoj metod analýzy dat v oblasti experimentální mechaniky
  • Výzkum v oblasti nedestruktivního zkoušení (Akustická emise, Nelineární ultrazvuk, vlnová teorie)
  • Výzkum a vývoj léčebných nástrojů, pomůcek a technik v oblasti traumatologie, ortopedie, chirurgie, rehabilitace a veterinárního lékařství
  • Výzkum a vývoj pracovních částí lékařských nástrojů v oblasti biomechaniky
  • Výzkum napěťově-deformačního chování širokého spektra materiálů (zejména kovy, plasty a kompozity) při statickém i cyklickém namáhání
  • Experimentální stanovení vlivu deformace, rychlosti deformace, teploty ale také degradačních procesů, technologie výroby na životnost plastů užívaných v automobilovém průmyslu
  • Výzkum v oblasti kontaktní únavy a opotřebení s aplikací na železniční dvojkolí a vývoj experimentálních metod pro měření zbytkové napjatosti

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka 360° – laboratoř

Dokumenty

Výzkum a vývoj inovativních technologií pro mletí a drcení nerostných surovin - plakát

Materiály k výuce předmětu Únava materiálu II, Projekt:45/2021/RPP-TO - 1 /a

Článek

ZAPOMĚL, Jaroslav, Petr FERFECKI a Paola FORTE. Vibrations attenuation of a Jeffcott rotor by application of a new mathematical model of a magnetorheological squeeze film damper based on a bilinear oil representation. Acta Mechanica. Vídeň: Springer, 2019, 230(5), s. 1625-1640. ISSN 0001-5970. [Detail]
PAPUGA, Jan a Radim HALAMA. Mean stress effect in multiaxial fatigue limit criteria. Archive of Applied Mechanics. Vídeň: Springer Verlag, 2019, 89(5), s. 823-834. ISBN 978-0-7918-5901-8. [Detail]
IVAN, Igor, Jiří HORÁK, Lenka ZAJICKOVA, Jaroslav BURIAN a David FOJTÍK. Factors Influencing Walking Distance to the Preferred Public Transport Stop in selected urban centres of Czechia. GeoScape. Varšava: De Gruyter, 2019, 13(1), s. 16-30. ISSN 1802-1115. [Detail]
ŠKODA, Jan, Monika LOSERTOVÁ, Kateřina KONEČNÁ, Vojtěch MACHALLA a Petr CZYZ. Vliv mikrostruktury na mechanické vlastnosti v tahu a charakter lomových ploch slitiny Al-Mn. Hutnické listy. Ocelot, 2019, 72(6), s. 22-28. ISSN 0018-8069. [Detail]
ŘÍHA, Lubomír, Michal MERTA, Radim VAVŘÍK, Tomáš BRZOBOHATÝ, Alexandros MARKOPOULOS, Ondřej MECA, Ondřej VYSOCKÝ, Tomáš KOZUBEK a Vít VONDRÁK. A massively parallel and memory-efficient FEM toolbox with a hybrid total FETI solver with accelerator support. International Journal of High Performance Computing Applications. SAGE Publications Ltd, 2019, 33(19.9.2018), s. 660-677. ISSN 1094-3420. [Detail]
KRZIKALLA, David, Jakub MĚSÍČEK, Aleš SLÍVA, Jana PETRŮ a Jakub ŠMIRAUS. Analysis of Torsional Stiffness of the Frame of a Formula Student Vehicle. Journal of Applied Mechanical Engineering. Longdom Publishing, 2019, 8(315), s. 1-5. ISSN 2168-9873. [Detail]
ŠOFER, Michal, Pavel KUČERA, Eva MAZANCOVÁ a Lucie KREJČÍ. Acoustic Emission and Fractographic Analysis of Seamless Steel Pressure Cylinders with Artificial Flaws Under Hydrostatic Burst Testing. Journal of Nondestructive Evaluation. Springer, 2019, 38(3), s. 1-13. ISSN 0195-9298. [Detail]
ZAPOMĚL, Jaroslav, Petr FERFECKI a J. KOZÁNEK. The mathematical model for analysis of attenuation of nonlinear vibration of rigid rotors influenced by electromagnetic effects. Journal of Sound and Vibration. SAN DIEGO: Elsevier, 2019, 443, s. 167-177. ISSN 0022-460X. [Detail]
POLZER, Stanislav, T.C. GASSER, R. VLACHOVSKÝ, L. KUBÍČEK, L. LAMBERT, V. MAN, K. NOVÁK, M. SLAŽANSKÝ, J. BURŠA a R. STAFFA. Biomechanical indices are more sensitive than diameter in predicting rupture of asymptomatic abdominal aortic aneurysms. Journal of Vascular Surgery. San Diego: Elsevier, 2019, 71(2), s. 617-626. ISSN 0741-5214. [Detail]
ANTOŠ, Daniel, Radim HALAMA a Matěj BARTECKÝ. Cyclic plastic properties of a lead free solder. Key Engineering Materials. Volume 810. Trans Tech Publications, 2019, 810(July), s. 46-51. ISSN 1013-9826. [Detail]
HALAMA, Radim, Jana BARTECKÁ a Petr GÁL. FE prediction and extrapolation of multiaxial ratcheting for R7T steel. Key Engineering Materials. Volume 810. Trans Tech Publications, 2019, 810(July), s. 76-81. ISSN 1013-9826. [Detail]
FUMFERA, Jaromír, Radim HALAMA, Radek PROCHÁZKA, Petr GÁL a Miroslav ŠPANIEL. Strain range dependent cyclic hardening of 08Ch18N10T stainless steel-experiments and simulations. Materials. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2019, 12(24), s. nestránkováno. ISSN 1996-1944. [Detail]
LAMPART, Marek a Jaroslav ZAPOMĚL. The motion characteristics of the double-pendulum system with skew walls. Mathematical Methods in the Applied Sciences. New York: Wiley, 2019, 42(2), s. 475-487. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
POLZER, Stanislav, A. POLIŠENSKÁ, K. NOVÁK a J. BURŠA. Moderate thickness of lipid core in shoulder region of atherosclerotic plaque determines vulnerable plaque - A parametric study. Medical Engineering and Physics. San Diego: Elsevier, 2019, 69(červenec), s. 140-146. ISSN 1350-4533. [Detail]
HALAMA, Radim, Jaromír FUMFERA, Petr GÁL, Tadbhagya KUMAR a Alexandros MARKOPOULOS. Modeling the Strain-Range Dependent Cyclic Hardening of SS304 and 08Ch18N10T Stainless Steel with a Memory Surface. Metals. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2019, 9(8), s. nestránkováno. ISSN 2075-4701. [Detail]
KOUBOVÁ, Lenka, Petr JANAS, Alexandros MARKOPOULOS a Martin KREJSA. Nonlinear analyses of steel beams and arches using virtual unit moments and effective rigidity. Steel and Composite Structures. Tedžon: Techno Press, 2019, 33(5), s. 755-765. ISSN 1229-9367. [Detail]
BĚLÍK, Radomír a Martin FUSEK. Loading and Unloading Curve of Foam Material Based on Compression Test. Strojnícky časopis. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2019, 69(3), s. 3-8. ISSN 0039-2472. [Detail]
FERFECKI, Petr, Filip ZAORAL a Jaroslav ZAPOMĚL. Using Floquet Theory in the Procedure for Investigation of the Motion Stability of a Rotor System Exhibiting Parametric and Self-Excited Vibration. Strojnícky časopis. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2019, 69(3), s. 33-42. ISSN 0039-2472. [Detail]
HALO, Tomáš, Karel FRYDRÝŠEK, Daniel ČEPICA, Michal KOPELENT, František FOJTÍK a Leopold PLEVA. Biomechanics - Experimental Determination of Critical Force Needed for Cannula to be Torn out. Strojnícky časopis. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2019, 69(3), s. 51-60. ISSN 0039-2472. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, Daniel ČEPICA a Tomáš HALO. Stochastic loading of a sitting human. Strojnícky časopis. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2019, 69(2), s. 97-110. ISSN 0039-2472. [Detail]
HORYL, Petr, Richard ŠŇUPÁREK, Pavel MARŠÁLEK, Zdeněk PORUBA a Krzysztof PACZESNIOWSKI. Parametric Studies of Total Load-Bearing Capacity of Steel Arch Supports. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2018, 24(3), s. 213-222. ISSN 1335-1788. [Detail]
JOLDES, Grand Roman, Christopher NOBLE, Stanislav POLZER, Zeike A. TAYLOR, Adam WITTEK a Karol MILLER. A simple method of incorporating the effect of the Uniform Stress Hypothesis in arterial wall stress computations. Acta of Bioengineering and Biomechanics. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2018, 20(3), s. 59-67. ISSN 1509-409X. [Detail]
ZAPOMĚL, Jaroslav a Petr FERFECKI. The Oscillation Attenuation of an Accelerating Jeffcott Rotor Damped by Magnetorheological Dampers Affected by the Delayed Yielding Phenomenon in the Lubricating Oil. Journal of Vibration and Acoustics, Transactions of the ASME. New York: American Society of Mechanical Engineers, 2018, 140(1), s. nestránkováno. ISSN 1048-9002. [Detail]
LAMPART, Marek a Jaroslav ZAPOMĚL. Dynamical properties of a nonautonomous double pendulum model. Mathematical Methods in the Applied Sciences. New York: Wiley, 2018, 41(17), s. 7106-7114. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
LIČKOVÁ, Dagmar, Radim HALAMA a Zdeněk PORUBA. Identification of fatigue constants by means of 3D method. Strojnícky časopis. Slovenská akademie věd, 2018, 66(2), s. 107-116. ISSN 0039-2472. [Detail]
AMBRISKO, L'ubomir, Karel FRYDRÝŠEK, Dragana Jelisavac ERDELJAN a Marasová DANIELA. Experimental research of a new generation of support systems for the transport of mineral raw materials. Acta Montanistica Slovaca. Volume 21. BERG Faculty TU Košice, 2017, 22(4), s. 377-385. ISSN 1335-1788. [Detail]
FERFECKI, Petr, Jaroslav ZAPOMĚL a Jan KOZÁNEK. Analysis of the vibration attenuation of rotors supported by magnetorheological squeeze film dampers as a multiphysical finite element problem. Advances in Engineering Software. Elsevier, 2017, 104(February 2017), s. 1-11. ISSN 0965-9978. [Detail]
MERTA, Michal, Lubomír ŘÍHA, Ondřej MECA, Alexandros MARKOPOULOS, Tomáš BRZOBOHATÝ, Tomáš KOZUBEK a Vít VONDRÁK. Intel Xeon Phi acceleration of Hybrid Total FETI solver. Advances in Engineering Software. Elsevier, 2017, 112(10 May 2017), s. 124-135. ISSN 0965-9978. [Detail]
HALAMA, Radim, Alexandros MARKOPOULOS, Roland JANČO a Matěj BARTECKÝ. Implementation of MAKOC cyclic plasticity model with memory. Advances in Engineering Software. SAN DIEGO: Elsevier, 2017, 113(November), s. 34–46. ISSN 0965-9978. [Detail]
ZAPOMĚL, Jaroslav, Petr FERFECKI a Paola FORTE. A new mathematical model of a short magnetorheological squeeze film damper for rotordynamic applications based on a bilinear oil representation - derivation of the governing equations. Applied Mathematical Modelling. SAN DIEGO: Elsevier, 2017, 52(December 2017), s. 558-575. ISSN 0307-904X. [Detail]
HORYL, Petr, Richard ŠŇUPÁREK, Pavel MARŠÁLEK a Krzysztof PACZEŚNIOWSKI. Simulation of Laboratory Tests of Steel Arch Support. Archives of mining sciences. Polish Academy of Sciences, 2017, Volume 62(Issue 1), s. 163-176. ISSN 0860-7001. [Detail]
ČERMÁK, Martin, Václav HAPLA, Jakub KRUŽÍK, Alexandros MARKOPOULOS a Alena VAŠATOVÁ. Comparison of different FETI preconditioners for elastoplasticity. Computers & Mathematics with Applications. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2017, 74(1), s. 96-109. ISSN 0898-1221. [Detail]
ZAPOMĚL, Jaroslav, Petr FERFECKI a J. KOZÁNEK. Modelling of magnetorheological squeeze film dampers for vibration suppression of rigid rotors. International Journal of Mechanical Sciences. SAN DIEGO: Elsevier, 2017, 127(July 2017), s. 191-197. ISSN 0020-7403. [Detail]
PAPUGA, J. a František FOJTÍK. Multiaxial fatigue strength of common structural steel and the response of some estimation methods. International journal of fatigue. Elsevier, 2017, 2017(104), s. 27-42. ISSN 0142-1123. [Detail]
ČADA, Radek, Karel FRYDRÝŠEK, František SEJDA, Jiří DEMEL a Leopold PLEVA. Analysis of Locking Self-Taping Bone Screws for Angularly Stable Plates. Journal of Medical and Biological Engineering. Springer Heidelberg, 2017, 37(4), s. 612-625. ISSN 1609-0985. [Detail]
SCHROEDER, Florian, Stanislav POLZER, Martin SLAŽANSKÝ, Vojtěch MAN a Pavel SKÁCEL. Predictive capabilities of various constitutive models for arterial tissue. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. Elsevier Science, 2017, 78(22.11.2017), s. 369-380. ISSN 1751-6161. [Detail]
KOCICH, Radim, Lenka KUNČICKÁ, Adéla MACHÁČKOVÁ a Michal ŠOFER. Improvement of mechanical and electrical properties of rotary swaged Al-Cu clad composites. Materials and Design. Elsevier, 2017, 123(June), s. 137-146. ISSN 0264-1275. [Detail]
HALAMA, Radim, Alexandros MARKOPOULOS, František FOJTÍK, Martin FUSEK, Zdeněk PORUBA a Jan FAMFULÍK. Effect of mean stress and stress amplitude on uniaxial ratcheting of AA2124T851. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. Wiley-VCH, 2017, 48(8), s. 814-819. ISSN 0933-5137. [Detail]
ZAPOMĚL, Jaroslav a Petr FERFECKI. Study of the influence of a delayed yielding phenomenon in magnetorheological damping devices on the vibration attenuation of a Jeffcott rotor. Technische Mechanik. Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universität, 2017, 37(2-5), s. 377-383. ISSN 0232-3869. [Detail]
HALAMA, Radim, Michal ŠOFER, Jaroslav ROJÍČEK, František FOJTÍK a Kamil KOLARIK. A method for predicting ratcheting and wear in rolling contact fatigue, taking technological residual stresses into consideration. Tehnički vjesnik – Technical Gazette. Osijek: University of Osijek, 2017, 24(Supplement 1), s. 7-14. ISSN 1330-3651. [Detail]
KOCICH, Radim, Lenka KUNČICKÁ, Daniel DOHNALÍK, Adéla MACHÁČKOVÁ a Michal ŠOFER. Cold rotary swaging of a tungsten heavy alloy: Numerical and experimental investigations. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials. SAN DIEGO: Elsevier, 2016, 61(December), s. 264-272. ISSN 0263-4368. [Detail]
HALAMA, Radim, Martin FUSEK a Zdeněk PORUBA. Influence of mean stress and stress amplitude on uniaxial and biaxial ratcheting of ST52 steel and its prediction by the AbdelKarim-Ohno model. International journal of fatigue. SAN DIEGO: Elsevier, 2016, 91(2), s. 313-321. ISSN 0142-1123. [Detail]
KUNČICKÁ, Lenka, Radim KOCICH, Petr KRÁL, Martin POHLUDKA a Martin MAREK. Effect of strain path on severely deformed aluminium. Materials letters. SAN DIEGO: Elsevier, 2016, 180(October), s. 280-283. ISSN 0167-577X. [Detail]
LAMPART, Marek a Jaroslav ZAPOMĚL. Dynamical properties of a non-autonomous bouncing ball model forced by non-harmonic excitation. Mathematical Methods in the Applied Sciences. New York: John Wiley & Sons, 2016, 39(16), s. 4923-4929. ISSN 0170-4214. [Detail]
JABLONSKÁ, Jana, Milada KOZUBKOVÁ, Michal WEISZ a Daniel HIMR. Methods of Experimental Investigation of Cavitation in a Convergent - Divergent Nozzle of Rectangular Cross Section. Measurement Science Review. Varšava: De Gruyter, 2016, 16(4), s. 197-204. ISSN 1335-8871. [Detail]
ZAPOMĚL, Jaroslav, Ivo STACHIV a Petr FERFECKI. A novel method combining Monte Carlo-FEM simulations and experiments for simultaneous evaluation of the ultrathin film mass density and Young's modulus. Mechanical Systems and Signal Processing. Elsevier, 2016, 66-67(January 2016), s. 223-231. ISSN 0888-3270. [Detail]
ŘÍHA, Lubomír, Tomáš BRZOBOHATÝ, Alexandros MARKOPOULOS, Marta JAROŠOVÁ, Tomáš KOZUBEK, David HORÁK a Václav HAPLA. Implementation of the efficient communication layer for the highly parallel total FETI and hybrid total FETI solvers. Parallel computing. SAN DIEGO: Elsevier, 2016, 57(SEP 2016), s. 154-166. ISSN 0167-8191. [Detail]
SADÍLEK, Marek, Jaroslav DUBSKÝ, Zuzana SADÍLKOVÁ a Zdeněk PORUBA. Cutting forces during turning with variable depth of cut. Perspectives in Science. Elsevier, 2016, 2016(7), s. 357-363. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
FAMFULÍK, Jan, Jana MÍKOVÁ, Michal RICHTÁŘ a Radim HALAMA. Random vector approach to the calculation of the number of railway vehicles to hold in reserve. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit. Sage, 2016, Volume 230(1), s. 253-257. ISSN 0954-4097. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel. SIMPLE STATICALLY INDETERMINATE TRUSS (LINEAR, NONLINEAR AND STOCHASTIC APPROACH). Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016, LXII(2), s. 7-19. ISSN 1210-0471. [Detail]
ČECH, Rostislav, Petr HORYL a Pavel MARŠÁLEK. Modelling of Two-Seat Connection to the Frame of Rail Wagon in Terms of Resistance at Impact Test. Strojnícky časopis. Slovenská akademie věd, 2016, 66(02), s. 101-106. ISSN 0039-2472. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel a Roland JANČO. SIMPLE PLANAR TRUSS (LINEAR, NONLINEAR AND STOCHASTIC APPROACH). Strojnícky časopis. Slovenská akademie věd, 2016, 2(66), s. 5-12. ISSN 0039-2472. [Detail]
VALKOVIČ, Vojtech, Roland JANČO a Karel FRYDRÝŠEK. THE EFFECT OF LANDSLIDE ON GAS PIPELINE. Strojnícky časopis. Slovenská akademie věd, 2016, 2(66), s. 95-100. ISSN 0039-2472. [Detail]
VÁVRA, Petr, Marek PENHAKER, Jana JURČÍKOVÁ, Martina ŠKROBÁNKOVÁ, Michal CRHA, Petr OSTRUSZKA, Peter IHNÁT, Jan GREPL, Patricie DELONGOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Václav PROCHÁZKA, Dana ŠALOUNOVÁ, Miša SKORIČ, Petr RAUŠER, Nagy Adley HABIB a Pavel ZONČA. Semi-spherical Radiofrequency Bipolar Device - A New Technique for Liver Resection: Experimental In Vivo Study on the Porcine Model. Technology in cancer research & treatment. SAGE Publications Inc, 2016, 14(5), s. 573-582. ISSN 1533-0346. [Detail]
VÁVRA, Petr, Martina ŠKROBÁNKOVÁ, Jan GREPL, Michal CRHA, Marek PENHAKER, Jana JURČÍKOVÁ, Miša ŠKORIČ, Petr RAUŠER, Petr OSTRUSZKA, Peter IHNÁT, Patricie DELONGOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Václav PROCHÁZKA, Dana ŠALOUNOVÁ, Nagy Adley HABIB a Pavel ZONČA. New semi-spherical radiofrequency energy device for liver resection: An experimental study in pigs. Acta Veterinaria Brno. University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, 2015, 84(4), s. 397-401. ISSN 0001-7213. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, Günther THEISZ, Lubor BIALY, Luděk PLISKA a Leopold PLEVA. Finite element modelling of T-plate for treatment of distal radius. Advances in Intelligent Systems and Computing. Volume 423. Springer, 2015, s. 1-10. ISSN 2194-5357. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel. Monte Carlo Probabilistic Approach Applied for Solving Problems in Mining Engineering. Advances in Intelligent Systems and Computing. Volume 423. Springer, 2015, s. 75-85. ISSN 2194-5357. [Detail]
FOJTÍK, František, Petr FERFECKI a Zbyněk PAŠKA. Computer Aided Evaluation of the Stress Tensor in the Two-Dimensional Photoelasticity. Applied Mechanics and Materials. Trans Tech Publications, 2015, 827(827), s. 185-188. ISSN 1660-9336. [Detail]
HALAMA, Radim, Michal ŠOFER, František FOJTÍK a Alexandros MARKOPOULOS. Experimental and Numerical Study of Uniaxial and Multiaxial Stress-Strain Behaviour of R7T Wheel Steel. Applied Mechanics and Materials. Volume 708. Trans Tech Publications, 2015, 732(2015-02-16), s. 91-94. ISSN 1662-7482. [Detail]
KUČERA, Radek, Kristina MOTYČKOVÁ a Alexandros MARKOPOULOS. The R-linear convergence rate of an algorithm arising from the semi-smooth Newton method applied to 2D contact problems with friction. Computational Optimization and Applications. Springer, 2015, 61(2), s. 437-461. ISSN 0926-6003. [Detail]
ŠOFER, Michal, Radim HALAMA a Rostislav FAJKOŠ. A Semi-Analytical Prediction of Wear Rate of an Inductively Hardened Wheel Steel under Rolling Contact. International Conference on Advanced Engineering Technology (ICAET 2014) : Incheon National University, Incheon, South Korea, 20.-21.12.2014. Trans Tech Publications, 2015, 732(732), s. 131-138. ISSN 1662-7482. [Detail]
LAMPART, Marek a Jaroslav ZAPOMĚL. Vibration Attenuation of an Electromechanical System Coupled with Plate Springs Damped by an Impact Element. International Journal of Applied Mechanics. World Scientific Publishing, 2015, 7(3), s. 1-14. ISSN 1758-8251. [Detail]
ZAPOMĚL, Jaroslav, Vladimír DEKÝŠ, Petr FERFECKI, Alžbeta SAPIETOVÁ, Milan SÁGA a Milan ŽMINDÁK. Identification of Material Damping of a Carbon Composite Bar and Study of Its Effect on Attenuation of Its Transient Lateral Vibrations. International Journal of Applied Mechanics. World Scientific Publishing, 2015, 7(6), s. 1-18. ISSN 1758-8251. [Detail]
KOCICH, Radim, Adéla MACHÁČKOVÁ, Lenka KUNČICKÁ a František FOJTÍK. Fabrication and characterization of cold-swaged multilayered Al-Cu clad composites. Materials and Design. Elsevier, 2015, 71(APR 15 2015), s. 36-47. ISSN 0261-3069. [Detail]
PODEŠVA, Jiří a Zdeněk PORUBA. The Stirling engine mechanism optimization. Perspectives in Science. Elsevier, 2015, 7(C), s. 341-346. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
PORUBA, Zdeněk, Jiří PODEŠVA, Ondřej FRANTIŠEK, Martin FUSEK, Robert BRÁZDA a Marek SADÍLEK. Strength Analysis and Optimization of Welding Robot Mechanism in Emergency Stop State. Perspectives in Science. Elsevier, 2015, 7C(December 2015), s. 347-352. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HALAMA, Radim, Josef SEDLÁK, Martin FUSEK a Zdeněk PORUBA. Uniaxial and biaxial ratcheting of ST52 steel under variable amplitude loading – experiments and modeling. Procedia Engineering. Elsevier, 2015, 101, s. 185 – 193. ISSN 1877-7058. [Detail]
MICHENKOVÁ, Šárka a Karel FRYDRÝŠEK. New model and application of elastic foundations in a tangential direction. Scientific proceedings 2015. Slovenská technická univerzita, 2015, s. 85-90. ISSN 1338-1954. [Detail]
SADÍLEK, Marek, František FOJTÍK, Zuzana SADÍLKOVÁ, Kamil KOLAŘÍK a Jana PETRŮ. A STUDY OF EFFECTS OF CHANGING THE POSITION OF THE TOOL AXIS TO THE MACHINED SURFACE. Transactions of Famena. University of Zagreb, 2015, 39(2), s. 33-46. ISSN 1333-1124. [Detail]
KUČERA, Radek, Tomáš KOZUBEK, Alexandros MARKOPOULOS, Jaroslav HASLINGER a Lukáš MOCEK. Projected Krylov methods for solving non-symmetric two-by-two block linear systems arising from fictitious domain formulations. Advances in Electrical and Electronic Engineering. VŠB - Technical University of Ostrava, 2014, 12(2), s. 131-143. ISSN 1336-1376. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, Šárka MICHENKOVÁ a Marek NIKODÝM. Straight Beams Rested on Nonlinear Elastic Foundations – Part 1 (Theory, Experiments, Numerical Approach). Applied Mechanics and Materials. Volume 684. Trans Tech Publications, 2014, 732(16.09.2014), s. 11-20. ISSN 1660-9336. [Detail]
MICHENKOVÁ, Šárka, Karel FRYDRÝŠEK a Marek NIKODÝM. Straight Beams Rested on Nonlinear Elastic Foundations – Part 2 (Numerical Solutions, Results and Evaluation). Applied Mechanics and Materials. Volume 684. Trans Tech Publications, 2014, 16.09.2014(684), s. 21-29. ISSN 1660-9336. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, Martin MAŤAS a Pavol NOVÁK. Analysis of Sealing Properties on a Bolted Joint Based on Probability. Applied Mechanics and Materials. Volume 684. Trans Tech Publications, 2014, s. 279-285. ISSN 1660-9336. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel a Luboš PEČENKA. Probabilistic Evaluation of Residual Stresses for Hole-Drilling Tests. Applied Mechanics and Materials. Volume 684. Trans Tech Publications, 2014, 16.09.2014(684), s. 400-406. ISSN 1660-9336. [Detail]
KLUČKA, Richard, Karel FRYDRÝŠEK a Miroslav MAHDAL. Measuring the Deflection of a Circular Plate on an Elastic Foundation and Comparison with Analytical and FE Approaches. Applied Mechanics and Materials. Volume 684. Trans Tech Publications, 2014, s. 407-412. ISSN 1660-9336. [Detail]
GREPL, Jan, Karel FRYDRÝŠEK a Marek PENHAKER. Probabilistic Model of the Interaction between a Sitting Man and a Seat. Applied Mechanics and Materials. Volume 684. Trans Tech Publications, 2014, s. 413-419. ISSN 1660-9336. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, František FOJTÍK, Oldřich UČEŇ, Günther THEISZ, Ječmínek VLADIMÍR, Vojtěch BAJTEK, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Kateřina DĚDKOVÁ a Jana KUKUTSCHOVÁ. About the Verification of External Fixators Applied in Traumatology and Orthopaedics. Applied Mechanics and Materials. Volume 752-753. Trans Tech Publication Ltd, 2014, 732, s. 153-160. ISSN 1660-9336. [Detail]
VÁVRA, Petr, Marek PENHAKER, Jan GREPL, Jana JURČÍKOVÁ, Jiří PALEČEK, Michal CRHA, Jana NOWAKOVÁ, Martin HASAL, Martina ŠKROBÁNKOVÁ, Petr OSTRUSZKA, Peter IHNAT, Patricie DELONGOVÁ, Dana ŠALOUNOVÁ, Nagy A. HABIB a Pavel ZONČA. Technical Development of a New Semispherical Radiofrequency Bipolar Device (RONJA): Ex Vivo and In Vivo Studies. BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL. Hindawi Publishing Corporation, 2014, 2014(532792), s. 1-7. ISSN 2314-6133. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, Leopold PLEVA, Martin POMPACH, Oldřich UČEŇ, František FOJTÍK, Tomáš KUBÍN, Günther THEISZ, Luboš ŽILKA a Zdeněk PORUBA. External and Internal Fixators for Treatment of Complicated Fractures in Traumatology and Orthopaedics. Engineering Mechanics 2014 : 20th international conference : May 12-15, 2014, Svratka, Czech Republic : book of full texts. Brno: Brno University of Technology, 2014, 1(2014), s. 180-183. ISBN 978-80-214-4871-1. [Detail]
LAMPART, Marek a Jaroslav ZAPOMĚL. Dynamic properties of the electromechanical system damped by an impact element with soft stops. International Journal of Applied Mechanics. World Scientific Publishing, 2014, 6(2), s. 1-17. ISSN 1758-8251. [Detail]
ZAPOMĚL, Jaroslav, Petr FERFECKI a Forte FORTE. ANALYSIS OF THE STEADY STATE UNBALANCE RESPONSE OF RIGID ROTORS ON MAGNETORHEOLOGICAL DAMPERS: STABILITY, FORCE TRANSMISSION AND ENERGY DISSIPATION. International Journal of Applied Mechanics. World Scientific Publishing, 2014, 6(3), s. 1-21. ISSN 1758-8251. [Detail]
MARKOPOULOS, Alexandros, Zdeněk DOSTÁL, Tomáš KOZUBEK, Petr KOVÁŘ, Tomáš BRZOBOHATÝ a Radek KUČERA. Stable computations of generalized inverses of positive semidefinite matrices. Lecture notes in computational sciences and engineering. Springer, 2014, 98(1), s. 909-916. ISSN 1439-7358. [Detail]
FOJTÍK, František a Radim HALAMA. THE SCALAR, VECTOR AND TENSOR FIELDS IN THEORY OF ELASTICITY AND PLASTICITY. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014, LX(1), s. 13-21. ISSN 1210-0471. [Detail]
SEMENOVA, Irina, Mikhail NIKHAMKIN, Leonid VORONOV a Olga LUBCHIK. Validation of Ti-6Al-4V Alloy Mechanical Behavior Models for Conditions of Impact Damage of Turbine Engine Fan Blade. Advanced Materials Research. Trans Tech Publication Ltd, 2013, 746(2013), s. 422-427. ISSN 1022-6680. [Detail]
SEMENOVA, Irina, Mikhail NIKHAMKIN, Leonid VORONOV a Olga LUBCHIK. Validation of Ti-6Al-4V Alloy Mechanical Behavior Models for Conditions of Impact Damage of Turbine Engine Fan Blade. Advanced Materials Research. Trans Tech Publication Ltd, 2013, s. 422-427. ISSN 1022-6680. [Detail]
KALINA, Matúš, Luboš PEČENKA a František ŠIMČÁK. NAPÄŤOVÁ A DEFORMAČNÁ ANALÝZA METÓDOU ESPI S VYUŽITÍM UPÍNACIEHO PRÍPRAVKU PRE ŠMYKOVÉ SKÚŠKY ARCAN. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013, 1(1), s. 27-32. ISSN 1210-0471. [Detail]

Projekty

2024

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2024/037 Experimentální a numerické modelování pro řešení problémů v mechanice a biomechanice 2024 2024

2023

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
23-04724S Výpočtové modelování tvárného porušování identických tvářených a tištěných kovových materiálů při ultra-nízko-cyklové únavě 2023 2025
23-05338S Mechanické a strukturní vlastnosti 3D tištěné slitiny AlSi10Mg v závislosti na míře recyklace prášku 2023 2025
SP2023/027 Využití moderních výpočetních a experimentálních přístupů v aplikované mechanice 2023 2023

2022

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.1.02/0.0/0.0 /21_374/0027092 Vývoj rovnacího stroje trubek pro Prestar 2022 2023
HS3302203 KOMA-Industry,Fusek,3027 2022 2022
HS3302214 University of Limerick,Ha 2022 2022
SP2022/132 Charakterizace mechanismů poškození kompozitních materiálů 2022 2022
SP2022/26 Výpočtové a experimentální modelování v úlohách aplikované mechaniky a biomechaniky 2022 2022

2021

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3302117 RSBP spol.s.r.o.,Fusek,20 2021 2022
HS3302122 KOMA- Industry s.r.o.,Hal 2021 2022
HS3302125 MEDIATRADE,Polzer 2021 2022
HS3302106 TESLA MEDICAL,Peter 2021 2021
HS3302107 Tesla Medical,Peter 2021 2021
HS3302110 V-Dusting, s.r.o., Fusek 2021 2021
HS3302114 Liberty Ostrava,a.s., Hal 2021 2021
HS3302119 ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 2021 2021
RPP2021/45 Únava materiálu II 2021 2021
SP2021/66 Využití experimentálního a výpočtového modelování úloh pružných a poddajných těles 2021 2021

2020

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.1.02 /0.0/0.0/1 9_264/0019830 Integrace modulu počítačové simulace do návrhového algoritmu 3D tištěných ortotických pomůcek 2020 2022
HS3302008 LB Cemix, Fusek, 2037 2020 2020
HS3302013 RSBP,Fusek,2037 2020 2020
HS3302014 KOMA-Industry,Halama,1288 2020 2020
HS3302016 Moravia Containers,Halama 2020 2020
HS3302017 Zeppelin CZ,Frydrýšek,349 2020 2020
HS3302025 RSBP spol.s.r.o.,Fusek,20 2020 2020
HS3302027 Sobriety, Fusek kl.3027 2020 2020
SP2020/23 Numerické a experimentální modelování jako podpora řešení technických a biomedicínských problémů 2020 2020

2019

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TN01000024 Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence, dílčí projekt Automatizace a optimalizace výrobních systémů 2019 2022
GA19-06666S Výzkum proudění a intertakce dvousložkových kapalin s tělesy a vnějším magnetickým polem 2019 2021
GJ19-22426Y Vliv patologií na tvar pulzní vlny v tepnách a jejich nízkocyklovou únavu 2019 2021
LTAUSA18134 Výpočtově statistické hodnocení rizika ruptury aneurysmat abdominální aorty 2019 2021
HS3301919 Vítkovice Cylinders,Šofer 2019 2020
Automatizace návrhu a zhotovení protézy dolní končetiny 3D tiskem - protetika 4.0 2019 2020
Experimentální a numerický výzkum toroidních vírů 2019 2020
HS3301902 Vítkovice Cylinders,Šofer 2019 2019
HS3301904 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s.,F 2019 2019
HS3301905 RSBP spol. s r o., Fusek, 2019 2019
HS3301906 KOMA-Industry, Halama, 12 2019 2019
HS3301907 BORCAD,Maršálek,4351 2019 2019
HS3301911 ŠKODA Vagonka, Fusek, 302 2019 2019
HS3301913 Siemens, Šofer, 3598 2019 2019
HS3301916 KOMA Industry,Fusek,3027 2019 2019
HS3301918 LB CEMIX,Fusek,3027 2019 2019
SP2019/100 Využití numerického a experimentálního modelování v průmyslové praxi 2019 2019

2018

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EG17_107/0012469 Výzkum a vývoj inovovaných technologií pro mletí a drcení nerostných surovin 2018 2021
HS3301823 VÚHŽ,Fojtík,3292 2018 2019
HS3301801 STROJFERR,Podešva,4350 2018 2018
HS3301804 MENCLGusss.r.o.,Polzer, 2018 2018
HS3301805 VítkoviceSteel,Fojtík,32 2018 2018
HS3301809 IKNCzech,Przeczková,4552 2018 2018
HS3301810 StrojírnyastavbyTřinec 2018 2018
HS3301817 VÍTKOVICESTEEL,a.s.,Fojt 2018 2018
HS3301818 TŘINECKÉŽELEZÁRNY,a.s.,F 2018 2018
HS3301821 Vítkovice Steel, Fojtík, 2018 2018
HS3301822 Air Products Plc, UK, Pol 2018 2018
HS3301824 RSBP spol.s.r.o., Fusek, 2018 2018
SP2018/63 Experimentální a výpočtové modelování v aplikaci na vybrané úlohy technické praxe 2018 2018

2017

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FV20321 Vývoj odlehčovacích ortéz dolní končetiny s využitím digitálních technologií 2017 2018
HS3301711 ABB AG,Poruba,3228 2017 2017
HS3301717 Strojírny a stavby Třinec,Fusek,3027 2017 2017
HS3301719 CZ LOKO,Fusek,3027 2017 2017
HS3301720 RSBP spol.s.r.o.,Fusek,3027 2017 2017
HS3301722 Třinecké železárny,Fojtík,3292 2017 2017
HS7601707 Green Gas DPB,Frydrýšek,3495 2017 2017
RPP2017/183 Laboratorní úloha - Měření technických veličin pomocí bezdrátové technologie 2017 2017
RPP2017/191 Souosost zkušebních trhacích strojů 2017 2017
SP2017/136 Výpočtové a experimentální modelování se zaměřením na materiálový výzkum a biomechaniku 2017 2017

2016

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3301618 Strojírny a stavby Třinec,Fusek,3027 2016 2017
HS3301627 RSBP,Fusek,3027 2016 2017
HS3301601 Vítkovice Mechanika,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301602 Vítkovice Testing Center,Šofer,3598 2016 2016
HS3301603 Vítkovice Mechanika,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301604 ITT Holdings CR,Fusek,3027 2016 2016
HS3301605 RIKLU-TECH,Poruba,3228 2016 2016
HS3301606 ČVUT v Praze,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301607 Česká zbrojovka,Halama,1288 2016 2016
HS3301611 Strojírny a stavby Třinec,Fusek,3027 2016 2016
HS3301612 ČVUT v Praze FJFI,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301613 Česká zbrojovka,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301614 DT-Vyhybkárna a strojírna,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301615 RSBP,Fusek,3027 2016 2016
HS3301617 Česká zbrojovka,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301619 RSBP,Fusek, tel.3027 2016 2016
HS3301620 Kovo Haken, Fusek, 3027 2016 2016
HS3301622 Labcontrol,Halama,1288 2016 2016
RPP2016/120 Inovace předmětu Dynamika I 2016 2016
SP2016/145 Rozvoj výpočtového a experimentálního modelování v aplikaci na vybrané úlohy technické praxe 2016 2016

2015

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3301621 ABB AG, Halama, 1288 2015 2016
FRVS2015/129 Podpora programování v oboru Aplikovaná mechanika 2015 2015
HS3301501 Ostroj,Fusek,3027 2015 2015
HS3301505 RIKLU-TECH,Poruba,3228 2015 2015
HS3301508 Avex Steel Products,Fusek,3027 2015 2015
HS3301517 ARMATURY Group,Fusek,3027 2015 2015
HS3301527 ITT Holdings CR,Fusek,3027 2015 2015
SP2015/180 Aplikace pokročilých materiálových modelů v mechanice poddajných těles s podporou experimentálních metod 2015 2015
SP2015/98 Výzkum metod numerického modelování a experimentálního vyšetrování mechanických jevu 2015 2015