Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Podpora programování v oboru Aplikovaná mechanika
Kód
FRVS2015/129
Řešitel
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Na oboru Aplikovaná mechanika panuje dlouhodobá nespokojenost se schopnostmi studentů v oblasti programování. Navrhovaný projekt si klade za cíl vytvoření podpor pro výuku, které povedou k nápravě tohoto problému. Obsah projektu bude složen ze tří částí. První a druhá část bude zaměřena na zvládnutí základů programování s využitím jazyka Python (algoritmizace řešeného problému, opakování základů programování, výuka základů objektově orientovaného přístupu k programování) a aplikováním získaných znalostí na konkrétní problémy mechaniky pružných těles. Zejména se bude jednat o aplikace v konečnoprvkových programech formou skriptů (Ansys - Workbench, MSC. Mentat). Poslední část bude věnována úvodu programování v oblasti měření pomocí vývojového prostředí LabVIEW. Podpora pro výuku umožní inovaci několika dalších předmětů oboru Aplikovaná mechanika v navazujícím studiu (MKP, MKP a MHP, Teorie plasticity, Experimentální pružnost, aj.) a povede k vyššímu uplatnění absolventů oboru v technické praxi.
Zpět na seznam