Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence, dílčí projekt Automatizace a optimalizace výrobních systémů
Kód
TN01000024
Řešitel
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
Národní centra kompetence, 2018-2022
Předmět výzkumu
Projekt NCK KUI cílí na vznik nové platformy pro kybernetiku a umělou inteligenci, které synergicky propojuje excelentní výzkumná a aplikačně orientovaná centra v oblasti robotiky a kybernetiky pro Průmysl 4.0, “Smart cities”, inteligentních dopravních systémů a kybernetické bezpečnosti. Propojením stávajících inovačních lídrů (výzk. center a prům. partnerů) dojde ke zvýšení potenciálu a efektivity aplikovaného výzkumu pro klíčová národní odvětví, jako jsou vyspělé technologie pro globálně konkurenceschopný průmysl (Průmysl 4.0), rozvoj komunikačních a informačních technologií či transportní systémy 21. století. NCK KUI je úzce spjato s aplikačním sektorem a umožní tak vzájemnou mezioborovou spolupráci, vznik inovací a transfer technologií. Všechny velké a střední podniky musí kontinuálně implementovat inovativní řešení v sériové výrobě bez snižování kvality produktů. Tento dílčí projekt je zaměřen na identifikaci a vývoj klíčových technologií průmyslových partnerů.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam