Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
Katedra aplikované mechaniky
17. listopadu 2172/15, 6. patro, budova A
708 33 Ostrava - Poruba
telefon:

59 732 3027 - doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. - vedoucí katedry
59 732 1261 - Irena Holišová - sekretářka
59 732 4550 - Věra Hromádková - sekretářka

Zaměstnanci

Osoba Telefon Adresa
doc. Ing. Fusek Martin, Ph.D. +420 596 993 027 A 634 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. Poruba Zdeněk, Ph.D.
Proděkan pro internacionalizaci a lidské zdroje (FS)
Zástupce vedoucího (330)
Akademický pracovník (330)
Zaměstnanec (300)
+420 596 993 228 A 629 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Mgr. Ličková Dagmar
Tajemník (330)
Akademický pracovník (330)
+420 596 991 232 A 630 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Holišová Irena +420 596 991 261 A 635 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Hromádková Věra +420 596 994 550
Osoba Telefon Adresa
Dr. Ing. Adámková Ludmila +420 596 993 262 A 725 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Mgr.Ing. Bilošová Alena, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
+420 596 993 266 A 725 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Cienciala Jakub
Akademický pracovník (330)
+420 596 995 283 A 752 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Ferfecki Petr, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
Kmenový zaměstnanec (96230)
+420 596 999 658 IT 312 , Studentská 6231/1b (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. Fojtík František, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
+420 596 993 292 F 211 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
prof. Ing. Frydrýšek Karel, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
+420 596 993 495 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. Fusek Martin, Ph.D. +420 596 993 027 A 634 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
prof. Ing. Halama Radim, Ph.D. +420 596 991 288 A 631 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Holišová Irena +420 596 991 261 A 635 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
prof. Ing. Horyl Petr, CSc., dr.h.c. +420 596 994 351 A 726 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Hromádková Věra +420 596 994 550
Ing. Kořínek Michal
Interní doktorand (330)
+420 596 993 290 F 111 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Mgr. Ličková Dagmar
Tajemník (330)
Akademický pracovník (330)
+420 596 991 232 A 630 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Machalla Vojtěch +420 596 993 290
Ing. Maršálek Pavel, Ph.D. +420 596 994 351
Ing. Molčan Michal +420 596 999 658
Nedabýlek Josef +420 596 995 235 F 113 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Nohavičková Edita +420 596 994 358
prof. Ing. Ondrouch Jan, CSc. +420 596 993 182
Ing. Páleník Radek +420 596 999 593
Ing. Paška Zbyněk +420 596 995 273 A 752 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Pavlíček Pavel +420 596 993 290
doc. Ing. Podešva Jiří, Ph.D. +420 596 994 350 A 750 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. Polzer Stanislav, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
+420 596 994 551 A 615
doc. Ing. Poruba Zdeněk, Ph.D.
Proděkan pro internacionalizaci a lidské zdroje (FS)
Zástupce vedoucího (330)
Akademický pracovník (330)
Zaměstnanec (300)
+420 596 993 228 A 629 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Rojíček Jaroslav, Ph.D. +420 596 993 231
Bc. Schwarz David +420 596 994 551
Ing. Sudhakar Anilraj +420 596 993 231
Ing. Šimečková Kateřina +420 596 993 290
Ing. Šmach Jiří
Interní doktorand (330)
+420 596 993 290 F 111 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. Šofer Michal, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
+420 596 993 598 G 224 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. Václavek Leo, CSc. +420 596 994 555
Ing. Vitásek Radek +420 596 994 551 A 615 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Weisz Michal, Ph.D. +420 596 994 312
prof. Ing. Zapoměl Jaroslav, DrSc. +420 596 993 267 A 723 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Místnost Telefon Adresa
Doktorandi (330) +420 596 993 290 F 111, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Laboratoř počítačová (330) +420 596 995 291 F 209, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Laboratoř výuková (330) +420 596 993 187 F 124, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
PC učebna (330) +420 596 993 293 F 208, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Pracovna referentek (330) +420 596 994 306 G 224, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Učebna (330) +420 596 995 282 F 114, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Učebna (330) +420 596 994 130 F 207, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba