Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
Katedra aplikované mechaniky
17. listopadu 2172/15, 6. patro, budova A
708 33 Ostrava - Poruba
telefon:

59 732 3027 - doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. - vedoucí katedry
59 732 1261 - Irena Holišová - sekretářka
59 732 4550 - Věra Hromádková - sekretářka

Zaměstnanci

Osoba Telefon Adresa
doc. Ing. Fusek Martin, Ph.D. martin.fusek@vsb.cz +420 597 323 027 A 634 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. Poruba Zdeněk, Ph.D.
Proděkan pro internacionalizaci a lidské zdroje (FS)
Zástupce vedoucího (300)
Zástupce vedoucího (330)
Akademický pracovník (330)
zdenek.poruba@vsb.cz +420 597 323 228 A 752 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Mgr. Ličková Dagmar
Tajemník (330)
Akademický pracovník (330)
dagmar.lickova@vsb.cz +420 597 321 232 A 630 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Holišová Irena irena.holisova@vsb.cz +420 597 321 261 A 635 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Hromádková Věra vera.hromadkova@vsb.cz +420 597 324 550
Osoba Telefon Adresa
Dr. Ing. Adámková Ludmila ludmila.adamkova@vsb.cz +420 597 323 262 A 725 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Mgr.Ing. Bilošová Alena, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
alena.bilosova@vsb.cz +420 597 323 266 A 725 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Cienciala Jakub
Akademický pracovník (330)
jakub.cienciala@vsb.cz +420 597 325 283 A 752 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Ferfecki Petr, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
Kmenový zaměstnanec (96230)
petr.ferfecki@vsb.cz +420 597 329 658 IT 312 , Studentská 6231/1b (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. Fojtík František, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
frantisek.fojtik@vsb.cz +420 597 323 292 F 211 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. Frydrýšek Karel, Ph.D. karel.frydrysek@vsb.cz +420 597 323 495
doc. Ing. Fusek Martin, Ph.D. martin.fusek@vsb.cz +420 597 323 027 A 634 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
prof. Ing. Halama Radim, Ph.D. radim.halama@vsb.cz +420 597 321 288 A 631 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Holišová Irena irena.holisova@vsb.cz +420 597 321 261 A 635 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Hromádková Věra vera.hromadkova@vsb.cz +420 597 324 550
Ing. Kořínek Michal
Interní doktorand (330)
michal.korinek@vsb.cz +420 597 323 290 F 111 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Mgr. Ličková Dagmar
Tajemník (330)
Akademický pracovník (330)
dagmar.lickova@vsb.cz +420 597 321 232 A 630 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Machalla Vojtěch vojtech.machalla@vsb.cz +420 597 323 290
Ing. Maršálek Pavel, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
pavel.marsalek@vsb.cz +420 597 324 351 A 726 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Molčan Michal michal.molcan@vsb.cz +420 597 329 658
Nedabýlek Josef josef.nedabylek@vsb.cz +420 597 325 235 F 113 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Nevřela Martin martin.nevrela@vsb.cz +420 597 324 312
Nohavičková Edita edita.nohavickova@vsb.cz +420 597 324 358
prof. Ing. Ondrouch Jan, CSc. jan.ondrouch@vsb.cz +420 597 323 182
Ing. Paška Zbyněk zbynek.paska@vsb.cz +420 597 325 273 A 752 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Pavlíček Pavel pavel.pavlicek@vsb.cz +420 597 323 290
doc. Ing. Podešva Jiří, Ph.D. jiri.podesva@vsb.cz +420 597 324 350 A 750 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. Polzer Stanislav, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
stanislav.polzer@vsb.cz +420 597 324 551 A 615
doc. Ing. Poruba Zdeněk, Ph.D.
Proděkan pro internacionalizaci a lidské zdroje (FS)
Zástupce vedoucího (300)
Zástupce vedoucího (330)
Akademický pracovník (330)
zdenek.poruba@vsb.cz +420 597 323 228 A 752 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Rojíček Jaroslav, Ph.D. jaroslav.rojicek@vsb.cz +420 597 323 231
Bc. Schwarz David david.schwarz@vsb.cz +420 597 324 551
Ing. Sudhakar Anilraj anilraj.sudhakar@vsb.cz +420 597 323 231
+420 597 329 797
Ing. Šimečková Kateřina katerina.simeckova@vsb.cz +420 597 323 290
Ing. Šmach Jiří
Interní doktorand (330)
jiri.smach@vsb.cz +420 597 323 290 F 111 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. Šofer Michal, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
michal.sofer@vsb.cz +420 597 323 598 G 224 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. Václavek Leo, CSc. leo.vaclavek@vsb.cz +420 597 324 555
Ing. Vitásek Radek radek.vitasek@vsb.cz +420 597 324 551 A 615 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Weisz Michal, Ph.D. michal.weisz@vsb.cz +420 597 324 312
prof. Ing. Zapoměl Jaroslav, DrSc. jaroslav.zapomel@vsb.cz +420 597 323 267 A 723 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Místnost Telefon Adresa
Doktorandi (330) +420 597 323 290 F 111, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Laboratoř počítačová (330) +420 597 325 291 F 209, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Laboratoř výuková (330) +420 597 323 187 F 124, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
PC učebna (330) +420 597 323 293 F 208, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Pracovna referentek (330) +420 597 324 306 G 224, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Učebna (330) +420 597 325 282 F 114, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Učebna (330) +420 597 324 130 F 207, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba