Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
Katedra aplikované mechaniky
17. listopadu 2172/15, 6. patro, budova A
708 33 Ostrava - Poruba
telefon:

59 732 3027 - doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. - vedoucí katedry
59 732 1261 - Irena Holišová - sekretářka

Zaměstnanci

Osoba Telefon Adresa
doc. Ing. Fusek Martin, Ph.D.
Vedoucí útvaru (330)
Akademický pracovník (330)
+420 596 993 027 A634, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
doc. Ing. Poruba Zdeněk, Ph.D.
Proděkan pro internacionalizaci a lidské zdroje (FS)
Zástupce vedoucího (330)
Akademický pracovník (330)
Zaměstnanec (300)
+420 596 993 228 A629, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Cienciala Jakub
Tajemník (330)
Akademický pracovník (330)
+420 596 995 283 A752, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Holišová Irena
Sekretářka (330)
+420 596 991 261 A635, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Osoba Telefon Adresa
Dr. Ing. Adámková Ludmila
Akademický pracovník (330)
+420 596 993 262 A725, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Čepica Daniel
Interní doktorand (330)
+420 596 993 290
Ing. Drahorád Lukáš
Interní doktorand (330)
+420 596 993 290 D308, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Ferfecki Petr, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
Kmenový zaměstnanec (96230)
+420 596 999 658 IT312, Studentská 6231/1b (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
doc. Ing. Fojtík František, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
+420 596 993 292
+420 596 994 550
F211, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba

A633, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
prof. Ing. Frydrýšek Karel, Ph.D., FEng.
Akademický pracovník (330)
+420 596 993 495 A751, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
prof. Ing. Halama Radim, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
+420 596 991 288 A631, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Halo Tomáš
Interní doktorand (330)
+420 596 993 290
prof. Ing. Horyl Petr, CSc., dr.h.c.
Emeritní profesor (330)
+420 596 994 351 A726, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Hrček Jan
Interní doktorand (330)
+420 596 993 290
Ing. Hronček Juraj
Interní doktorand (330)
+420 596 993 290 D308, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Jančijuk Jiří
Fakultní správce IT (300)
IT pracovník (330)
+420 596 993 376 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Kořínek Michal
Interní doktorand (330)
+420 596 993 290 D308, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Mánek Martin
Interní doktorand (330)
+420 596 993 290
doc. Ing. Maršálek Pavel, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
+420 596 994 351
Ing. Molčan Michal
Interní doktorand (330)
Kmenový zaměstnanec (96230)
+420 596 999 658
Nedabýlek Josef
Zaměstnanec (330)
+420 596 995 235 F113, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Nohavičková Edita
Zaměstnanec (330)
+420 596 994 358
prof. Ing. Ondrouch Jan, CSc.
Emeritní profesor (330)
+420 596 993 182
Ing. Páleník Radek
Interní doktorand (330)
Kmenový zaměstnanec (96230)
+420 596 999 593
Ing. Paška Zbyněk, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
+420 596 995 273 A752, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Pavlíček Pavel +420 596 993 290
doc. Ing. Podešva Jiří, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
+420 596 994 350 A750, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
doc. Ing. Polzer Stanislav, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
+420 596 994 551
Ing. Rojíček Jaroslav, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
+420 596 993 231
Ing. Rybanský David
Interní doktorand (330)
+420 596 993 290
Ing. Schwarz David
Interní doktorand (330)
+420 596 994 551
Ing. Sudhakar Anilraj
Interní doktorand (330)
+420 596 993 231
Ing. Šmach Jiří +420 596 993 290 D308, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
doc. Ing. Šofer Michal, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
+420 596 991 232
+420 596 993 598
A636, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba

G224, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Šotola Martin
Interní doktorand (330)
+420 596 993 290 D308, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Tošková Anna
Interní doktorand (330)
+420 596 993 290 D308, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Vitásek Radek
Interní doktorand (330)
+420 596 994 551 A630, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Vlčková Kateřina +420 596 993 290
prof. Ing. Zapoměl Jaroslav, DrSc.
Akademický pracovník (330)
+420 596 993 267 A723, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
doc. ak.soch. Zvonek Miroslav, ArtD.
Akademický pracovník (330)
+420 596 991 288
Místnost Telefon Adresa
Doktorandi (330) +420 596 993 290 D308, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
laboratoř (330) +420 596 995 282 F114, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Laboratoř (330) +420 596 994 552 F111, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Laboratoř počítačová (330) +420 596 995 291 F209, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Laboratoř výuková (330) +420 596 993 187 F124, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Laboratoř výuková (330) +420 596 994 306 G223, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
PC učebna (330) +420 596 993 293 F208, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Poč. Učebna (330) +420 596 993 167 A1032, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Sekretariát katedry 330 (330) +420 596 994 550 A633, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Učebna (330) +420 596 994 130 F207, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Zasedací místnost (330) +420 596 994 412 A632, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba