Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vědeckovýzkumná činnost Katedry aplikované mechaniky je zaměřena na vývoj v oblasti analytických, numerických a experimentálních metod mechaniky. Velká část dosud řešených projektů se zabývala také vývojem různých zkušebních zařízení, která nyní slouží k realizaci experimentů v celé řadě oblastí.

Hlavní výzkumná témata pracoviště

Výzkumné aktivity Katedry aplikované mechaniky zasahují do řady oblastí mechaniky, jmenujme kupříkladu dynamiku rotorů, experimentální mechaniku, lomovou mechaniku, biomechaniku aj. Katedra aplikované mechaniky je rovněž řešitelem řady projektů typu GAČR, TAČR a EU VaVPI. Mezi hlavní dlouhodobé výzkumné aktivity patří:  

  • Výzkum nelineárních matematických modelů mechanických soustav
  • Výzkum v oblasti modelování rotorových soustav
  • Rozvoj metod analýzy dat v oblasti experimentální mechaniky
  • Výzkum v oblasti nedestruktivního zkoušení (Akustická emise, Nelineární ultrazvuk, vlnová teorie)
  • Výzkum a vývoj léčebných nástrojů, pomůcek a technik v oblasti traumatologie, ortopedie, chirurgie, rehabilitace a veterinárního lékařství
  • Výzkum a vývoj pracovních částí lékařských nástrojů v oblasti biomechaniky
  • Výzkum napěťově-deformačního chování širokého spektra materiálů (zejména kovy, plasty a kompozity) při statickém i cyklickém namáhání
  • Experimentální stanovení vlivu deformace, rychlosti deformace, teploty ale také degradačních procesů, technologie výroby na životnost plastů užívaných v automobilovém průmyslu
  • Výzkum v oblasti kontaktní únavy a opotřebení s aplikací na železniční dvojkolí a vývoj experimentálních metod pro měření zbytkové napjatosti

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka 360° – laboratoř

Dokumenty

Výzkum a vývoj inovativních technologií pro mletí a drcení nerostných surovin - plakát

Materiály k výuce předmětu Únava materiálu II, Projekt:45/2021/RPP-TO - 1 /a

Zpráva

MARŠÁLEK, Pavel a Petr HORYL. Návrh a posouzení modifikace konstrukce dvousedadla VISIO. BORCAD cz s.r.o., 2019. [Detail]
FOJTÍK, František. Výzkum životnosti, posouzení opotřebení a kompletace snímačů síly VHys. Třinecké železárny, a. s., 2019. [Detail]
UMEZAWA, Osamu, Equo KOBAYASHI, Kateřina PETEREK DĚDKOVÁ, Josef HLINKA, Anastasia VOLODARSKAJA, Karel FRYDRÝŠEK, Jan KOUTECKÝ a Hiroshi FUKUTOMI. Develoment and characterization of novel titanium alloys for hard tissue replacements. neuveden, 2019. [Detail]
FERFECKI, Petr, Jaroslav ZAPOMĚL, Marek GEBAUER, Tomáš BRZOBOHATÝ, Václav POLREICH a Jiří KŘENEK. CFD simulace squeeze filmového tlumiče a výpočet koeficientů tlumení a tuhosti tlumiče. Doosan Škoda Power s.r.o., 2018. [Detail]
FOJTÍK, František. Výzkum opotřebení, posouzení životnosti a kompletace snímačů síly 1200kN a 2500kN. Třinecké železárny, a. s., 2018. [Detail]
FOJTÍK, František. Výzkum a studie uspořádání měrného členu stavěcího šroubu válcovací stolice TPT. VÍTKOVICE STEEL, a.s., 2018. [Detail]
FOJTÍK, František. Výzkum poškození tenzometrických snímačů STK1 včetně přezkoušení. VÍTKOVICE STEEL, a.s., 2018. [Detail]
FOJTÍK, František. Výzkum a studie uspořádání tlakových snímačů válcovací stolice DOU800. VÚHŽ a.s. Dobrá, 2018. [Detail]
FUSEK, Martin a Martin MAREK. Výzkum detekce povrchových vad (Etapa 2). Strojírny a stavby Třinec, a.s. Průmyslová 1038, Staré město 739 16 Třinec, 2017. [Detail]
FUSEK, Martin a Jana PRZECZKOVÁ. Výzkum pevnostního chování vybraných uzlů drážního vozidla. CZ LOKO a.s., Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová, 2017. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold a Michal KOVÁČIK. Kontrolní výpočet ocelové konstrukce jeřábové dráhy v provozu "Přípravna" společnosti KPDH strojírna s r. o. KPDH strojírna s r.o., 2017. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold a Michal KOVÁČIK. Kontrolní výpočet ocelové konstrukce jeřábové dráhy v provozu "Nová lakovna" společnosti KPDH strojírna s r. o. KPDH strojírna s r.o., 2017. [Detail]
FUSEK, Martin, Jaroslav ROJÍČEK a Ludmila ADÁMKOVÁ. Výzkum a ověření tlakové odolnosti bezpečnostních prvků. RSBP spol. s.r.o., Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, 2017. [Detail]
FUSEK, Martin, Jaroslav ROJÍČEK a Ludmila ADÁMKOVÁ. Výzkum a optimalizace odolnosti objektů vůči expanzním tlakům. RSBP spol. s.r.o., Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, 2017. [Detail]
FUSEK, Martin a Martin MAREK. Výzkum dynamického chování sochoru při broušení. Strojírny a stavby Třinec, a.s. Průmyslová 1038, Staré město 739 16 Třinec, 2017. [Detail]
FUSEK, Martin a Martin MAREK. Výzkum detekce povrchových vad sochorů (Etapa 1). Strojírny a stavby Třinec, a.s. Průmyslová 1038, Staré město 739 16 Třinec, 2017. [Detail]
FUSEK, Martin a Martin MAREK. Výzkum detekce povrchových vad sochorů (Etapa 3). Strojírny a stavby Třinec, a.s. Průmyslová 1038, Staré město 739 16 Třinec, 2017. [Detail]
MAREK, Martin, Radim HALAMA a Martin FUSEK. Vývoj rychlého měřicího přístroje pro určování magnetické kvality elektrotechnických plechů pro magnetická jádra. VAKAR s.r.o., 2017. [Detail]
BRZOBOHATÝ, Tomáš a Tomáš KARÁSEK. Technická pomoc v oblasti metod pro posuzování různých řešení dlahové osteosyntézy z pohledu pevnosti. 3Dim Laboratory, 2016. [Detail]
PORUBA, Zdeněk, Radim HALAMA a Martin FUSEK. Výzkum nízkocyklové únavy mědi a optimalizace stykače. ABB Forschungszentrum, Wallstadter Str. 59, 68526 Ladenburg, Německo, 2016. [Detail]
BRZOBOHATÝ, Tomáš a Tomáš KARÁSEK. Simulace NTC elementu USL sensoru. Continental Automotive Czech Republic, s.r.o, 2016. [Detail]
FOJTÍK, František. Výzkum zbytkového napětí u překovaného konce kolejnice. DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. Dolní 3137/100,797 11 Prostějov, 2016. [Detail]
HALAMA, Radim, Alexandros MARKOPOULOS, Martin MAREK, Martin FUSEK a František FOJTÍK. Návrh a popis nových funkcí LabNET.Workbench. LabControl, s.r.o., 2016. [Detail]
HALAMA, Radim, Martin FUSEK a František FOJTÍK. Výzkum a verifikační experimenty na biaxiálním zkušebním stroji. Labcontrol s.r.o., 2016. [Detail]
HORYL, Petr, Pavel MARŠÁLEK, Tomáš KARÁSEK, Petr FERFECKI, Radomír BĚLÍK, Michal KOVÁČIK, Martin ŠPRLA, Ivan BORUTA, Petr MÍL a Tomáš BORUTA. Zvýšení pasivní bezpečnosti a komfortu cestujících v železniční dopravě – závěrečná zpráva projektu TAČR04031236. Neuvedeno, 2016. [Detail]
FUSEK, Martin, Jaroslav ROJÍČEK a Miroslav SUCHÁNEK. Výzkum tlakové odolnosti mlýnského okruhu K3. Objednatel: RSBP spol. s.r.o., Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, 2016. [Detail]
MARŠÁLEK, Pavel a Tomáš KARÁSEK. Stanovení charakteristiky tuhosti prsu. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2016. [Detail]
FUSEK, Martin, Jaroslav ROJÍČEK, Radomír BĚLÍK, Günther THEISZ a Jan URBÁŠEK. Výzkum tlakové odolnosti sila a přilehlých technologií. RSBP spol. s.r.o., Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, 2016. [Detail]
FUSEK, Martin, Radim HALAMA, Zdeněk PORUBA, Ladislav KOVÁŘ, Zbyněk PAŠKA, František SEJDA, Günther THEISZ, Jan BLATA, Tomáš HAPLA, David ŠEDĚNKA a Jakub CIENCIALA. Výzkum v oblasti kinematické struktury vřetena. Strojírny a stavby Třinec, a.s. Průmyslová 1038, Staré město 739 16 Třinec, 2016. [Detail]
MAREK, Martin. Vývoj specifických magnetizačních zařízení pro defektoskopické účely. Tescan Brno s.r.o., 2016. [Detail]
FUSEK, Martin, Jaroslav ROJÍČEK a Petr FERFECKI. Výzkum stability manipulátoru. Vítkovice Mechanika a.s., Ruská 2929/101a, 703 00 Ostrava, 2016. [Detail]
HALAMA, Radim a Martin FUSEK. Výzkum únavových vlastností oceli 1.7765. Česká zbrojovka, a.s., 2016. [Detail]
HALAMA, Radim, Jiří PODEŠVA, Martin FUSEK, Ladislav KOVÁŘ, Jakub LOMOZNÍK a Tomáš HAPLA. Vývoj konstrukce technologického systému na bázi Karakuri. Continental Automotive Czech Republic, s.r.o, 2015. [Detail]
HALAMA, Radim, Martin FUSEK, Matěj BARTECKÝ a Martin MAREK. Vývoj efektivního algoritmu pro predikci ovalizace potrubí při plastickém ohybu. Huisman Konstrukce, s. r. o., 2015. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Kateřina KONEČNÁ, Vlastimil VODÁREK, Petr OPĚLA, Stanislav RUSZ a Rostislav KAWULOK. Plastometrické určení vlivu teploty na mez kluzu slitin Inconel 713LC a MAR M-247 v litém stavu. První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., 2015. [Detail]
PORUBA, Zdeněk a Petr HORYL. Výpočet trhliny a její šíření v plášti bubnového sušiče B12. Trinom, s.r.o., Tovačovská 11a, 75002 Přerov, 2015. [Detail]
FUSEK, Martin. Výzkum řešitelnosti UCM (Universal Correcting Machine). VÍTKOVICE-VÝZKUM A VÝVOJ-TECHNICKÉ APLIKACE a.s., Studentská 6202/17, Ostrava-Poruba 708 00, 2015. [Detail]
FOJTÍK, František a Ladislav ZUBAL. ANALÝZA NAPĚTÍ U ARMATURY. Arako spol. s.r.o., Hviezdoslavova 2897/18, 74601 Opava, 2014. [Detail]
PŘEČEK, Hynek, Zdeněk FOLTA a Jiří PODEŠVA. Prodloužení trvanlivosti bubnů těžního stroje TS 2B 6018. Diamo st. podnik, 2014. [Detail]
FOJTÍK, František a Ladislav ZUBAL. Experimentální verifikace snímače pro měření válcovacích sil. EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., Českobratrská 3321/46, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 2014. [Detail]
FOJTÍK, František a Ladislav ZUBAL. ANALÝZA NAPĚTÍ KULOVÉHO KOHOUTU. MSA, a.s., Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov, 2014. [Detail]
HORYL, Petr, Pavel MARŠÁLEK, Jiří HAVLÍK, Zdeněk PORUBA, Miroslav BURIÁN a Miroslav TROCHTA. Konstrukční návrh a dynamická počítačová simulace utlumení nárazu osoby na železniční dvousedadlo ve dvou odlišných variantách. Neuveden, 2014. [Detail]
PORUBA, Zdeněk a Petr HORYL. Posouzení obloukové výztuže TH29. OKD, a.s., Staříč 528, 2014. [Detail]
FOJTÍK, František. STANOVENÍ ÚNAVOVÝCH PARAMETRŮ SVAŘOVANÝCH VZORKŮ. OSTROJ a.s., Těšínská 1586/66, 746 41€Opava., 2014. [Detail]
FOJTÍK, František a Ladislav ZUBAL. Verifikace tlakového snímače síly válcovací stolice. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Průmyslová 1000, 739 70, Třinec – Staré Město, 2014. [Detail]
HALAMA, Radim, František FOJTÍK a Martin FUSEK. Vytvoření výpočtového nástroje pro stanovení maximálních rozměrů rovnaných profilů na základě numerické a experimentální analýzy napětí. Třinecké železárny, a.s., 2014. [Detail]
PODEŠVA, Jiří, Alena BILOŠOVÁ a Jan SZWEDA. Odsíření kotlů K8 - K11 v AMEO Ostrava: Měření vibrací ventilátoru KV1. ZVVZ - Enven Engineering, a.s., 2014. [Detail]
PODEŠVA, Jiří. Study of Temperature Distribution of Valve. POLNA corp. s.r.o., Oldřichovice 738, Třinec, 2013. [Detail]
PORUBA, Zdeněk. Fatigue Testing of FLEX Connection Drill Pipe. Texas Institute of Science, 2013. [Detail]

Projekty

2024

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2024/037 Experimentální a numerické modelování pro řešení problémů v mechanice a biomechanice 2024 2024

2023

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
23-04724S Výpočtové modelování tvárného porušování identických tvářených a tištěných kovových materiálů při ultra-nízko-cyklové únavě 2023 2025
23-05338S Mechanické a strukturní vlastnosti 3D tištěné slitiny AlSi10Mg v závislosti na míře recyklace prášku 2023 2025
SP2023/027 Využití moderních výpočetních a experimentálních přístupů v aplikované mechanice 2023 2023

2022

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.1.02/0.0/0.0 /21_374/0027092 Vývoj rovnacího stroje trubek pro Prestar 2022 2023
HS3302203 KOMA-Industry,Fusek,3027 2022 2022
HS3302214 University of Limerick,Ha 2022 2022
SP2022/132 Charakterizace mechanismů poškození kompozitních materiálů 2022 2022
SP2022/26 Výpočtové a experimentální modelování v úlohách aplikované mechaniky a biomechaniky 2022 2022

2021

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3302117 RSBP spol.s.r.o.,Fusek,20 2021 2022
HS3302122 KOMA- Industry s.r.o.,Hal 2021 2022
HS3302125 MEDIATRADE,Polzer 2021 2022
HS3302106 TESLA MEDICAL,Peter 2021 2021
HS3302107 Tesla Medical,Peter 2021 2021
HS3302110 V-Dusting, s.r.o., Fusek 2021 2021
HS3302114 Liberty Ostrava,a.s., Hal 2021 2021
HS3302119 ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 2021 2021
RPP2021/45 Únava materiálu II 2021 2021
SP2021/66 Využití experimentálního a výpočtového modelování úloh pružných a poddajných těles 2021 2021

2020

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.1.02 /0.0/0.0/1 9_264/0019830 Integrace modulu počítačové simulace do návrhového algoritmu 3D tištěných ortotických pomůcek 2020 2022
HS3302008 LB Cemix, Fusek, 2037 2020 2020
HS3302013 RSBP,Fusek,2037 2020 2020
HS3302014 KOMA-Industry,Halama,1288 2020 2020
HS3302016 Moravia Containers,Halama 2020 2020
HS3302017 Zeppelin CZ,Frydrýšek,349 2020 2020
HS3302025 RSBP spol.s.r.o.,Fusek,20 2020 2020
HS3302027 Sobriety, Fusek kl.3027 2020 2020
SP2020/23 Numerické a experimentální modelování jako podpora řešení technických a biomedicínských problémů 2020 2020

2019

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TN01000024 Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence, dílčí projekt Automatizace a optimalizace výrobních systémů 2019 2022
GA19-06666S Výzkum proudění a intertakce dvousložkových kapalin s tělesy a vnějším magnetickým polem 2019 2021
GJ19-22426Y Vliv patologií na tvar pulzní vlny v tepnách a jejich nízkocyklovou únavu 2019 2021
LTAUSA18134 Výpočtově statistické hodnocení rizika ruptury aneurysmat abdominální aorty 2019 2021
HS3301919 Vítkovice Cylinders,Šofer 2019 2020
Automatizace návrhu a zhotovení protézy dolní končetiny 3D tiskem - protetika 4.0 2019 2020
Experimentální a numerický výzkum toroidních vírů 2019 2020
HS3301902 Vítkovice Cylinders,Šofer 2019 2019
HS3301904 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s.,F 2019 2019
HS3301905 RSBP spol. s r o., Fusek, 2019 2019
HS3301906 KOMA-Industry, Halama, 12 2019 2019
HS3301907 BORCAD,Maršálek,4351 2019 2019
HS3301911 ŠKODA Vagonka, Fusek, 302 2019 2019
HS3301913 Siemens, Šofer, 3598 2019 2019
HS3301916 KOMA Industry,Fusek,3027 2019 2019
HS3301918 LB CEMIX,Fusek,3027 2019 2019
SP2019/100 Využití numerického a experimentálního modelování v průmyslové praxi 2019 2019

2018

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EG17_107/0012469 Výzkum a vývoj inovovaných technologií pro mletí a drcení nerostných surovin 2018 2021
HS3301823 VÚHŽ,Fojtík,3292 2018 2019
HS3301801 STROJFERR,Podešva,4350 2018 2018
HS3301804 MENCLGusss.r.o.,Polzer, 2018 2018
HS3301805 VítkoviceSteel,Fojtík,32 2018 2018
HS3301809 IKNCzech,Przeczková,4552 2018 2018
HS3301810 StrojírnyastavbyTřinec 2018 2018
HS3301817 VÍTKOVICESTEEL,a.s.,Fojt 2018 2018
HS3301818 TŘINECKÉŽELEZÁRNY,a.s.,F 2018 2018
HS3301821 Vítkovice Steel, Fojtík, 2018 2018
HS3301822 Air Products Plc, UK, Pol 2018 2018
HS3301824 RSBP spol.s.r.o., Fusek, 2018 2018
SP2018/63 Experimentální a výpočtové modelování v aplikaci na vybrané úlohy technické praxe 2018 2018

2017

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FV20321 Vývoj odlehčovacích ortéz dolní končetiny s využitím digitálních technologií 2017 2018
HS3301711 ABB AG,Poruba,3228 2017 2017
HS3301717 Strojírny a stavby Třinec,Fusek,3027 2017 2017
HS3301719 CZ LOKO,Fusek,3027 2017 2017
HS3301720 RSBP spol.s.r.o.,Fusek,3027 2017 2017
HS3301722 Třinecké železárny,Fojtík,3292 2017 2017
HS7601707 Green Gas DPB,Frydrýšek,3495 2017 2017
RPP2017/183 Laboratorní úloha - Měření technických veličin pomocí bezdrátové technologie 2017 2017
RPP2017/191 Souosost zkušebních trhacích strojů 2017 2017
SP2017/136 Výpočtové a experimentální modelování se zaměřením na materiálový výzkum a biomechaniku 2017 2017

2016

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3301618 Strojírny a stavby Třinec,Fusek,3027 2016 2017
HS3301627 RSBP,Fusek,3027 2016 2017
HS3301601 Vítkovice Mechanika,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301602 Vítkovice Testing Center,Šofer,3598 2016 2016
HS3301603 Vítkovice Mechanika,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301604 ITT Holdings CR,Fusek,3027 2016 2016
HS3301605 RIKLU-TECH,Poruba,3228 2016 2016
HS3301606 ČVUT v Praze,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301607 Česká zbrojovka,Halama,1288 2016 2016
HS3301611 Strojírny a stavby Třinec,Fusek,3027 2016 2016
HS3301612 ČVUT v Praze FJFI,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301613 Česká zbrojovka,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301614 DT-Vyhybkárna a strojírna,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301615 RSBP,Fusek,3027 2016 2016
HS3301617 Česká zbrojovka,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301619 RSBP,Fusek, tel.3027 2016 2016
HS3301620 Kovo Haken, Fusek, 3027 2016 2016
HS3301622 Labcontrol,Halama,1288 2016 2016
RPP2016/120 Inovace předmětu Dynamika I 2016 2016
SP2016/145 Rozvoj výpočtového a experimentálního modelování v aplikaci na vybrané úlohy technické praxe 2016 2016

2015

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3301621 ABB AG, Halama, 1288 2015 2016
FRVS2015/129 Podpora programování v oboru Aplikovaná mechanika 2015 2015
HS3301501 Ostroj,Fusek,3027 2015 2015
HS3301505 RIKLU-TECH,Poruba,3228 2015 2015
HS3301508 Avex Steel Products,Fusek,3027 2015 2015
HS3301517 ARMATURY Group,Fusek,3027 2015 2015
HS3301527 ITT Holdings CR,Fusek,3027 2015 2015
SP2015/180 Aplikace pokročilých materiálových modelů v mechanice poddajných těles s podporou experimentálních metod 2015 2015
SP2015/98 Výzkum metod numerického modelování a experimentálního vyšetrování mechanických jevu 2015 2015