Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum proudění a intertakce dvousložkových kapalin s tělesy a vnějším magnetickým polem
Kód
GA19-06666S
Řešitel
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Předmět výzkumu
Hlavním cílem projektu je zkoumání proudění vzájemně nemísitelných dvousložkových kapalin (tuhá - kapalná fáze, kapalná - kapalná fáze), včetně magneticky citlivých, v tenkých a tlustých vrstvách a jejich interakce s tělesy typu ložisek, jednoduchých rotačních strojů, ... . Projekt je zaměřen na oblast počítačového modelování a experimentálního měření. Výzkumné práce se soustředí na analýzu vlivu magnetického pole na objemové síly magnetické povahy ve feromagnetické kapalině, na její mez tečení a na tuhost a tlumení kapalinného filmu a na hranici stability feromagnetických ložisek (whirl, whip). Dále bude zkoumána vzájemná interakce odpudivé hydrodynamické a přitažlivé magnetické síly, energetická transformace a disipace, vznik vírových struktur na rozhraní dvou nemísitelných kapalinných vrstev a další. Tyto jevy nejsou dosud dostatečně prozkoumány, mají však zásadní vliv na chování vyšetřovaných soustav. Proto lze očekávat, že výsledky projektu budou mít potenciál k formulaci nových technických řešení v různých oblastech.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam