Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Mechanické a strukturní vlastnosti 3D tištěné slitiny AlSi10Mg v závislosti na míře recyklace prášku
Kód
23-05338S
Řešitel
Rok zahájení
2023
Rok ukončení
2025
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Spoluřešitelé
Předmět výzkumu
V procesu tisku je kovový prášek v okolí spékaného materiálu vystaven vysokým teplotám, oxidaci a dalším chemickým procesům, které podmiňují jeho vlastnosti. Jedním z nejméně akcentovaných technologických problémů spojených s 3D tiskem kovů je otázka recyklovatelnosti zbylého volného prášku, neboli kolika procesy tisku může kovový prášek projít bez významného ovlivnění kvalitativních vlastností výsledného produktu. Cílem tohoto projektu je výzkum vlivu několikanásobného opětovného použití kovového prášku z pohledu celé řady kvalitativních kritérií. Bude analyzován dopad recyklace jak na samotný prášek, tak i na tištěný materiál z hlediska mechanických a strukturních vlastností. Pozornost bude věnována vlivu recyklace na vysoko- a nízko-cyklové mechanické vlastnosti, což jsou faktory v literatuře zmiňované zcela neadekvátně jejich významu. Jejich vývoj bude kvantifikován konvenčními, ale i progresivními přístupy, které jsou slibné z pohledu efektivního posouzení stavu prášku (tepelná odezva, korelace digitálního obrazu, pokročilá procedura detekce anizotropie plochy plasticity).
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam