Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum a vývoj inovovaných technologií pro mletí a drcení nerostných surovin
Kód
EG17_107/0012469
Řešitel
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
EB - OP PIK
Předmět výzkumu
Cílem projektu je výzkum a další vývoj následujících tří zařízení: - horizontálního mlýnu Premill (PMS) - kuželového drtiče (KDN) - čelisťového drtiče (DCJ) Společným prvkem všech nově vyvíjených technologií je snaha o nalezení takových optimálních variant řešení, jejichž uplatnění bude znamenat výrazně nižší energetickou i prostorovou náročnost v procesu zpracování různých typů surovin. Na tyto parametry dodávaných technologií jsou v posledních letech kladeny velmi vysoké požadavky a u v současnosti známých technologií je stále výrazný prostor na jejich zlepšení výrazně ovlivňující životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj. Dalším společným prvkem je snaha o lepší ovladatelnost, snadná manipulace a škálovatelnost mlecích a drticích technologií, což má výrazný pozitivní efekt na dobu nutnou pro efektivní zpracování různých typů surovin. Úspěšným vyřešením uvedených vývojových úkolů a jejich komercionalizací se příjemci dotace otevřou dveře ke zcela novým zakázkám na dosud neobsluhovaných trzích. Pozn.: Finanční spoluúčast ze strany VŠB-TUO bude pokryta formou daru hlavního příjemce projektu. Viz návrh Smlouvy o spolupráci.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam