Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Souosost zkušebních trhacích strojů
Kód
RPP2017/191
Řešitel
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Cílem je vytvořit laboratorní úlohu, jejíž součástí je přípravek umožňující ověření souososti zkušebních trhacích strojů. Nesouosost trhacích strojů způsobuje přídavné namáhání zkušebních vzorků, a tak dochází k možnému ovlivnění výsledků zkoušky (při namáhání tahem tlakem jde o parazitní ohyb). Před vykonáním zkoušky je zapotřebí provést kontrolu souososti.
Zpět na seznam