Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vliv patologií na tvar pulzní vlny v tepnách a jejich nízkocyklovou únavu
Kód
GJ19-22426Y
Řešitel
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Předmět výzkumu
Nemoci vaskulárního systému mezi něž patří aneurysmata nebo ateroskleróza jsou nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých zemích. Detekce těchto nemocí se provádí nejčastěji vyšetřením na specializovaném pracovišti a je tak nutné nejprve rizikové pacienty identifikovat. K hodnocení celkového stavu cévního systému je možné použít např. tzv. ankle brachial pulse wave velocity. Nicméně tato metoda není dostatečně citlivá pro identifikaci jednotlivých patologií. Prvním cílem tohoto projektu je tak identifikovat změny ve tvaru pulzní vlny na carotidě nebo femorální arterii vlivem výskytu patologie. Pro splnění tohoto cíle je třeba vylepšit stávající experimentální model tak, aby postihoval variabilitu mechanických vlastností a tvarů krevního řečiště. Když už je patologie identifikována, tak je nutné rozhodnout, zda hrozí její ruptura nebo ne. K tomu se využívají různé biomechanické modely, které ale shodně trpí tím, že jsou známy pouze hodnoty statické pevnosti stěny tepen. Proto bude experimentální model využit i ke stanovení křivek životnosti tepen v podmínkách nízkocyklové únavy.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam