Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vědeckovýzkumná činnost Katedry aplikované mechaniky je zaměřena na vývoj v oblasti analytických, numerických a experimentálních metod mechaniky. Velká část dosud řešených projektů se zabývala také vývojem různých zkušebních zařízení, která nyní slouží k realizaci experimentů v celé řadě oblastí.

Hlavní výzkumná témata pracoviště

Výzkumné aktivity Katedry aplikované mechaniky zasahují do řady oblastí mechaniky, jmenujme kupříkladu dynamiku rotorů, experimentální mechaniku, lomovou mechaniku, biomechaniku aj. Katedra aplikované mechaniky je rovněž řešitelem řady projektů typu GAČR, TAČR a EU VaVPI. Mezi hlavní dlouhodobé výzkumné aktivity patří:  

  • Výzkum nelineárních matematických modelů mechanických soustav
  • Výzkum v oblasti modelování rotorových soustav
  • Rozvoj metod analýzy dat v oblasti experimentální mechaniky
  • Výzkum v oblasti nedestruktivního zkoušení (Akustická emise, Nelineární ultrazvuk, vlnová teorie)
  • Výzkum a vývoj léčebných nástrojů, pomůcek a technik v oblasti traumatologie, ortopedie, chirurgie, rehabilitace a veterinárního lékařství
  • Výzkum a vývoj pracovních částí lékařských nástrojů v oblasti biomechaniky
  • Výzkum napěťově-deformačního chování širokého spektra materiálů (zejména kovy, plasty a kompozity) při statickém i cyklickém namáhání
  • Experimentální stanovení vlivu deformace, rychlosti deformace, teploty ale také degradačních procesů, technologie výroby na životnost plastů užívaných v automobilovém průmyslu
  • Výzkum v oblasti kontaktní únavy a opotřebení s aplikací na železniční dvojkolí a vývoj experimentálních metod pro měření zbytkové napjatosti

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka 360° – laboratoř

Dokumenty

Výzkum a vývoj inovativních technologií pro mletí a drcení nerostných surovin - plakát

Materiály k výuce předmětu Únava materiálu II, Projekt:45/2021/RPP-TO - 1 /a

Příspěvek ve sborníku

ŠIMEČKOVÁ, Kateřina, Karel FRYDRÝŠEK a Vojtěch MACHALLA. BIOMECHANICS - STOCHASTIC ANALYSIS OF HEADLESS SCREWS USED FOR OSTEOSYNTHESIS OF THE 5TH METATARSUS. In: 21st International Conference Applied Mechanics : April 15-17, 2019, Ostravice, Czech Republic : conference proceedings. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. s. 201-206. ISBN 978-80-248-4287-5. [Detail]
CIENCIALA, Jakub a Jiří ŠMACH. VIBRATION ANALYSIS OF THE RAIL WHEEL ROLLING DURING THE CONTACT FATIGUE TEST CYCLE. In: 21st International Conference Applied Mechanics : April 15-17, 2019, Ostravice, Czech Republic : conference proceedings. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. s. 27-31. ISBN 978-80-248-4287-5. [Detail]
KMÍNEK, Tomáš, Pavel MARŠÁLEK a Tomáš KARÁSEK. Analysis of Steel Tanks for Water Storage Using Shell Elements. In: AIP Conference Proceedings. Volume 2116. Melville: American Institute of Physics, 2019. s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1854-7. [Detail]
MARŠÁLEK, Pavel, Aleš GRYGAR, Tomáš KARÁSEK a Tomáš BRZOBOHATÝ. Virtual Prototyping of 3D Printed Cranial Orthoses by Finite Element Analysis. In: AIP Conference Proceedings. Volume 2116. Melville: American Institute of Physics, 2019. s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1854-7. [Detail]
KŘESŤANOVÁ, Alice, Jan KRÁČMAR, Milada HLAVÁČKOVÁ, Jan KUBÍČEK, Petr VAVRA, Marek PENHAKER a Peter IHNAT. Design and Testing of Radiofrequency Instrument RONLINE. In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Volume 1011. Cham: Springer, 2019. s. 638-649. ISBN 978-3-030-23761-5. [Detail]
HALAMA, Radim, Marek PAGÁČ, Zbyněk PAŠKA, Pavel PAVLÍČEK a Xu CHEN. RATCHETING BEHAVIOUR OF 3D PRINTED AND CONVENTIONALLY PRODUCED SS316L MATERIAL. In: American Society of Mechanical Engineers, Pressure Vessels and Piping Division (Publication) PVP. Volume 8, 2019. New York: American Society of Mechanical Engineers, 2019. s. 1-6. ISBN 978-0-7918-5901-8. [Detail]
FIEDOROVÁ, Klára, Martin AUGUSTYNEK, František FOJTÍK a Milada HLAVÁČKOVÁ. Analysis of mechanical properties of dialysis sets. In: BIODEVICES 2019 - 12th International Conference on Biomedical Electronics and Devices, Proceedings; Part of 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2019. Setúbal: SciTePress - Science and Technology Publications, 2019. s. 228-234. ISBN 978-989-758-353-7. [Detail]
SCHMIDT, Martin, Marek PENHAKER, Jan KUBÍČEK, Jan KRÁČMAR, Milada HLAVÁČKOVÁ, Peter IHNÁT a Petr VÁVRA. Design and strength analysis of laparoscopical tool for electrocoagulation surgery. In: BIODEVICES 2019 - 12th International Conference on Biomedical Electronics and Devices, Proceedings; Part of 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2019. Setúbal: SciTePress - Science and Technology Publications, 2019. s. 269-274. ISBN 978-989-758-353-7. [Detail]
MACHALLA, Vojtěch, Kateřina ŠIMEČKOVÁ, Karel FRYDRÝŠEK, František FOJTÍK, Leopold PLEVA a Jan STRÁNSKÝ. BENDING TEST OF ARTIFICIAL FEMURS WITH INTRAMEDULLARY NAIL. In: Engineering Mechanics 2019 : 25th international conference : May 13-16, 2019, Svratka, Czech Republic : book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2019. s. 243-246. ISBN 978-80-87012-71-0. [Detail]
ŠIMEČKOVÁ, Kateřina, Karel FRYDRÝŠEK, Vojtěch MACHALLA, Jiří DEMEL, Leopold PLEVA a Vojtěch BAJTEK. OSTEOSYNTHESIS OF THE FRACTURED FIFTH METATARSUS WITH HEADLESS SCREW. In: Engineering Mechanics 2019 : 25th international conference : May 13-16, 2019, Svratka, Czech Republic : book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2019. s. 355-358. ISBN 978-80-87012-71-0. [Detail]
FUSEK, Martin, Zdeněk PORUBA, Radim HALAMA, Radomír BĚLÍK, Ondřej FRANTIŠEK, Markus SCHNEIDER, Veronica BIAGINI a Marek SADÍLEK. Influence of loading speed on yield strength value of S235 and C45 steels. In: Experimental Stress Analysis - 57th International Scientific Conference, EAN 2019 - Conference Proceedings. Praha: Czech Society for Mechanics, 2019. s. 102-105. ISBN 978-80-214-5766-9. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, Daniel ČEPICA a Tomáš HALO. Biomechanics - Probabilistic anthropometry approach for sitting human and seat. In: Experimental Stress Analysis - 57th International Scientific Conference, EAN 2019 - Conference Proceedings. Praha: Czech Society for Mechanics, 2019. s. 90-96. ISBN 978-80-214-5766-9. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, Tomáš HALO, Daniel ČEPICA, František FOJTÍK, Václav KOLÁŘ a Leopold PLEVA. Biomechanics - Pulling out of infusion hoses. In: Experimental Stress Analysis - 57th International Scientific Conference, EAN 2019 - Conference Proceedings. Praha: Czech Society for Mechanics, 2019. s. 97-101. ISBN 978-80-214-5766-9. [Detail]
PEČENKA, Luboš, Radim HALAMA, František FOJTÍK, Zbyněk PAŠKA a Jaroslav ROJÍČEK. Hybrid method suitable for measurement of residual stresses by hole-drilling technique. In: Experimental Stress Analysis : 57th international scientific conference : June 3 - June 6, 2019, Luhačovice, Czech Republic : book of extended abstracts. Praha: Czech Society for Mechanics, 2019. s. 384-389. ISBN 978-80-214-5753-9. [Detail]
TŮMA, Jiří, Miroslav PAWLENKA, Miroslav MAHDAL, Václav PAVELKA a Stanislav ŽIARAN. Effect of increasing the signal-to-noise ratio on the active vibration control of the journal bearings. In: ICSV 2019 : 26th International Congress on Sound and Vibration : 7-11 July 2019, Montréal. Auburn: International Institute of Acoustics and Vibration, 2019. s. 1-4. ISBN 978-1-9991810-0-0. [Detail]
PODEŠVA, Petr, Jan GEBAUER, David FOJTÍK a Miroslav MAHDAL. High speed current sensing system for welding. In: IFAC-PapersOnLine. Volume 52, Issue 27. Amsterdam: Elsevier, 2019. s. 139-144. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
CZEBE, Jiří, Pavel ŠURÁNEK, Jiří TŮMA a Stanislav ŽIARAN. Synchronous data collection measuring system using a single-chip computer. In: IFAC-PapersOnLine. Volume 52, Issue 27. Amsterdam: Elsevier, 2019. s. 68-73. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
BASTERRECH, Sebastian. Pattern Matching in Sequential Data Using Reservoir Projections. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). Volume 11554. Cham: Springer, 2019. s. 173-183. ISBN 978-3-030-22795-1. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav, Pavel POLEDŇÁK, Izabela ŠUDRYCHOVÁ, Martin FUSEK a Miroslav VACULÍK. Bezpečná jízda zásahové požární techniky k zásahu. In: Požární ochrana 2019 : XXVIII. ročník mezinárodní konference : recenzovaný sborník abstraktů : 4.-5. září 2019, Ostrava. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019. s. 29-33. ISBN 978-80-7385-221-4. [Detail]
SIKORA, Jan, David FOJTÍK, Jan GEBAUER, Petr PODEŠVA a Milan MIHOLA. Preparation of 3D models of Trucks for Timber Load Analysis. In: Proceedings of the 2019 20th International Carpathian Control Conference, ICCC 2019. Piscataway: IEEE, 2019. s. 131-134. ISBN 978-1-72810-701-1. [Detail]
VONDRÁK, Jaroslav, Jan GREPL, Marek PENHAKER, Milada HLAVÁČKOVÁ, Petr KOVAR a Jan KUBÍČEK. Design and FEM Analysis of Laparoscopical Tool for Electrocoagulation Surgery. In: SAMI 2019 - IEEE 17th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings. Piscataway: IEEE, 2019. s. 107-112. ISBN 978-1-72810-250-4. [Detail]
CHROBOK, Jan, Martin SCHMIDT, Marek PENHAKER, Jan KUBÍČEK, Milada HLAVÁČKOVÁ, Petr VAVRA a Peter IHNAT. Design and Stress Analysis of a System for Cleaning Needle Electrodes for Radiofrequency Ablation during Surgeries. In: SAMI 2019 - IEEE 17th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings. Piscataway: IEEE, 2019. s. 153-158. ISBN 978-1-72810-250-4. [Detail]
GREPL, Jan, Petr VÁVRA, Peter IHNÁT, Milada HLAVÁČKOVÁ, Marek PENHAKER, Alice KŘESŤANOVÁ a Jan KUBÍČEK. Design and Testing of radiofrequency instrument Ronja ICS. In: SAMI 2019 - IEEE 17th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings. Piscataway: IEEE, 2019. s. 159-164. ISBN 978-1-72810-250-4. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, Horst GONDEK a Tomáš HAPLA. Analiza wytrzymałościowa łopaty. In: Trwałość elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych : TEMAG 2019 : XXVII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : XVI Międzynarodowe warsztaty techniczne "Elektroenergetyka, mechanizacja, wentylacja i klimatyzacja w zakładach górniczych w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy" : Ustroń, 17-19 października 2019. Hlivice: Usługi Komputerowe i Poligraficzne, Jan Gębka, Dariusz Gębka, 2019. s. 33-41. ISBN 978-83-65547-17-0. [Detail]
ZAPOMĚL, Jaroslav a Petr FERFECKI. The influence of ferromagnetic fluids on performance of hydrodynamic bearings. In: Vibroengineering Procedia. Kaunas: JVE International, 2019. s. 133-138. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ZONDLAK, Petr, Pavel MARŠÁLEK a Tomáš KARÁSEK. Modelling of Holding Power of Lever-type Mechanical Stopper. In: AIP Conference Proceedings. Volume 2116. Melville: American Institute of Physics, 2018. s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1854-7. [Detail]
BARTECKÝ, Matěj a Radim HALAMA. Ovalization Prediction for the Pipe-Laying Ocean System. In: American Society of Mechanical Engineers, Pressure Vessels and Piping Division (Publication) PVP. Volume 8. New York: ASME, 2018. s. 1-6. ISBN 978-0-7918-5171-5. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, Vojtěch MACHALLA, František FOJTÍK a Leopold PLEVA. TORSION TESTS FOR FEMORAL, HUMERAL AND TIBIAL NAILS. In: ENGINEERING MECHANICS 2018 PROCEEDINGS, VOL 24. PRAGUE 9: ACAD SCI CZECH REPUBLIC, INST THEORETICAL & APPLIED MECHANICS, 2018. s. 225-228. ISBN 978-80-86246-91-8. [Detail]
ŠEDIVÝ, D., Petr FERFECKI a S. FIALOVÁ. Influence of Eccentricity and Angular Velocity on Force Effects on Rotor of Magnetorheological Damper. In: EPJ Web of Conferences. Volume 180. Paříž: EDP Sciences, 2018. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ZAPOMĚL, Jaroslav, Petr FERFECKI, Anilraj SUDHAKAR a J. KOZANEK. THE INFLUENCE OF PERMANENT MAGNETIC RINGS ON THE LOSS POWER, VIBRATION AND STABILITY OF VERTICAL ROTORS. In: Engineering Mechanics 2018. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics - Czech Academy of Sciences, 2018. s. 953-956. ISBN 978-80-86246-91-8. [Detail]
ČADA, Radek, Karel FRYDRÝŠEK, František SEJDA a Petr TILLER. Evaluation of Locking Bone Screw Heads. In: Engineering Mechanics 2018 : 24th international conference : May 14-17,2018, Svratka, Czech Republic : extended abstracts. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics - Czech Academy of Sciences, 2018. s. 133-136. ISBN 978-80-86246-88-8. [Detail]
ŠOFER, Michal, Petr FERFECKI, Martin FUSEK, Pavel ŠOFER a Dagmar LIČKOVÁ. Numerical and experimental prediction of lamb wave scattering from horizontal notch. In: Experimental Stress Analysis : 56th international scientific conference : June 5th - June 7th, 2018, Harrachov, Czech Republic : book of extended abstracts. Praha: Czech Society for Mechanics, 2018. s. 398-406. ISBN 978-80-270-4061-2. [Detail]
FOJTÍK, František, Jan PAPUGA a Martin FUSEK. Validation of Multiaxial Stress-based Analysis Validation of Multiaxial Stress-based Analysis on Specimens from ČSN 41 1523. In: Experimental Stress Analysis : 56th international scientific conference : June 5th - June 7th, 2018, Harrachov, Czech Republic : book of extended abstracts. Praha: Czech Society for Mechanics, 2018. s. 96-101. ISBN 978-80-270-4061-2. [Detail]
ANTOŠ, Daniel, Radim HALAMA a Matěj BARTECKÝ. Measurement of mechanical properties of lead free alloy. In: Experimental Stress Analysis : 56th international scientific conference : June 5th - June 7th, 2018, Harrachov, Czech Republic : conference proceedings : full text of papers. Praha: Czech Society for Mechanics, 2018. s. 1-8. ISBN 978-80-270-4062-9. [Detail]
FUSEK, Martin, Dagmar LIČKOVÁ, Radim HALAMA, Zdeněk PORUBA a František FOJTÍK. Evaluation of multiaxial fatigue criteria on LCF data of SS316L. In: Experimental Stress Analysis : 56th international scientific conference : June 5th - June 7th, 2018, Harrachov, Czech Republic : conference proceedings : full text of papers. Praha: Czech Society for Mechanics, 2018. s. 108-113. ISBN 978-80-270-4062-9. [Detail]
CIENCIALA, Jakub, Martin MAREK, Martin FUSEK a Radim HALAMA. 3D experimental vibration analysis of washer extractor using planar laser sensors. In: Experimental Stress Analysis : 56th international scientific conference : June 5th - June 7th, 2018, Harrachov, Czech Republic : conference proceedings : full text of papers. Praha: Czech Society for Mechanics, 2018. s. 36-40. ISBN 978-80-270-4062-9. [Detail]
LIPINA, Jan, Václav KRYS a František FOJTÍK. Tensile test on samples produced by Rapid Prototyping technology with a higher number of contours. In: INES 2018 - IEEE 22nd International Conference on Intelligent Engineering Systems, Proceedings. Piscataway: IEEE, 2018. s. 431-435. ISBN 978-1-5386-1123-4. [Detail]
MECA, Ondřej, Lubomír ŘÍHA, Alexandros MARKOPOULOS, Tomáš BRZOBOHATÝ a Tomáš KOZUBEK. Using ESPRESO as Linear Solver Library for Third Party FEM Tools for Solving Large Scale Problems. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). Volume 11087. Cham: Springer, 2018. s. 130-143. ISBN 978-3-319-97135-3. [Detail]
ZAPOMĚL, Jaroslav, Petr FERFECKI a J. KOZÁNEK. A computational study on the influence of the delayed yielding phenomenon in magnetorheological oils on the steady state vibration and forces transmitted between the rotor and its frame. In: MATEC Web of Conferences. Volume 148. Paříž: EDP Sciences, 2018. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ŠOFER, Michal, Petr FERFECKI a Pavel ŠOFER. Numerical solution of Rayleigh-Lamb frequency equation for real, imaginary and complex wavenumbers. In: MATEC Web of Conferences. Volume 157. Paříž: EDP Sciences, 2018. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KUČERA, Pavel, Eva MAZANCOVÁ a Michal ŠOFER. In-situ observation of sulphide stress cracking (SSC) inititation and propagation in 34CrMo4 steel by use of acoustic emission (AE). In: METAL 2018 : conference proceedings : reviewed version : 27th International Conference on Metallurgy and Materials : May 23rd-25th 2018, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2018. s. 566-571. ISBN 978-80-87294-84-0. [Detail]
ŠOFER, Michal, Petr FERFECKI, Martin FUSEK, Pavel ŠOFER a Renata GNATOWSKA. The Numerical Analysis of the Interaction between the Low-order Lamb Wave Modes and Surface Breaking Cracks. In: Machine Modelling and Simulations : MMS 2018 : XXIII Polish-Slovak scientific conference : September 4-7, 2018, Rydzyna, Poland : book of abstracts. Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology, 2018. s. 1-12. ISBN 978-83-7775-508-2. [Detail]
HALAMA, Radim, Jiří ŠMACH, Petr MATUŠEK a Tatsuya SAKAINO. Ratcheting prediction based development of rolling contact fatigue test for high pressures. In: Proceedings of the 11th International Conference on Contact Mechanics and Wear of Rail/wheel Systems, CM 2018. Delft: Delft University of Technology, 2018. s. 350-355. ISBN 978-94-6186-963-0. [Detail]
MARŠÁLEK, Pavel a Petr HORYL. Modelling of Bolted Connection with Flexible Yokes Used in Mining Industry. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1863. Melville: American Institute of Physics, 2017. s. -. ISBN 978-0-7354-1538-6. [Detail]
KLEMENC, Marek, Alexandros MARKOPOULOS a Pavel MARŠÁLEK. Analysing of Critical Force Effects of Aircraft Seat Belt Using Truss Elements. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1863. Melville: American Institute of Physics, 2017. s. -. ISBN 978-0-7354-1538-6. [Detail]
MARŠÁLEK, Pavel, Petr HORYL, Tomáš KARÁSEK a Petr FERFECKI. Influence of Seat Pitch on Passenger Injury Criteria in Regional Railway Traffic. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1863. Melville: American Institute of Physics, 2017. s. -. ISBN 978-0-7354-1538-6. [Detail]
RONOVSKÝ, Aleš, Tomáš BRZOBOHATÝ, Štěpán KUCHAŘ a David VOJTEK. Modelling of a spread of hazardous substances in a Floreon+ system. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1863. Melville: American Institute of Physics, 2017. s. nestránkováno. ISBN 978-0-7354-1538-6. [Detail]
PAPUGA, Jan, Radim HALAMA, Martin FUSEK, Jaroslav ROJÍČEK, František FOJTÍK, David HORÁK, Marek PECHA, Jiří TOMČALA, Martin ČERMÁK, Václav HAPLA, Radim SOJKA a Jakub KRUŽÍK. Efficient Lifetime Estimation Techniques for General Multiaxial Loading. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1863. New York: American Institute of Physics, 2017. s. nestránkováno. ISBN 978-0-7354-1538-6. [Detail]
ŠOFER, Michal, Petr FERFECKI a Pavel ŠOFER. Experimental construction of Lamb wave dispersion curves in plates. In: EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 242-248. ISBN 978-80-553-3167-6. [Detail]
ŠOFER, Pavel, Michal ŠOFER, Petr FERFECKI a Martin MAREK. Qualitative analysis of different Lamb wave excitation methods. In: EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 256-263. ISBN 978-80-553-3167-6. [Detail]
HALAMA, Radim, Ladislava LIPINOVÁ a Radek PÁLENÍK. Measurement of cyclic creep by digital image correlation method. In: EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 300-305. ISBN 978-80-553-3167-6. [Detail]
HALAMA, Radim, Lukáš HORŇÁČEK a Jakub ŠMIRAUS. Comparison of ESPI and DIC strain contours measurements under three loading cases. In: EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 359-364. ISBN 978-80-553-3167-6. [Detail]
FUSEK, Martin, Radim HALAMA a Zdeněk PORUBA. Calibration of material parameters during billet straightening. In: EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 611-615. ISBN 978-80-553-3167-6. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel a Lukáš DVOŘÁK. BIOMECHANICS - TESTING OF MECHANICAL AND UTILITY PROPERTIES OF BOTTLES FOR REDON DRAINAGE. In: ENGINEERING MECHANICS 2017. PRAGUE 8: ACAD SCI CZECH REPUBLIC, INST THERMOMECHANICS, 2017. s. 318-321. ISBN 978-80-214-5497-2. [Detail]
ZAPOMĚL, Jaroslav, Petr FERFECKI a J. KOZÁNEK. REDUCTION OF THE ENERGY LOSSES BY APPLICATION OF CONTROLLABLE SQUEEZE FILM DAMPERS. In: Engineering Mechanics 2017: 23rd international conference : May 15-18, 2017, Svratka, Czech Republic : book of full texts. Brno: Brno University of Technology, 2017. s. 1110-1113. ISBN 978-80-214-5497-2. [Detail]
CIENCIALA, Jakub, Karel FRYDRÝŠEK a Jiří PODEŠVA. Nonlinear Vibration - Stochastic Approach. In: Engineering Mechanics 2017: 23rd international conference : May 15-18, 2017, Svratka, Czech Republic : book of full texts. Brno: Brno University of Technology, 2017. s. 258-261. ISBN 978-80-214-5497-2. [Detail]
DRÁBKOVÁ, Sylva, Karel FRYDRÝŠEK a Martin PLÁŠEK. BIOMECHANICS - AIRFLOW IN THE NASAL CAVITY AND THE NASAL SEPTUM PERFORATION. In: Engineering Mechanics 2017: 23rd international conference : May 15-18, 2017, Svratka, Czech Republic : book of full texts. Brno: Brno University of Technology, 2017. s. 314-317. ISBN 978-80-214-5497-2. [Detail]
MAŤAS, Martin a Karel FRYDRÝŠEK. RELIABILITY ASSESSMENT OF THE PRETENSIONED BOLTS BASED ON PROBABILITY. In: Engineering Mechanics 2017: 23rd international conference : May 15-18, 2017, Svratka, Czech Republic : book of full texts. Brno: Brno University of Technology, 2017. s. 626-629. ISBN 978-80-214-5497-2. [Detail]
UČEŇ, Oldřich, Karel FRYDRÝŠEK, František FOJTÍK, Lubor BIALY a Leopold PLEVA. BIOMECHANICS - VERIFICATION OF FORCE CHARACTERISTICS OF A DEVICE FOR REDUCTION OF BONE FRAGMENTS IN PATIENTS WITH FINGER FRACTURES. In: Engineering Mechanics 2017: 23rd international conference : May 15-18, 2017, Svratka, Czech Republic : book of full texts. Brno: Brno University of Technology, 2017. s. 994-997. ISBN 978-80-214-5497-2. [Detail]
MORÁVKOVÁ, Zuzana, Ivona TOMEČKOVÁ a Karel FRYDRÝŠEK. BEAM RESTED ON UNILATERAL ELASTIC FOUNDATION - (THEORY, EXPERIMENTS AND FINITE ELEMENT APPROACH). In: Engineering Mechanics 2017: 23rd international conference : May 15-18, 2017, Svratka, Czech Republic : book of full texts. Brno: Brno University of Technology, 2017. s. 670-673. ISBN 978-80-214-5497-2. [Detail]
PAŠKA, Zbyněk, Radim HALAMA, František FOJTÍK a P. GAJDOŠ. Strain response determination in notched specimens under multiaxial cyclic loading by DICM. In: Experimental Stress Analysis 2017: 55th international scientific conference : May 30th - June 1st, 2017, Nový Smokovec, Slovakia : book of extended abstracts. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 143-149. ISBN 978-80-553-3167-6. [Detail]
KOVÁČIK, Michal a Radomír BĚLÍK. Geometry influence on strength of thermal drilled threaded holes. In: Experimental Stress Analysis 2017: 55th international scientific conference : May 30th - June 1st, 2017, Nový Smokovec, Slovakia : book of extended abstracts. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 486-489. ISBN 978-80-553-3167-6. [Detail]
ŠMACH, Jiří, Michal ŠOFER, Lenka ČEPOVÁ a Radim HALAMA. Problematics of twin-disc wear resistance tests for selected wheel rim materials. In: Experimental Stress Analysis 2017: 55th international scientific conference : May 30th - June 1st, 2017, Nový Smokovec, Slovakia : book of extended abstracts. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 50-56. ISBN 978-80-553-3167-6. [Detail]
FOJTÍK, František, Zbyněk PAŠKA a Petr KOLÁŘ. Comparison of methods used for the residual stress analysis in a pipe made from polypropylene. In: Experimental Stress Analysis 2017: 55th international scientific conference : May 30th - June 1st, 2017, Nový Smokovec, Slovakia : book of extended abstracts. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 596-602. ISBN 978-80-553-3167-6. [Detail]
HALAMA, Radim, Jiří PODEŠVA, Ryosuke SUZUKI, Masaaki MATSUBARA a Rostislav ČECH. Mechanics of Herbert pendulum hardness tester and its application. In: Key Engineering Materials. Volume 741. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications, 2017. s. 122-127. ISBN 978-3-0357-1127-1. [Detail]
BAGHIROVA, Banovsha, Michal ŠOFER a Václav STRUNG. NUMERICAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF COLD ROTARY SWAGED TI ALLOY. In: METAL 2017: conference proceedings : 26th International Conference on Metallurgy and Materials : (reviewed version) : May 24th-26th 2017, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2017. s. 1-6. ISBN 978-80-87294-79-6. [Detail]
RADKOVSKÝ, Filip, Marek GEBAUER, Ivana KROUPOVÁ a Petr LICHÝ. Metal foam as a heat exchanger. In: METAL 2017: conference proceedings : 26th International Conference on Metallurgy and Materials : (reviewed version) : May 24th-26th 2017, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2017. s. 1911-1916. ISBN 978-80-87294-79-6. [Detail]
PAGÁČ, Marek, Jiří HAJNYŠ, Jana PETRŮ, Tomáš ZLÁMAL a Michal ŠOFER. The study of mechanical properties stainless steel 316L after production from metal powder with using additive technology and by method selective laser melting. In: METAL 2017: conference proceedings : 26th International Conference on Metallurgy and Materials : (reviewed version) : May 24th-26th 2017, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2017. s. 962-967. ISBN 978-80-87294-79-6. [Detail]
ZAPOMĚL, J. a Petr FERFECKI. The steady state response of multi-disc rotors damped by magnetorheological squeeze film dampers. In: Mechanisms and machine science. Volume 44. Basel: Springer, 2017. s. 117-122. ISBN 978-3-319-44086-6. [Detail]
FERFECKI, Petr, J. ZAPOMĚL a Martin MAREK. Multi-physical analysis of the forces in the flexible rotor supported by the magnetorheological squeeze film dampers. In: Mechanisms and machine science. Volume 44. Berlin: Springer, 2017. s. 89-95. ISBN 978-3-319-44086-6. [Detail]
ZAPOMĚL, Jaroslav a Petr FERFECKI. APPLICATION OF THE MAGNETORHEOLOGICAL SQUEEZE FILM DAMPERS FOR REDUCING ENERGY LOSSES IN SUPPORTS OF ROTORS OF ROTATING MACHINES. In: Proceedings of the ASME Design Engineering Technical Conference. New York: American Society of Mechanical Engineers, 2017. s. nestránkováno. ISBN 978-0-7918-5822-6. [Detail]
LOMOZNÍK, Jakub, Jiří FRIES, Lukáš RUDOLF a Tomáš HAPLA. GRAVITATIONAL TRANSPORTATION OF MATERIAL USING SIMPLE MECHANISMS. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : science and technologies in geology, exploration and mining : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 451-458. ISBN 978-619-7105-56-8. [Detail]
ČERMÁK, Martin, Václav HAPLA, David HORÁK, Lukáš POSPÍŠIL, Alena VAŠATOVÁ a Alexandros MARKOPOULOS. PERMON software toolbox as solver of contact problems in mechanics. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1738. New York: American Institute of Physics, 2016. s. nestránkováno. ISBN 978-0-7354-1392-4. [Detail]
LAMPART, Marek a Jaroslav ZAPOMĚL. Application of a double-impact-element for vibrations attenuation of a machine mounted on nonlinear support. In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Berlin: Springer Verlag, 2016. s. 505-514. ISBN 978-3-319-29503-9. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel a Leo VÁCLAVEK. Stochastic computer approach applied in the reliability assessment of engineering structures. In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Rusko: Springer Verlag, 2016. s. 121-129. ISBN 978-3-319-33815-6. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel. SOLUTION OF SIMPLE PLANAR TRUSSES (LINEAR, NONLINEAR AND. In: Applied mechanics 2016 : 18th International scientific konference : book of abstracts : April 11-13, 2016, Banská Štiavnica, Slovak Republic. Bratislava: Slovak University of Technology, 2016. s. 11-12. ISBN 978-80-227-4547-5. [Detail]
KRPELÍK, Daniel, Milan JAROŠ, Marta JAROŠOVÁ, Petr STRAKOŠ, Tereza BUREŠOVÁ, Alena VAŠATOVÁ a Tomáš KARÁSEK. Detection of orbital floor fractures by principal component analysis. In: Computer information systems and industrial management : 15th IFIP TC8 International Conference, CISIM 2016 : Vilnius, Lithuania, September 14-16, 2016 : proceedings. Cham: Springer, 2016. s. 129-138. ISBN 978-3-319-45377-4. [Detail]
ŠOFER, Michal, Petr FERFECKI a J. NEUGEBAUER. Effect of the Shape of Geometric Discontinuity on Nature of Rayleigh Wave Back Reflection. In: EAN 2016 - 54th International Conference on Experimental Stress Analysis. Plzeň: Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, 2016. s. 1-4. ISBN 978-80-261-0624-1. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, František SEJDA, Vojtěch BAJTEK, Lukáš DVOŘÁK a Šárka MICHENKOVÁ. Testing the mechanical reliability of plastic bottles for drinking beverages. In: EAN 2016 - 54th International Conference on Experimental Stress Analysis. Plzeň: Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, 2016. s. 1-6. ISBN 978-80-261-0624-1. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, Vojtěch BAJTEK, František SEJDA, Šárka MICHENKOVÁ a Lukáš DVOŘÁK. Testing the Sealing Reliability of Plastic Bottle Closures. In: EAN 2016 - 54th International Conference on Experimental Stress Analysis. Plzeň: Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, 2016. s. 41-42. ISBN 978-80-261-0623-4. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, Günther THEISZ, Jiří DEMEL, Leopold PLEVA, Martin POMPACH a František FOJTÍK. Fatigue testing of medial plates for treatment of distal tibia fractures. In: EAN 2016 - 54th International Conference on Experimental Stress Analysis. Plzeň: Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, 2016. s. 427-432. ISBN 978-80-261-0624-1. [Detail]
BĚLÍK, Radomír a Michal KOVÁČIK. Strength of thermal drilled threaded holes. In: EAN 2016 - 54th International Conference on Experimental Stress Analysis. Plzeň: Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, 2016. s. 15-18. ISBN 978-80-261-0624-1. [Detail]
FUSEK, Martin, Radim HALAMA, Martin MAREK, František FOJTÍK a Zdeněk PORUBA. Measurement and evaluation of spatial motion of washer extractor. In: EAN 2016 - 54th International Conference on Experimental Stress Analysis. Plzeň: Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, 2016. s. nestránkováno. ISBN 978-80-261-0624-1. [Detail]
HALAMA, Radim, Dagmar LIČKOVÁ a Jesus Javier Rivas MORALES. Cyclic hardening behavior of stainless steel 316L - Experiments and modeling. In: EAN 2016 - 54th International Conference on Experimental Stress Analysis, EAN2016. Plzeň: Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, 2016. s. 1-7. ISBN 978-80-261-0624-1. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel a Šárka MICHENKOVÁ. THEORY, EXPERIMENT AND NUMERICAL APPROACH FOR THE BEAM RESTED ON NONLINEAR ELASTIC FOUNDATION. In: ENGINEERING MECHANICS 2016. PRAGUE 8: ACAD SCI CZECH REPUBLIC, INST THERMOMECHANICS, 2016. s. 162-165. ISBN 978-80-87012-59-8. [Detail]
MICHENKOVÁ, Šárka a Karel FRYDRÝŠEK. CENTRAL DIFFERENCE METHOD APPLIED FOR THE BEAM RESTED ON NONLINEAR FOUNDATION (PROGRAMMING AND EVALUATION OF RESULTS). In: ENGINEERING MECHANICS 2016. PRAGUE 8: ACAD SCI CZECH REPUBLIC, INST THERMOMECHANICS, 2016. s. 390-393. ISBN 978-80-87012-59-8. [Detail]
FERFECKI, Petr, Jaroslav ZAPOMĚL, J. KOZANEK a V. DEKYS. STABILITY ANALYSIS OF THE LATERAL OSCILLATIONS OF A FLEXIBLY SUPPORTED VISCOELASTIC JEFFCOTT ROTOR. In: ENGINEERING MECHANICS 2016. PRAGUE 8: ACAD SCI CZECH REPUBLIC, INST THERMOMECHANICS, 2016. s. 146-149. ISBN 978-80-87012-59-8. [Detail]
KREJSA, Martin, Jiří BROŽOVSKÝ, David MIKOLÁŠEK, Přemysl PAŘENICA a Radim HALAMA. NUMERICAL MODELING OF STEEL WELDED SUPPORTING ELEMENTS. In: Engineering Mechanics 2016 : 22nd international conference : May 9-12, 2016, Svratka, Czech Republic : book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2016. s. 351-354. ISBN 978-80-87012-59-8. [Detail]
FOJTÍK, František a Martin FUSEK. Design of measurement system for rotary swaging force measurement. In: Experimental Stress Analysis 2016 : 54th international conference : May 30 - June 2, 2016, Srní, Czech Republic : book of extended abstracts. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. nestránkováno. ISBN 978-80-261-0623-4. [Detail]
PAŠKA, Zbyněk a František FOJTÍK. Phase-shifting method and its comparison with procedure traditionally used in photoelasticity. In: Experimental Stress Analysis 2016 : 54th international conference : May 30 - June 2, 2016, Srní, Czech Republic : book of extended abstracts. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. nestránkováno. ISBN 978-80-261-0623-4. [Detail]
ZAPOMĚL, J. a Petr FERFECKI. Vibration attenuation of rotating machines by application of magnetorheological dampers to minimize energy losses in the rotor support. In: Journal of Physics: Conference Series. Volume 744. London: Institute of Physics, 2016. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
STRAKOŠ, Petr, Milan JAROŠ, Tomáš KARÁSEK a Tomáš KOZUBEK. Parallel implementation of collaborative filtering technique for denoising of CT images. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). Volume 9611. New York: Springer, 2016. s. 126-140. ISBN 978-3-319-40360-1. [Detail]
ŘÍHA, Lubomír, Tomáš BRZOBOHATÝ, Alexandros MARKOPOULOS, Tomáš KOZUBEK, Ondřej MECA, Olaf SCHENK a Wim VANROOSE. Efficient Implementation of Total FETI Solver for Graphic Processing Units Using Schur Complement. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). Volume 9611. Basel: Springer, 2016. s. 85-100. ISBN 978-3-319-40360-1. [Detail]
GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Jan KUBÍČEK, Reza MASHINCHI a Aleš LIBERDA. Real Time Signal Detection and Computer Visualization of the Patient Respiration. In: Lecture Notes in Electrical Engineering. Volume 362. London: Springer Verlag, 2016. s. 783-793. ISBN 978-3-319-24582-9. [Detail]
KUNČICKÁ, Lenka, Radim KOCICH, Jan JUŘICA, Miroslav KURSA a Michal ŠOFER. EFFECT OF SINTERING CONDITIONS ON STRUCTURAL PHASES AND FORMABILITY OF Al-Cu POWDER MIXTURE. In: METAL 2016: conference proceedings : (reviewed version) : 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 25th-27th 2016, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2016. s. 1228-1233. ISBN 978-80-87294-67-3. [Detail]
RADKOVSKÝ, Filip, Marek GEBAUER, Ivana KROUPOVÁ a Petr LICHÝ. Production of cast metal foams with a regular internal structure. In: METAL 2016: conference proceedings : (reviewed version) : 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 25th-27th 2016, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2016. s. 1514-1521. ISBN 978-80-87294-67-3. [Detail]
ŘÍHA, Lubomír, Tomáš BRZOBOHATÝ, Alexandros MARKOPOULOS, Ondřej MECA a Tomáš KOZUBEK. Massively parallel hybrid total FETI (HTFETI) solver. In: PASC 2016 - Proceedings of the Platform for Advanced Scientific Computing Conference. New York: Association for Computing Machinery, 2016. s. nestrankovano. ISBN 978-1-4503-4126-4. [Detail]
OTIPKA, Petr, Jaroslav VLČEK a Michal LESŇÁK. Designing of MO-SPR bio-chip with photonic crystal. In: Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. Volume 10142. [Česko]: SPIE, 2016. s. nestránkováno. ISBN 978-1-5106-0733-0. [Detail]
TŮMA, Jiří, Pavel ŠURÁNEK, Petr FERFECKI, Miroslav MAHDAL a Renata WAGNEROVÁ. Vibration damping of simply supported and fixed beams with the use of piezoactuators. In: Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. Danvers: IEEE, 2016. s. 757-762. ISBN 978-1-4673-8606-7. [Detail]
WANDROL, Ivo a Karel FRYDRÝŠEK. Simple probabilistic model for the influence of the atmosphere on the earth's crust. In: Proceedings of the 6th IASTED International Conference on Modelling, Simulation and Identification, MSI 2016. Calgary: ACTA Press, 2016. s. 212-217. ISBN 978-0-88986-983-7. [Detail]
HORYL, Petr, Pavel MARŠÁLEK, Richard ŠŇUPÁREK a Krzysztof PACZEŚNIOWSKI. Total load-bearing capacity of yielding steel arch supports. In: Rock Mechanics and Rock Engineering: From the Past to the Future. Londýn: CRC Press/Balkema, 2016. s. 897-900. ISBN 978-1-138-03265-1. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, Horst GONDEK a Anna PLCHOVÁ. Pevnostní analýza a návrh materiálu pro lišty bočnice hřeblového dopravníku. In: Trwałość Elementów i Węzłów Konstrukcyjnych Maszyn Górniczych TEMAG 2016 : XXIV. międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : 3. - 5. listopada 2016, Gliwice-Ustroń, Polska. Gliwice: Usługi Komputerowe i Poligraficzne Jan Gębka, 2016. s. 88-100. ISBN 978-83-65547-02-6. [Detail]
ZAPOMĚL, Jaroslav, Petr FERFECKI a J. KOZÁNEK. Minimizing the vibration amplitude of rotating machinery running through the resonance area by application of magnetorheological squeeze film dampers. In: Vibroengineering Procedia. Kaunas: JVE International, 2016. s. 68-73. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ŘÍHA, Lubomír, Tomáš BRZOBOHATÝ, Alexandros MARKOPOULOS, Marta JAROŠOVÁ a Tomáš KOZUBEK. Implementation of hybrid total FETI (HTFETI) solver for multi-core architectures. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1648. New York: American Institute of Physics, 2015. s. nestrankovano. ISBN 978-0-7354-1287-3. [Detail]
LAMPART, Marek a Jaroslav ZAPOMĚL. Vibration attenuation of the electromechanical system by a double impact element. In: Advances in intelligent systems and computing. Volume 370. Basel: Springer, 2015. s. 355-364. ISBN 978-3-319-21205-0. [Detail]
PEČENKA, Luboš a Radim HALAMA. A METHOD FOR ESTIMATION OF MATERIAL PARAMETERS OF CHABOCHE MODEL BY INDENTATION TEST. In: Applied Mechanics 2015 : book of abstracts : 17th International Scientific Conference Applied Mechanics : Kutná Hora, April 13th-15th 2015, Czech Republic. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. s. 57-58. ISBN 978-80-01-05708-7. [Detail]
HALAMA, Radim, Martin FUSEK, Michal ŠOFER, Zdeněk PORUBA, Petr MATUŠEK a Rostislav FAJKOŠ. Ratcheting behavior of class C wheel steel and its prediction by modified AbdelKarim-Ohno model. In: CM 2015 - 10th International Conference on Contact Mechanics of Wheel / Rail Systems. Colorado Springs: International Conference on Contact Mechanics of Wheel / Rail Systems, 2015. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ZAPOMĚL, Jaroslav a Petr FERFECKI. Analysis of influence of short magnetorheological damping elements on vibrations attenuation of rigid rotors. In: COMPDYN 2015: Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineerin. Volume 1 + 2. Atheny: National Technical University of Athens, 2015. s. 1941-1948. ISBN 978-960-99994-7-2. [Detail]
ČERMÁK, Martin, Radim HALAMA, Tomáš KARÁSEK a Jaroslav ROJÍČEK. Parameter identification of chaboche material model using indantation test data and inverse approach. In: COUPLED PROBLEMS 2015 - Proceedings of the 6th International Conference on Coupled Problems in Science and Engineering. Barcelona: International Center for numerical methods in Engineering (CIMNE), 2015. s. 743-752. ISBN 978-84-943928-3-2. [Detail]
ŘÍHA, Lubomír, Tomáš BRZOBOHATÝ a Tomáš KARÁSEK. Accelerated OpenFOAM solvers. In: Civil-Comp proceedings. Volume 107. Kippen, Stirlingshire: Civil-Comp Press, 2015. s. nestrankovano. ISBN 978-1-905088-62-1. [Detail]
ŘÍHA, Lubomír, Tomáš BRZOBOHATÝ a Alexandros MARKOPOULOS. Highly scalable FETI methods in ESPRESO. In: Civil-Comp proceedings. Volume 107. Kippen, Stirlingshire: Civil-Comp Press, 2015. s. nestrankovano. ISBN 978-1-905088-62-1. [Detail]
HAPLA, Václav, David HORÁK, Alexandros MARKOPOULOS, Martin ČERMÁK, Lukáš POSPÍŠIL, Alena VAŠATOVÁ a Radim SOJKA. Massively parallel solution of elasticity contact problems using the PERMON toolbox. In: Civil-Comp proceedings. Volume 107. Kippen, Stirlingshire: Civil-Comp Press, 2015. s. nestránkováno. ISBN 978-1-905088-62-1. [Detail]
STRAKOŠ, Petr, Milan JAROŠ, Tomáš KARÁSEK, Lubomír ŘÍHA, Marta JAROŠOVÁ, Tomáš KOZUBEK, Petr VÁVRA a Tomáš JONSZTA. Parallelization of the image segmentation algorithm for intel xeon phi with application in medical imaging. In: Civil-Comp proceedings. Volume 107. Kippen, Stirlingshire: Civil-Comp Press, 2015. s. nestránkováno. ISBN 978-1-905088-62-1. [Detail]
KREJSA, Martin, Jiří BROŽOVSKÝ, David MIKOLÁŠEK, Přemysl PAŘENICA a Radim HALAMA. Experimental verification of the steel fillet welded joint model. In: Civil-Comp proceedings. Volume 108. Kippen, Stirlingshire: Civil-Comp Press, 2015. s. 1-18. ISBN 978-1-905088-63-8. [Detail]
BEREMLIJSKI, Petr a Alexandros MARKOPOULOS. On solution of 3D contact shape optimization problems with Coulomb friction based on domain decomposition. In: EngOpt 2014 4th International Conference on Engineering Optimization : book of abstracts : 8-11 September 2014, Instituto Superior Técnico, Lisboa, Portugal. Lisboa: IDMEC - Instituto de Engenharia Mecanica, 2015. s. 465-470. ISBN 978-989-96276-6-6. [Detail]
HALAMA, Radim, Luboš PEČENKA, Lukáš HORŇÁČEK, Jiří ŠMACH a Martin KREJSA. Selected engineering applications of 3-D strain measurements using ESPI. In: Experimental Stress Analysis 2015 : 53rd international conference : June 1-4, 2015, Český Krumlov, Czech Republic : book of extended abstracts. Prague: Czech Technical University in Prague, 2015. s. 108-112. ISBN 978-80-01-05734-6. [Detail]
ŠOFER, Michal, František FOJTÍK a Jan CRHA. Adhesively bonded joint analysis with use of acoustic emission. In: Experimental Stress Analysis 2015 : 53rd international conference : June 1-4, 2015, Český Krumlov, Czech Republic : book of extended abstracts. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. s. 415-418. ISBN 978-80-01-05734-6. [Detail]
THEISZ, Günther, Karel FRYDRÝŠEK, František FOJTÍK, Tomáš KUBÍN, Luboš PEČENKA, Jiří DEMEL, Roman MADEJA, Marek SADÍLEK, Jiří KRATOCHVÍL a Leopold PLEVA. Medial plate for treatment of distal tibia fractures. In: Experimental Stress Analysis 2015 : 53rd international conference : June 1-4, 2015, Český Krumlov, Czech Republic : book of extended abstracts. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. s. 431-437. ISBN 978-80-01-05734-6. [Detail]
FOJTÍK, František, Petr FERFECKI a Zbyněk PAŠKA. Computer evaluation of the components of the stress tensor in the two-dimensional photoelasticity. In: Experimental Stress Analysis 2015 : 53rd international conference : June 1-4, 2015, Český Krumlov, Czech Republic : book of extended abstracts. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. s. 89-93. ISBN 978-80-01-05734-6. [Detail]
GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Jan KUBÍČEK, Aleš LIBERDA, Ali Bin SELAMAT, Jaroslav MAJERNÍK a Radovan HUDÁK. Real Time Breathing Signal Measurement: Current Methods. In: IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline). Volume 48. London: IFAC, 2015. s. 153-158. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KUBÍČEK, Jan, Marek PENHAKER, Jan GREPL, Ali SALEMAT, Jaroslav MAJERNÍK, Radovan HUDÁK, Jiří ŠNORIK a Martin AUGUSTYNEK. Hemodynamic parameters measurement using pulsed doppler effect. In: IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline). Volume 48. London: IFAC, 2015. s. 409-412. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
PENHAKER, Marek, Jan KUBÍČEK, Jan GREPL, Michal HECZKO a Martin AUGUSTYNEK. Implementation of controlled pacemaker. In: IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline). Volume 48. London: IFAC, 2015. s. 413-417. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KOCICH, Radim, Lenka KUNČICKÁ, Pavel MACURA a František FOJTÍK. Experimental analysis of stress conditions during rolling. In: METAL 2015 : 24th International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : June 3rd-5th 2015, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2015. s. 196-201. ISBN 978-80-87294-62-8. [Detail]
ZAPOMĚL, Jaroslav a Petr FERFECKI. Influence of delayed yielding of magnetorheological oils in squeeze film dampers on the vibration attenuation of rotors. In: Mechanisms and Machine Science. Volume 21. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2015. s. 1021-1032. ISBN 978-3-319-06589-2. [Detail]
PODEŠVA, Jiří. THE ENTERTAINING ATTRACTION, LOADING AND MODELLING. In: Proceedings of 23rd SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2015 : 10th - 12th of June 2015, Hustopeče, Czech Republic. Brno: SVS FEM s.r.o., 2015. s. 150-155. ISBN 978-80-905525-2-4. [Detail]
OTIPKA, Petr, Jaroslav VLČEK, Michal LESŇÁK a Jaroslav SOBOTA. Magneto-plasmonic response as a perspektive tool to magnetic field sensing. In: Proceedings of SPIE. Volume 9506. [Česko]: SPIE, 2015. s. 95061W-95061W. ISBN 978-1-62841-627-5. [Detail]
BILOŠOVÁ, Alena a Martin ČERMÁK. Modální zkouška malého sportovního letounu. In: Setkání uživatelů PULSE 2015 : 13. ročník : Dolní Morava, 25.-28.5.2015. Praha: Spectris Praha, 2015. s. 5-10. ISBN 978-80-904648-5-8. [Detail]
PEČENKA, Luboš, Michal ŠOFER a Radim HALAMA. ESPI Measurement of Strain on Bending Beams. In: Applied Mechanics 2014 : 16th international scientific conference : April 14-16, 2014, Kraków, Poland : conference proceedings. Gliwice: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2014. s. 1-2. ISBN 978-83-60102-67-1. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, Oldřich UČEŇ, František FOJTÍK, Zdeněk PORUBA, Günther THEISZ, František SEJDA a Šárka MICHENKOVÁ. Numerical and Experimental Verifications of External and Internal Fixators for Traumatology and Orthopaedics. In: Applied Mechanics 2014 : 16th international scientific conference : April 14-16, 2014, Kraków, Poland : conference proceedings. Gliwice: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2014. s. 23-24. ISBN 978-83-60102-67-1. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, Oldřich UČEŇ, František FOJTÍK, Zdeněk PORUBA, Günther THEISZ, František SEJDA a Šárka MICHENKOVÁ. Numerical and Experimental Verifications of External and Internal Fixators for Traumatology and Orthopaedics. In: Applied Mechanics 2014 : 16th international scientific conference : April 14-16, 2014, Kraków, Poland : conference proceedings. Gliwice: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2014. s. 23-24. ISBN 978-83-60102-67-1. [Detail]
MICHENKOVÁ, Šárka, Günther THEISZ a Karel FRYDRÝŠEK. Probabilistic Assessment for the Beam Rested on Elastic Foundation. In: Applied Mechanics 2014 : 16th international scientific conference : April 14-16, 2014, Kraków, Poland : conference proceedings. Gliwice: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2014. s. 37-38. ISBN 978-83-60102-67-1. [Detail]
THEISZ, Günther, Karel FRYDRÝŠEK, Václav SLÁDEČEK, Tomáš KUBÍN a Josef OPLUŠTIL. Continuous Passive Motion Splint for Patients with External Ilizarov Fixator. In: Applied Mechanics 2014 : 16th international scientific conference : April 14-16, 2014, Kraków, Poland : conference proceedings. Gliwice: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2014. s. 51-52. ISBN 978-83-60102-67-1. [Detail]
ZAPOMĚL, Jaroslav, Vladimír DEKÝŠ, Petr FERFECKI a Alžbeta SAPIETOVÁ. Vibration attenuation of a periodically loaded system supported by carbon composit bars. In: Computational mechanics 2014 : 30th conference with international participation : Špičák, Czech Republic, November 3-5, 2014 : extended abstracts. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 1-2. ISBN 978-80-261-0429-2. [Detail]
ŠOFER, Michal, Radim HALAMA a Rostislav FAJKOŠ. Numerical simulation of wear process on inductively hardened sample exposed to rolling contact. In: Experimental Stress Analysis 2014 : 52nd international conference : June 2-5, 2014, Mariánské Lázně, Czech Republic : book of extended abstracts. Plzeň: Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, 2014. s. 131-138. ISBN 978-80-261-0376-9. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, František FOJTÍK, Oldřich UČEŇ, Günther THEISZ, Vladimír JEČMÍNEK, Vojtěch BAJTEK, Karla ČECH BARABASZOVÁ a Kateřina DĚDKOVÁ. Verification of External Fixators Applied in Traumatology and Orthopaedics – extended abstract. In: Experimental Stress Analysis 2014 : 52nd international conference : June 2-5, 2014, Mariánské Lázně, Czech Republic : book of extended abstracts. Plzeň: Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, 2014. s. 35-36. ISBN 978-80-261-0376-9. [Detail]
HALAMA, Radim, Michal ŠOFER, František FOJTÍK a Alexandros MARKOPOULOS. Testing and modeling of uniaxial and multiaxial stress-strain behaviour of R7T wheel steel. In: Experimental Stress Analysis 2014 : 52nd international conference : June 2-5, 2014, Mariánské Lázně, Czech Republic : book of extended abstracts. Plzeň: Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, 2014. s. 91-94. ISBN 978-80-261-0376-9. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel. Biomechanics - Probabilistic Reliability Assessment of Femoral Screws. In: New Methods of Damage and Failure Analysis of Structural Parts : book of abstracts : 6th international conference : September 8-11, 2014, Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 33-34. ISBN 978-80-248-3488-7. [Detail]
THEISZ, Günther a Karel FRYDRÝŠEK. Biomechanics – Safety Factor Evaluation of Anterolateral Plates for Distal Tibia Fractures. In: New Methods of Damage and Failure Analysis of Structural Parts : book of abstracts : 6th international conference : September 8-11, 2014, Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 39-40. ISBN 978-80-248-3488-7. [Detail]
LAMPART, Marek a Jaroslav ZAPOMĚL. Dynamics and efficiency of an impact damper. In: Nostradamus 2014: prediction, modeling and analysis of complex systems. Basel: Springer, 2014. s. 355-364. ISBN 978-3-319-07400-9. [Detail]
ŠMIRAUS, Jakub a Tibor KÁLLAI. NEZÁVISLÉ ZAVĚŠENÍ KOL VOZIDLA FORMULA STUDENT. In: Sborník XL. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů : Bílá, Česká republika, 23. - 24. září 2014. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 20-24. ISBN 978-80-248-3439-9. [Detail]
BILOŠOVÁ, Alena. Zviditelnění provozních tvarů kmitů ventilátoru. In: Sborník příspěvků pro 12. setkání uživatelů PULSE : 19.-22. května 2014 v Hrotovicích. Praha: Spectris Praha, 2014. s. 5-11. ISBN 978-80-904648-4-1. [Detail]
PEČENKA, Luboš, Jiří ZLÁMAL a Radim HALAMA. VERIFICATION OF OPTICAL MEASUREMENT OF STRESSES BY ESPI. In: Applied Mechanics 2013 : 15th international scientific conference : proceedings of extended abstracts : April 15-18, 2013, Velké Karlovice, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 1-2. ISBN 978-80-248-2978-4. [Detail]
LAMPART, Marek a Jaroslav ZAPOMĚL. Dynamical Behavior of an Electromechanical System Damped by an Impact Element. In: Chaos and Complex Systems : proceedings of the 4th International Interdisciplinary Chaos Symposium. Basel: Springer, 2013. s. 253-257. ISBN 978-3-642-33914-1. [Detail]

Projekty

2024

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2024/037 Experimentální a numerické modelování pro řešení problémů v mechanice a biomechanice 2024 2024

2023

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
23-04724S Výpočtové modelování tvárného porušování identických tvářených a tištěných kovových materiálů při ultra-nízko-cyklové únavě 2023 2025
23-05338S Mechanické a strukturní vlastnosti 3D tištěné slitiny AlSi10Mg v závislosti na míře recyklace prášku 2023 2025
SP2023/027 Využití moderních výpočetních a experimentálních přístupů v aplikované mechanice 2023 2023

2022

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.1.02/0.0/0.0 /21_374/0027092 Vývoj rovnacího stroje trubek pro Prestar 2022 2023
HS3302203 KOMA-Industry,Fusek,3027 2022 2022
HS3302214 University of Limerick,Ha 2022 2022
SP2022/132 Charakterizace mechanismů poškození kompozitních materiálů 2022 2022
SP2022/26 Výpočtové a experimentální modelování v úlohách aplikované mechaniky a biomechaniky 2022 2022

2021

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3302117 RSBP spol.s.r.o.,Fusek,20 2021 2022
HS3302122 KOMA- Industry s.r.o.,Hal 2021 2022
HS3302125 MEDIATRADE,Polzer 2021 2022
HS3302106 TESLA MEDICAL,Peter 2021 2021
HS3302107 Tesla Medical,Peter 2021 2021
HS3302110 V-Dusting, s.r.o., Fusek 2021 2021
HS3302114 Liberty Ostrava,a.s., Hal 2021 2021
HS3302119 ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 2021 2021
RPP2021/45 Únava materiálu II 2021 2021
SP2021/66 Využití experimentálního a výpočtového modelování úloh pružných a poddajných těles 2021 2021

2020

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.1.02 /0.0/0.0/1 9_264/0019830 Integrace modulu počítačové simulace do návrhového algoritmu 3D tištěných ortotických pomůcek 2020 2022
HS3302008 LB Cemix, Fusek, 2037 2020 2020
HS3302013 RSBP,Fusek,2037 2020 2020
HS3302014 KOMA-Industry,Halama,1288 2020 2020
HS3302016 Moravia Containers,Halama 2020 2020
HS3302017 Zeppelin CZ,Frydrýšek,349 2020 2020
HS3302025 RSBP spol.s.r.o.,Fusek,20 2020 2020
HS3302027 Sobriety, Fusek kl.3027 2020 2020
SP2020/23 Numerické a experimentální modelování jako podpora řešení technických a biomedicínských problémů 2020 2020

2019

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TN01000024 Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence, dílčí projekt Automatizace a optimalizace výrobních systémů 2019 2022
GA19-06666S Výzkum proudění a intertakce dvousložkových kapalin s tělesy a vnějším magnetickým polem 2019 2021
GJ19-22426Y Vliv patologií na tvar pulzní vlny v tepnách a jejich nízkocyklovou únavu 2019 2021
LTAUSA18134 Výpočtově statistické hodnocení rizika ruptury aneurysmat abdominální aorty 2019 2021
HS3301919 Vítkovice Cylinders,Šofer 2019 2020
Automatizace návrhu a zhotovení protézy dolní končetiny 3D tiskem - protetika 4.0 2019 2020
Experimentální a numerický výzkum toroidních vírů 2019 2020
HS3301902 Vítkovice Cylinders,Šofer 2019 2019
HS3301904 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s.,F 2019 2019
HS3301905 RSBP spol. s r o., Fusek, 2019 2019
HS3301906 KOMA-Industry, Halama, 12 2019 2019
HS3301907 BORCAD,Maršálek,4351 2019 2019
HS3301911 ŠKODA Vagonka, Fusek, 302 2019 2019
HS3301913 Siemens, Šofer, 3598 2019 2019
HS3301916 KOMA Industry,Fusek,3027 2019 2019
HS3301918 LB CEMIX,Fusek,3027 2019 2019
SP2019/100 Využití numerického a experimentálního modelování v průmyslové praxi 2019 2019

2018

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EG17_107/0012469 Výzkum a vývoj inovovaných technologií pro mletí a drcení nerostných surovin 2018 2021
HS3301823 VÚHŽ,Fojtík,3292 2018 2019
HS3301801 STROJFERR,Podešva,4350 2018 2018
HS3301804 MENCLGusss.r.o.,Polzer, 2018 2018
HS3301805 VítkoviceSteel,Fojtík,32 2018 2018
HS3301809 IKNCzech,Przeczková,4552 2018 2018
HS3301810 StrojírnyastavbyTřinec 2018 2018
HS3301817 VÍTKOVICESTEEL,a.s.,Fojt 2018 2018
HS3301818 TŘINECKÉŽELEZÁRNY,a.s.,F 2018 2018
HS3301821 Vítkovice Steel, Fojtík, 2018 2018
HS3301822 Air Products Plc, UK, Pol 2018 2018
HS3301824 RSBP spol.s.r.o., Fusek, 2018 2018
SP2018/63 Experimentální a výpočtové modelování v aplikaci na vybrané úlohy technické praxe 2018 2018

2017

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FV20321 Vývoj odlehčovacích ortéz dolní končetiny s využitím digitálních technologií 2017 2018
HS3301711 ABB AG,Poruba,3228 2017 2017
HS3301717 Strojírny a stavby Třinec,Fusek,3027 2017 2017
HS3301719 CZ LOKO,Fusek,3027 2017 2017
HS3301720 RSBP spol.s.r.o.,Fusek,3027 2017 2017
HS3301722 Třinecké železárny,Fojtík,3292 2017 2017
HS7601707 Green Gas DPB,Frydrýšek,3495 2017 2017
RPP2017/183 Laboratorní úloha - Měření technických veličin pomocí bezdrátové technologie 2017 2017
RPP2017/191 Souosost zkušebních trhacích strojů 2017 2017
SP2017/136 Výpočtové a experimentální modelování se zaměřením na materiálový výzkum a biomechaniku 2017 2017

2016

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3301618 Strojírny a stavby Třinec,Fusek,3027 2016 2017
HS3301627 RSBP,Fusek,3027 2016 2017
HS3301601 Vítkovice Mechanika,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301602 Vítkovice Testing Center,Šofer,3598 2016 2016
HS3301603 Vítkovice Mechanika,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301604 ITT Holdings CR,Fusek,3027 2016 2016
HS3301605 RIKLU-TECH,Poruba,3228 2016 2016
HS3301606 ČVUT v Praze,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301607 Česká zbrojovka,Halama,1288 2016 2016
HS3301611 Strojírny a stavby Třinec,Fusek,3027 2016 2016
HS3301612 ČVUT v Praze FJFI,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301613 Česká zbrojovka,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301614 DT-Vyhybkárna a strojírna,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301615 RSBP,Fusek,3027 2016 2016
HS3301617 Česká zbrojovka,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301619 RSBP,Fusek, tel.3027 2016 2016
HS3301620 Kovo Haken, Fusek, 3027 2016 2016
HS3301622 Labcontrol,Halama,1288 2016 2016
RPP2016/120 Inovace předmětu Dynamika I 2016 2016
SP2016/145 Rozvoj výpočtového a experimentálního modelování v aplikaci na vybrané úlohy technické praxe 2016 2016

2015

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3301621 ABB AG, Halama, 1288 2015 2016
FRVS2015/129 Podpora programování v oboru Aplikovaná mechanika 2015 2015
HS3301501 Ostroj,Fusek,3027 2015 2015
HS3301505 RIKLU-TECH,Poruba,3228 2015 2015
HS3301508 Avex Steel Products,Fusek,3027 2015 2015
HS3301517 ARMATURY Group,Fusek,3027 2015 2015
HS3301527 ITT Holdings CR,Fusek,3027 2015 2015
SP2015/180 Aplikace pokročilých materiálových modelů v mechanice poddajných těles s podporou experimentálních metod 2015 2015
SP2015/98 Výzkum metod numerického modelování a experimentálního vyšetrování mechanických jevu 2015 2015