Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2019/2020

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Identifikace mechanických vlastností tištěného materiálu PA11 a jejich využití pro pevností analýzu ortopedické pomůcky
(Identification of Mechanical Properties of Printed Material PA11 and their Use for Strength Analysis of Orthopaedic Aids )
Bc. Anna Nezdařilová doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Bakalářská
Kinematická a statická analýza manipulačního mechanismu
(The Kinematic and Static Analysis of the Handling Mechanism)
Bc. Štefan Kocmánek doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Bakalářská
Komparační analýza pojiv určených pro uhlíkové kompozity s využitím metody akustické emise
(Comparative Analysis of Epoxy Binders for Carbon Fiber Composites Using the Acoustic Emission Method)
Bc. Radka Mlýnková doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D. Bakalářská
Napěťově - deformační analýza zábavní atrakce
(Stress-Strain Analysis of Amusement Ride)
Bc. Michal Piňos doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Bakalářská
Návrh a pevnostní kontrola pedálů vozu Formula Student
(Design and Strength Analysis of Formula Student Car Pedals)
Bc. Martin Mánek doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Bakalářská
Návrh a pevnostní výpočet držáku blatníku nákladního vozidla
(Design and Strength Calculation of Truck Fender Bracket)
Bc. Dominik Panáček Ing. Michal Kořínek Bakalářská
Návrh metodiky zkoušení kompozitních trubek určených pro sportovní pádla
(Testing Methodology for Composite Tubes Used for Manufacturing of Paddles)
Ing. Jana Sviželová doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D. Bakalářská
Návrh uchycení termokamery pro termoelastická měření
(Design of Thermocamera Gripping for Thermoelastic Measurements)
Bc. Tomáš Vlček Ing. Michal Kořínek Bakalářská
Pevnostní výpočet rámu sklápěcího návěsu NS136
(Strength Calculation of Tipper Semi Trailer Frame NS136)
Bc. Tomáš Černík Ing. Michal Kořínek Bakalářská
Problematika generace Lambových vln v deskovitých strukturách
(Problematics of Lamb Wave Generation in Plate Structures)
Bc. David Janiczek doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D. Bakalářská
Statický výpočet pásového světlíku
(Static Analysis of Skylight Roof)
Bc. Daniel Uhlíř Ing. Pavel Maršálek, Ph.D. Bakalářská
Vliv působiště zatížení na únosnost nosníků s tenkostěnnými otevřenými průřezy
(Effect of Force Position on Loadbearing Capacity of Beams with Thin Wall Opened Cross Sections)
Bc. Milan Ježek doc. Ing. Stanislav Polzer, Ph.D. Bakalářská
Výpočet nosné konstrukce vysílací techniky
(Transmitting Technic Supporting Structure Static Analysis)
Bc. Pavel Horňák Ing. Pavel Pavlíček Bakalářská
Výpočtová analýza pevnosti nerezových svěrek tlakových nádob
(Stress Analysis of Stainless Steel Clamps for Pressure Vessels)
Bc. Martin Holeček Ing. Jakub Cienciala Bakalářská
Výpočtová analýza pevnosti odlitku tělesa ventilu
(Numerical Strength Analysis of Casted Valve)
Bc. Jaroslav Prajka Ing. Pavel Pavlíček Bakalářská
Analýza minimální měřitelné hladiny hluku za použití standardních zařízení pro měření
(Analysis of Minimum Measurable Noise Level using Standard Measurement Equipment)
Balaji Ramdas Ing. Michal Weisz, Ph.D. Diplomová
Analýza příčin praskání úchytu lopatky turbínového kola
(The Analysis of the Turbine Blade Fixture Crack)
Dhanishkumar Loganadaneejil doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Diplomová
Analýza vlivu geometrie bifurkace na napětí ve stěně lidské aorty-FSI
(Analysis of Effect of Bifurcation Geometry on Wall Stress in Human Aorta-FSI)
Bc. David Schwarz doc. Ing. Stanislav Polzer, Ph.D. Diplomová
Biomechanika - Implantáty pro růstovou chirurgii
(Biomechanics - Implants for Growth Surgery)
Ing. Ondřej Skoupý prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Diplomová
Diagnostika otáček turbodmychadla analýzou signálu hluku a vibrací
(Diagnostics of Turbo-Supercharger Speed by Analysing Noise and Vibration Signals)
Ali Khalid A Alsaif Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D. Diplomová
Digitální obrazová korelace a její aplikace pro akcelerované testování vzorků vyrobených 3D tiskem
(Digital Image Correlation and its Application for Accelerated Testing of Specimens Manufactured by 3D Printing)
Ing. Bhuvanesh Govindaraj prof. Ing. Radim Halama, Ph.D. Diplomová
Dynamická analýza a pevnostní kontrola pouťové atrakce
(Dynamic Analysis and Strength Calculation of the Fairground Amusement)
Ing. Marek Týn doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Diplomová
Dynamika pračky v režimu ždímání
(The Washing Machine Dynamics in the Drying Regime)
Prabhakaran Varudharajaperumal doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Diplomová
Kalibrace pokročilého materiálového modelu pro materiály 3D tisku s využitím optimalizace a metod strojového učení
(Calibration of Advanced Material Model for 3D Printing Materials using Optimization and Machine Learning Methods)
Avinash Musiri Ramalingam Pillai Baskar Sebastian Basterrech, PhD. Diplomová
Konečnoprvková simulace kosoúhlého rovnání trubek
(Finite Element Simulation of Cross-roll Leveling of Tubes)
Bc. Jan Chrobok Mgr. Pavel Skalný, Ph.D. Diplomová
Modelování pružných struktur zhotovených metodou 3D tisku
(Modelling of 3D Printed Flexible Structures)
Ing. Vojtěch Řepa Ing. Pavel Maršálek, Ph.D. Diplomová
Napěťově - deformační chování ocelového zkušebního vzorku vyrobeného technologií 3D tisku
(Stress-Strain Behavior of Steel Specimen Manufactured by 3D Print Technology)
Ing. Jan Hrček doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Diplomová
Návrh a napěťová analýza modulárního rámu vozidla TATRY
(Design and Strength Analysis of Modular Frame of TATRA Vehicles)
Abdulaziz Mubarak M Almubarak Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D. Diplomová
Návrh a optimalizace držáku blatníku s ohledem na přenášené vibrace
(Design and Optimization of the Mudguard Bracket with Respect to Transmitted Vibrations)
Mutaz Fawzi M Sindi doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Diplomová
Návrh a pevnostní kontrola kompozitní hlavně pro 120mm minomet
(Design and Structural Analysis of 120mm Mortar Composite Barrel)
Bc. Petr Matějů doc. Ing. Stanislav Polzer, Ph.D. Diplomová
Návrh hnacího hřídele závodního automobilu
(Design of Racing Car Drive Shaft)
Bc. Václav Prejda doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Diplomová
Návrh metodiky k výpočtu modálních vlastností kostry se statorem u 2-pólového asynchronního elektromotoru
(Proposal of the Methodology for Computation of Modal Properties of the Frame and Stator of 2-pole Asynchronous Electric Motor)
Bc. David Bolek Ing. Petr Ferfecki, Ph.D. Diplomová
Návrh metodiky k výpočtu modálních vlastností rotoru 2-pólového asynchronního elektromotoru
(Proposal of the Methodology for Computation of Modal Properties of the Rotor of 2-pole Asynchronous Electric Motor)
Ing. Yasin Batiha Ing. Petr Ferfecki, Ph.D. Diplomová
Návrh metodiky pro řešení pevnostních prvků interiéru kolejového vozidla
(Proposal of Solution Methodology for Structural Parts of Rail Vehicle Interior)
Ing. Radek Páleník doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Diplomová
Nelineární ohyb a ztráta stability tvaru důlní ocelové výztuže
(The Non-linear Bending and Buckling of the Mine Steel Support)
Kishore Ragav Poorna Chandran doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Diplomová
Nelineární úlohy konstrukcí
(Nonlinear Problems of Structures)
Bc. Timotej Naglák prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Diplomová
Numerická studie procesu tváření svorky stabilizátoru
(Numerical Study of Stabilizer Clamp Forming Process)
Bc. Adam Komínek doc. Ing. František Fojtík, Ph.D. Diplomová
Optimalizace podvozku roveru K3P4
(Optimization of the Rover K3P4 Undercarriage )
Bc. Tomáš Novotný Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D. Diplomová
Optimalizace vybrané části posilovače řazení vozů Tatra pro 3D tisk
(Optimization of Selected Gearshift Booster Part of Tatra Vehicles for 3D Printing)
Tariq Abdulaziz A Aldabash prof. Ing. Radim Halama, Ph.D. Diplomová
Posouzení těsnosti a optimalizace profukovacího víka
(Analysis and Optimization of the Steam Leakage of the Blowing Device)
Bc. Jan Petzuch Dr. Ing. Ludmila Adámková Diplomová
Simulace proudění okolo součástí vozu Formula Student
(Flow Simulation around Components of Formula Student Car)
Sowmiya Duraimurugan doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Diplomová
Simulace viskoelastického chování gumy vytištěné na 3D tiskárně
(Simulation of Viscoelastic Behavior of 3D Printed Rubber)
Ing. Lukáš Hertl doc. Ing. Stanislav Polzer, Ph.D. Diplomová
Statická analýza a citlivostní studie automobilového zámku
(The Static Analysis and Sensitivity Study of the Car-latch Tensile Strength)
Venkatesh Nagarajan Kamaladevi doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Diplomová
Stavebnicové systémy - MKP analýza
(Modular Systems - FEM Analysis)
Arvind Murali Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D. Diplomová
Studie nového návrhu připojení per pohonu sušicího bubnu
(Study of a new Design of the Connection of the Drying Drum Drive Pens)
Bc. Pavel Pergler prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c. Diplomová
Studium metod topologické optimalizace
(Study of Topological Optimization Methods)
Ing. Martin Šotola Ing. Pavel Maršálek, Ph.D. Diplomová
Topologická optimalizace mechanického vklíněnce
(Topological Optimization of Spring-loaded Camming Device)
Ing. David Rybanský Ing. Pavel Maršálek, Ph.D. Diplomová
Topologická optimalizace transtibiální ortézy
(Topological Optimization of Transtibial Orthosis)
Bc. David Stareczek Ing. Pavel Maršálek, Ph.D. Diplomová
Virtuální model lidské termoregulace
(Virtual Human Thermoregulation Model)
Bc. Martin Šrámek Ing. Tomáš Brzobohatý, Ph.D. Diplomová
Vliv orientace vláken na pevnost kompozitní komory tepelného výměníku
(Influence of Fiber Orientation on Strength of Heat Exchanger Composite Chamber)
Bc. Ondřej Hurník doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Diplomová
Vliv tloušťky páteřového rámu na pevnost podvozku vozu TATRA
(Impact of Backbone Tube Thickness on the TATRA Chassis Strength)
Ahmad Ghadyyr D Alshammari doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Diplomová
Výzkum napěťově-deformačního chování Onyxu a jeho popis
(Investigation of Stress-Strain Behaviour of Onyx and its Description)
James Akshay Nicholas Rajkumar Arokiaraj prof. Ing. Radim Halama, Ph.D. Diplomová
Základní analýza vzduchového chlazení bloku motoru Tatra pomocí metody konečných prvků
(Basic Analysis of Tatra Air Cooled Engine Block by Finite Element Method)
Abdulaziz Suliman H Alawaji prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Diplomová
Nelineární modelování průmyslových textilních výrobků
(The Non-linear Modelling of the Fabric Textile Products)
Ing. Michal Kováčik, Ph.D. doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Disertační
Numerické modelování rychlých dějů
(Numerical Modeling of Impact Processes)
Ing. Radomír Bělík, Ph.D. doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Disertační

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza a syntéza zvedacího mechanismu jeřábu
(The Analysis and Synthesis of the Crane Lifting Mechanism)
Bc. Adam Růžička doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Bakalářská
Analýza samo-vyvažovacího mechanismu pračky
(The Analysis of the Washing Machine Auto-balancing Mechanism)
Bc. Lukáš Drahorád doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Bakalářská
Biomechanika - Samonavíjecí infuzní hadičky
(Biomechanics - Automatic Roll-up Infusion Hoses)
Bc. Tomáš Halo prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Bakalářská
Biomechanika - Stochastické zatěžování člověka
(Biomechanics -Stochastic Loading of a Human)
Bc. Daniel Čepica prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Bakalářská
Dynamické vyvážení mechanismu kompresoru
(The Dynamic Balancing of the Compressor Mechanism)
Bc. Juraj Hronček doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Bakalářská
Koncentrace napětí v hyperelastických materiálech
(Stress Concentration Factors in Hyperelastic Materials)
Bc. Patrik Eiba doc. Ing. Stanislav Polzer, Ph.D. Bakalářská
MKP analýza stavebnicových systémů
(FEM Analysis of Modular Systems)
Bc. Jakub Vasko Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D. Bakalářská
Napěťová a deformační analýza cyklistické přilby nového typu
(Strength and Stress Analysis of New Desigh of Cycling Helmet)
Bc. Petr Lakomý Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D. Bakalářská
Napěťová a deformační analýza konektorové části kardiostimulátoru
(Strength and Stress Analysis of Connector Part of Pacemaker)
Bc. Jan Řehák Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D. Bakalářská
Návrh a pevnostní kontrola nájezdu pro vrtulník
(Design and Strength Control of the Helicopter Approaching Ramp)
Ing. Roman Potrok Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D. Bakalářská
Návrh a výpočet manipulátoru ke zkušebnímu stendu
(Design And Calculation of the Manipulator for the Test Device)
Vít Zamarský Ing. Michal Weisz, Ph.D. Bakalářská
Návrh kinematiky náprav
(Design of Axle Kinematics)
Bc. Matěj Kosma doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Bakalářská
Návrh upínacího přípravku pro zkoušení vzorků za vysoké teploty
(Design of Fixture for Testing Specimens at High Temperature)
Bc. Tadeusz Czapek doc. Ing. František Fojtík, Ph.D. Bakalářská
Pevnostní výpočet jeřábového háku
(The Crane Hook Strength Calculation)
Bc. Anna Tošková Dr. Ing. Ludmila Adámková Bakalářská
Stabilita plachetnice a návrh sklopného kýlu
(Sailboat Stability and Centreboard Design)
Mgr. Pavel Skalný, Ph.D. Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D. Bakalářská
Dynamická analýza konstrukce technikou rozkladu na substruktury
(Dynamic Analysis of the Structure Using Substructure Decomposition)
Sinan Polat doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Diplomová
Materiálové modely plastů a jejich implementace pro simulace crash-testů světlometů
(Material Models of Plastics and their Implementation for Simulation of Headlamp Crash Tests)
Bc. Daniel Rohel prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c. Diplomová
Návrh a optimalizace reproduktorové soustavy vyšší třídy
(Design and Optimization of High Class Loudspeaker Cabinet)
Fatih Sari Ing. Michal Weisz, Ph.D. Diplomová
Návrh experimentu pro identifikaci frekvenčně závislých mechanických vlastností pryží
(Design of an Experiment to Identify the Frequency-Dependent Mechanical Properties of Rubbers)
Jorge Alberto Rodríguez García Ing. Michal Weisz, Ph.D. Diplomová
Návrh tlakového snímače pro válcovací stolici DUO
(Design of DUO Roller Press Pressure Transducer)
Bc. Pavel Michalík doc. Ing. František Fojtík, Ph.D. Diplomová
Parametrická studie hlavy pákového mechanického vklíněnce
(Parametric Study of Lever-Type Mechanical Stopper)
Ing. Petr Zondlak Ing. Pavel Maršálek, Ph.D. Diplomová
Problematika identifikace kořenů disperzní rovnice Lambových vln
(The Problematics of Lamb Wave Dispersion Equation Root-Finding Algorithms)
Ing. Michal Molčan doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D. Diplomová
Vliv konstitutivních modelů na mechanickou odezvu tkáně aneurysmat břišní aorty
(Effect of Constitutive Model on Abdominal Aortic Aneurysm Wall Mechanical Response)
Ing. Radek Vitásek doc. Ing. Stanislav Polzer, Ph.D. Diplomová
Vývoj uchycení testovacího zařízení pro kontrolu odolnosti svorky stabilizátoru
(Development of a Stabilizer Clamp Test Rig Fixation to Consider the Local Stiffness of a Sub Frame in the Endurance Validation)
Ing. Marek Konečný doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Diplomová
Biomechanika - Osteosyntéza zlomenin calcanea
(Biomechanics - Ostheosynthesis of Calcaneal Fractures)
Ing. František Sejda prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Disertační

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza mechanismu pračky z hlediska kmitání
(The Analysis of the Washing Machine Mechanism With Respect to the Vibration Appearance)
Ing. Marek Týn doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Bakalářská
Analýza mechanismu přední nápravy vozidla z hlediska kinematiky řízení
(The Front Axle Mechanism Analysis From the Kinematic Point of View)
Bc. Dominik Šťastný doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Bakalářská
Analýza rámu Buggy D1
(Analysis of the Frame of the Buggy D1)
Ing. Martin Šotola doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Bakalářská
Analýza rámu Buggy D2
(Analysis of the Frame of the Buggy D2)
Ing. David Rybanský doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Bakalářská
Analýza technického míchadla
(Analysis of the Mechanical Stirrer)
Bc. Ondřej Pavelka doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Bakalářská
Analýza tuhosti rámu studentské formule
(Stiffness Analysis of Formula Student Frame)
Bc. David Krzikalla doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Bakalářská
Biomechanika - aplikace pružného podkladu v traumatologii a ortopedii
(Biomechanics - Application of the Elastic Foundation in the Traumatology and Orthopaedics)
Bc. Jakub Trušina prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Bakalářská
Experimentální stanovení napjatosti ve stěžni okruhové plachetnice lodní třídy Evropa
(Experimental Analysis of the Stress State in the Mast of a Europe Class Sailboat)
Bc. Jan Petzuch doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D. Bakalářská
Modelování 2D anisotropního kontinua, aplikace na skladovací vaky
(The Modeling of the 2D Anisotropic Continuum, the Application on the Textile Bags)
Bc. Timotej Naglák doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Bakalářská
Napěťová a deformační analýza krytu pece
(Stress-Strain Analysis of the Furnace Shell)
Bc. Martin Šrámek Ing. Petr Ferfecki, Ph.D. Bakalářská
Návrh a numerická simulace tlumiče nárazu
(Design and Numerical Modeling of Impact Attenuator)
Bc. Phu Ma Quoc doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Bakalářská
Návrh a optimalizace vibračního přípravku pro aerospace
(Design and Optimization of the Vibration Fixture for Aerospace)
Bc. Jakub Pavelek doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Bakalářská
Odhad únavové životnosti stabilizační svorky
( Estimation of the Fatigue Life of the Stabilizer Clamp)
Bc. Adam Komínek Ing. Petr Ferfecki, Ph.D. Bakalářská
Pevností analýza ocelové konstrukce mycí linky
(Strength Analysis of Steel Construction of Washing Box)
Ing. Jan Hrček doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Bakalářská
Planární lokalizace zdrojů akustické emise
(Planar Localization of Acoustic Emission Sources)
Bc. Paweł Zawada doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D. Bakalářská
Simulace smykové zkoušky kompozitů
(Simulation of Shear Test of Composites)
Nikita Grušin doc. Ing. Stanislav Polzer, Ph.D. Bakalářská
Stanovení limitního zatížení nápravy sportovního auta při havárii
(The Definition of Limit Load On the Suspension System of the Sport Car In Accident)
Bc. Václav Prejda Ing. Jana Bartecká Bakalářská
Stanovení součinitelů koncentrace napětí u desek s různými typy otvorů
(Determination of Stress Concentration Factor for Plates with Different Types of Holes)
Ing. Yasin Batiha Dr. Ing. Ludmila Adámková Bakalářská
Vliv externího zatížení na napjatost v tepnách
(Effect of External Load on the Stresses in the Artery)
Bc. David Schwarz doc. Ing. Stanislav Polzer, Ph.D. Bakalářská
Výroba, montáž a ověření funkčnosti prototypu mechanického fantomu simulace pohybu ozařovaného nádorového ložiska
(Production, Assembly and Verification of the Prototype of the Mechanical Phantom of the Simulated Movement of the Irradiated Tumor Bearing)
Bc. David Stareczek Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D. Bakalářská
Analýza ocelové nádrže pro uskladnění vody
(Analysis of Steel Tank for Water Storage)
Bc. Tomáš Kmínek Ing. Pavel Maršálek, Ph.D. Diplomová
Analýza vlivu křivosti tepny na napjatost v aterosklerotickém plátu
(Effect of arterial curvature on stress in atherosclerotic plaque)
Ing. Michal Kořínek doc. Ing. Stanislav Polzer, Ph.D. Diplomová
Biomechanika - Implantáty v traumatologii a ortopedii
(Biomechanics - Implants in the traumatology and Orthopaedics)
Ing. Kateřina Šimečková prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Diplomová
Návrh metodiky vyhodnocování signálů nespojité akustické emise
(Design of Methodology for Evaluation of Burst Acoustic Emission Signals)
Bc. Michal Krmášek doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D. Diplomová
Návrh zadní zábrany proti podjetí na rámu vozidel Tatra
(Design of the Rear Underrun Protection for Tatra Truck Frame)
Bc. Jaroslav Helštýn doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D. Diplomová
Optimalizace nosného projektorového rámu světlometu
(The Optimization of the Headlight Projector Carrying Frame)
Bc. Robert Mališ doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Diplomová
Optimalizace počítačového modelování porušení držáku světlometu při statickém testu pomocí SW LS-DYNA
(Optimization of Computer Modeling of Headlamp Holder Failure During Static Test Using SW LS-DYNA)
Bc. Filip Lužný prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c. Diplomová
Pevnostní ověření krytu střechy železničního vozu
(Strength Verification of the Railway Vehicle Roof Cover)
Bc. Jan Slovík Ing. Tomáš Brzobohatý, Ph.D. Diplomová
Únavová analýza tělesa armatury dle norem pro jaderné zařízení
(Fatigue Analysis of the Valve Body According to Standards for Nuclear Power Plants)
Bc. Jakub Weinhold doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Diplomová
Vnitřní schodiště patrového železničního vozu
(The Internal Staircase of the Storey Railway Car)
Ing. Pavel Pavlíček doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Diplomová
Analýzy rámových konstrukcí silničních vozidel
(Analysis of Vehicle Body Frames)
Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D. prof. Ing. Radim Halama, Ph.D. Disertační
Hybridní metody pro měření zbytkových napětí
(Hybrid Methods for Measuring Residual Stresses)
Ing. Luboš Pečenka, Ph.D. prof. Ing. Radim Halama, Ph.D. Disertační
Modelování a identifikace materiálových a stavových parametrů rychlých rázových dějů
(Modelling and Identifying Material and State Factors of Dynamic Impact Processes)
Ing. Pavel Maršálek, Ph.D. prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c. Disertační
Výpočtové metody pro predikci plastické ovalizace potrubí při cyklickém ohybu
(Calculation Methods for Prediction of Plastic Ovalisation of Pipes under Cyclic Bending)
Ing. Matěj Bartecký prof. Ing. Radim Halama, Ph.D. Disertační

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Akcelerační simulátor nárazu vozidel
(The Acceleration Crash Simulator)
Ing. Radek Vitásek doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Bakalářská
Algoritmus pro stanovení těžiště tělesa z měření na tenzometrické plošině
(Algorithm for Determination of Center of Gravity based on Measurements on Strain Gauge Platform)
Bc. David Bolek doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Bakalářská
Analytické řešení pružné deformace svorky stabilizátoru
(Analytic Calculation Method for the Elastic Deformation of a Stabilizer Clamp)
Ing. Ondřej Skoupý doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Bakalářská
Analýza rozběhu mlecího kola elektrárny
(The Power Plant Mill Wheel Run-up Analysis)
Bc. Pavel Pergler doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Bakalářská
Aplikace pružného podkladu v biomechanice
(Application of the Elastic Foundation in Biomechanics)
Ing. Marek Konečný prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Bakalářská
Inovace Pákového mechanického vklíněnce
(Innovation of Lever-Type Mechanical Stopper)
Ing. Petr Zondlak Ing. Pavel Maršálek, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh předsádky s měnitelnou geometrií pro ultrazvukové snímače
(Engineering Design of Ultrasonic Wedge with Adjustable Incidence Angle )
Ing. Michal Molčan doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D. Bakalářská
Návrh a pevnostní kontrola systému balanční stability pro pacienty postižené syndromem Parkinsonovy nemoci.
(Design and Stress Analysis of System of Balance Stability for Patiens with Parkinson's Syndrom)
Bc. Daniel Rohel Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D. Bakalářská
Návrh a pevnostní kontrola systému čištění elektrodových jehel pro radiofrekvenční ablaci v průběhu operačního zákroku
(Design and Stress Analysis of System for the Cleaning of Cleaning of Needles During of Operating Action)
Bc. Jan Chrobok Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D. Bakalářská
Návrh a výpočet závěsného vahadla
(The Design and Static Stress Analysis of the Carrying Beam)
Bc. Petr Matějů doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Bakalářská
Návrh a výpočet zvedacího zařízení
(Design and Calculation of the Lifting Mechanism)
Bc. Pavel Michalík doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Bakalářská
Návrh malého jeřábu pro nosnost 1,5 t.
(Design Of a Small Crane With 1.5 Ton Load Bearing Capacity)
Bc. Tomáš Novotný doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Bakalářská
Nosná konstrukce pod Yankee válec
(The Frame Structure for the Yankee Roller)
Ing. Lukáš Hertl Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace fixace desky plošných spojů v ultrazvukovém olejovém hladinovém senzoru
(PCB Design Fixation in Ultrasonic Oil Level Sensor Optimization)
Ing. Radek Páleník Ing. Tomáš Brzobohatý, Ph.D. Bakalářská
Statická analýza kontejnerového provedení čerpací stanice
(Statical Analysis of Container Petrol Station)
Irakli Dvaladze doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Bakalářská
Statický výpočet rovinného mechanismu vrtné soupravy
(Static Analysis of the Planar Mechanism of the Drilling Rig)
Ing. Jiřina Kurjanová Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D. Bakalářská
Výpočtová analýza cyklistické přilby
(Numerical Analysis of Bicycle Helmet)
Bc. Ondřej Hurník doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Bakalářská
Výpočtová analýza patní kosti s fixačními hřeby
(Numerical Analysis of Calcaneus with Fixation Nails)
Ing. Vojtěch Řepa doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Bakalářská
Analýza problémů rovinné pružnosti s pomoci adaptivních technik
(Analysis of Two-Dimensional Linear Elasticity Problems using Adaptive Techniques)
Ing. Tomáš Ševčík Ing. Alexandros Markopoulos, Ph.D. Diplomová
Analýza rámu polohovatelného křesla
(Stiffness Analysis of the Positionable Chair Frame)
Bc. Michal Bieleš Ing. Pavel Maršálek, Ph.D. Diplomová
Analýza stabilizační svorky - srovnání výsledků MKP s experimenty
(Analysis of Stabilizer Clamp - FEM Results vs. Test Results)
Bc. Radek Holub doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Diplomová
Biomechanika - Implantáty pro osteosyntézu 5. metatarsu
(Biomechanics - Implants for Ostheosynthesis of 5th Metatarsus)
Ing. Pavel Hajdík prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Diplomová
Identifikace modálních parametrů kovaného šoupátka A42 výpočtem a experimentálně
(Modal Parameters Identification of the Gate Valve A42 by Calculation and Experiment)
Ing. Miroslav Nevřela Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D. Diplomová
Napěťově-deformační chování nerezové oceli 316L při proporcionálním namáhání
(Stress-Strain Behaviour of 316L Stainless Steel under Proportional Loading)
Bc. Jakub Sagáčik prof. Ing. Radim Halama, Ph.D. Diplomová
Napjatostní a deformační analýza okrajové části opěrného válce stolice kvarto
(The Stress and Strain Analysis of the Backup Roll Chamfer of the 4-High Rolling Mill)
Bc. Jan Bzonek Ing. Petr Ferfecki, Ph.D. Diplomová
Návrh hemisféry pro měření hladiny akustického výkonu dle ISO 3745
(Development of the Hemisphere for Measuring of Sound Power Level According to ISO 3745)
Ing. Vojtěch Machalla Ing. Michal Weisz, Ph.D. Diplomová
Návrh metodiky zkoušek odolnosti proti opotřebení pro vybrané materiály železničních kol
(Proposal of Methodology in Testing Wear Resistance for Selected Railway Wheel Materials )
Ing. Jiří Šmach doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D. Diplomová
Optimalizace termočlánku s ohledem na odolnost vůči vibracím a vysoké teplotě pro automobilový průmysl
(Thermocouple Optimization With Respect to Resistance Against Vibration and High Temperature For Automotive Industry)
Ing. Václav Pavelka doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Diplomová
Pevnostní kontrola včetně posouzení vzniku trhlin v plášti rotačního sušicího bubnu
(Strength Checks Including the Assessment of Cracks in the Shell of the Rotary Drying Drum)
Ing. Pavel Kovář prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c. Diplomová
Řešení úloh kroucení prutů nekruhových průřezů numerickými metodami
(Solution of Torsion of Beams with Non-Circular Cross-Sections with numerical methods)
Bc. Jan Blokeš Ing. Alexandros Markopoulos, Ph.D. Diplomová
Simulace impaktu bateriového boxu vozidla SCX 3.5
(Simulation of Impact of the Battery Box of the Vehicle SCX 3.5)
Ing. Filip Zaoral doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Diplomová
Vliv seřízení světlometu a natočení světelného modulu na dynamické vlastnosti
(Effect of Headlamp Aiming and Swiveling of the Light Module to the Dynamic Properties)
Bc. Rostislav Labaj prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c. Diplomová
Fenomén cyklického tečení a jeho predikce pomocí MKP
(Cyclic Creep Phenomenon and its Prediction by FEM)
Ing. Josef Sedlák, Ph.D. prof. Ing. Radim Halama, Ph.D. Disertační
Modelování mechanického chování zemské kůry
(Modelling of mechanical behavior of the Earth's crust)
RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D. prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Disertační
Modelování substruktur s kontakty
(The Sub-structure Modeling Including Contacts)
Ing. Irina Semenova doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Disertační
Nelineární úlohy nosníků na pružném podkladu
(Nonlinear Problems of the Beams on Elastic Foundation)
Ing. Šárka Michenková, Ph.D. prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Disertační
Vnitřní fixátory pro léčbu pacientů v traumatologii a ortopedii
(Internal Fixators for Treatment of Patients in Traumatology and Ortoorthopaedics)
Ing. Günther Theisz, Ph.D. prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Disertační

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analytické řešení nůžkového zvedacího mechanismu
(The Analytical Solution of the Lifting Mechanism)
Ing. Michal Kořínek doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Bakalářská
Návrh a pevnostní kontrola přístroje pro měření krčního rozsahu pohybu hlavy
(Design and Strain Checking of the Instrument of Neck-Movement Range.)
Bc. Tomáš Kmínek Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D. Bakalářská
Statický výpočet přemístitelné čerpací stanice
(Statical Calculation of Relocatable Petrol Station)
Bc. Jaroslav Helštýn doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Bakalářská
Výpočet zastřešení přemístitelné čerpací stanice
(Roofing Calculation of Relocatable Petrol Station)
Bc. Michal Krmášek doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Bakalářská
Analýza bezpečnostního pásu v leteckých sedadlech
(Analysis of Seat Belt of Aircraft Seats)
Ing. Marek Klemenc Ing. Pavel Maršálek, Ph.D. Diplomová
Analýza rámu vozidla SCX 3.5 generace
(Analysis of Vehicle Frame of SCX 3.5 Generation)
Bc. Daniel Vlček doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Diplomová
Metodika praktické analýzy vlivu vrubu na únavovou životnost pro použití na základě výsledků MKP analýzy
(Methodology of Practical Analysis of Notch Effect on Fatigue Life for Use on Basis of Results of FEM Analysis)
Ing. Jan Ordelt doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Diplomová
Návrh přípravku pro testování automobilovém podvozku
(Proposal of Test Device for Testing car Chassis)
Bc. Václav Kubín doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Diplomová
Řešení úloh kroucení prutů nekruhových průřezů v Pythonu
(Solution of Torsion of Beams with Non-Circular Cross-Sections in Python)
Bc. Tea Tutiashvili Ing. Alexandros Markopoulos, Ph.D. Diplomová
Simulace dynamického chování vozidla SCX
(The Simulation of the Dynamic Behaviour of the SCX Car)
Ing. Miroslav Suchánek Ing. Petr Ferfecki, Ph.D. Diplomová
Studie nového způsobu chlazení brzd závodního automobilu
(Study of a New Way of Cooling the Brakes for Racing Cars)
Ing. Marek Gebauer, Ph.D. prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c. Disertační
Systematické metody posuzování a hodnocení síly útlaku měkkých tkání
(Systematic methods for assessment and evaluation of the soft tissue oppression)
Ing. Jan Grepl, Ph.D. prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c. Disertační