Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V bakalářském studijním programu Dopravní systémy a technika uvítáme všechny uchazeče, kteří se zajímají o železniční a silniční dopravu. V rámci bakalářského studia rozšíříme a prohloubíme jejich teoretické odborné vědomosti jak v oblasti dopravních prostředků, tak i v oblasti dopravních technologií. Našim cílem jsou absolventi schopní v praxi řešit složité technické a technologické problémy v železniční i silniční dopravě. V prvním ročníku studenti absolvují všeobecné povinné předměty teoretického a profilujícího základu a od druhého ročníku se pak budou setkávat s odbornými předměty z oblasti dopravy, v jejichž rámci si později vyberou téma své závěrečné bakalářské práce. Absolventi bakalářského studijního programu Dopravní systémy a technika jsou připravováni zejména na možnost pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu Dopravní systémy a technika. Absolventi nacházejí uplatnění u všech zaměstnavatelů, kteří se zabývají vývojem, výrobou nebo provozem kolejových a silničních vozidel, organizací a provozováním dopravních systémů železniční, silniční a městské hromadné dopravy, logistikou apod. Uplatní se také jako odborní zaměstnanci v zasílatelských společnostech, dopravních závodech průmyslových podniků a odborech dopravy magistrátů měst a krajských úřadů. Uchazeči o studium ve studijním programu Dopravní systémy a technika mohou kontaktovat garantku studijního programu doc. Ing. Ivanu Olivkovou, Ph.D. na e-mailové adrese .

Dopravni_systemy_a_technika_letak_1

Dopravni_systemy_a_technika_letak_2

Studijní program Dopravní systémy a technika

O studijním programu

Auta, motorky, vlaky i formule. Je tohle svět, jehož chceš být součástí? Svět, který tě baví a nepřestává fascinovat? Pak jsi narazil(a) na studijní program přesně pro tebe.
V prvním ročníku tě čekají společné předměty základů strojírenství. V dalších dvou letech už se pak naplno ponoříš do toho, co tě baví nejvíc – dopravní systémy a technika. Porozumíš nejen konstrukci automobilů a kolejových vozidel, ale také dopravním procesům včetně řízení silniční, městské, železniční i letecké dopravy.
Kromě přednášek tě čeká spousta praxe v laboratořích a exkurze. Po studiu se o tebe dopravní firmy poperou, ty ale můžeš ještě zůstat na vysoké škole a prohloubit své znalosti v magisterském studijním programu – buď v oblasti dopravních systémů, nebo dopravní techniky.
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0715A040001
Název programu Dopravní systémy a technika
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Institut dopravy
Garant doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Doprava

Studijní program Dopravní systémy a technika

O studijním programu

Magisterský studijní program Dopravní systémy a technika navazuje na stejnojmenný program bakalářského studia. Magisterské studium nabízí dvě specializace – můžeš se zaměřit na dopravní systémy (technologii řízení procesů silniční, městské, železniční i letecké dopravy), nebo dopravní techniku (konstrukci silničních a kolejových vozidel). Volba je na tobě.
Po dvou letech navazujícího studia budeš skvěle připraven do praxe a uchytíš se v dopravní firmě. Staneš se odborníkem na spolehlivost a funkční bezpečnost, logistiku i dopravní informační systémy. Hravě zvládneš také navrhování efektivních technologií nebo řízení dopravních procesů.

Studijní specializace

Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N1041A040002
Název programu Dopravní systémy a technika
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Institut dopravy
Garant doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Doprava