Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V bakalářském studijním programu Dopravní systémy a technika uvítáme všechny uchazeče, kteří se zajímají o železniční a silniční dopravu. V rámci bakalářského studia rozšíříme a prohloubíme jejich teoretické odborné vědomosti jak v oblasti dopravních prostředků, tak i v oblasti dopravních technologií. Našim cílem jsou absolventi schopní v praxi řešit složité technické a technologické problémy v železniční i silniční dopravě. V prvním ročníku studenti absolvují všeobecné povinné předměty teoretického a profilujícího základu a od druhého ročníku se pak budou setkávat s odbornými předměty z oblasti dopravy, v jejichž rámci si později vyberou téma své závěrečné bakalářské práce. Absolventi bakalářského studijního programu Dopravní systémy a technika jsou připravováni zejména na možnost pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu Dopravní systémy a technika. Absolventi nacházejí uplatnění u všech zaměstnavatelů, kteří se zabývají vývojem, výrobou nebo provozem kolejových a silničních vozidel, organizací a provozováním dopravních systémů železniční, silniční a městské hromadné dopravy, logistikou apod. Uplatní se také jako odborní zaměstnanci v zasílatelských společnostech, dopravních závodech průmyslových podniků a odborech dopravy magistrátů měst a krajských úřadů. Uchazeči o studium ve studijním programu Dopravní systémy a technika mohou kontaktovat garantku studijního programu doc. Ing. Ivanu Olivkovou, Ph.D. na e-mailové adrese .

Dopravni_systemy_a_technika_letak_1

Dopravni_systemy_a_technika_letak_2

Studijní program Dopravní systémy a technika

O studijním programu

Auta, motorky, vlaky i formule. Je tohle svět, jehož chceš být součástí? Svět, který tě baví a nepřestává fascinovat? Pak jsi narazil(a) na studijní program přesně pro tebe.
V prvním ročníku tě čekají společné předměty základů strojírenství. V dalších dvou letech už se pak naplno ponoříš do toho, co tě baví nejvíc – dopravní systémy a technika. Porozumíš nejen konstrukci automobilů a kolejových vozidel, ale také dopravním procesům včetně řízení silniční, městské, železniční i letecké dopravy.
Kromě přednášek tě čeká spousta praxe v laboratořích a exkurze. Po studiu se o tebe dopravní firmy poperou, ty ale můžeš ještě zůstat na vysoké škole a prohloubit své znalosti v magisterském studijním programu – buď v oblasti dopravních systémů, nebo dopravní techniky.
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0715A040001
Název programu Dopravní systémy a technika
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Institut dopravy
Garant doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Doprava