Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V bakalářském studijním programu Dopravní systémy a technika uvítáme všechny uchazeče, kteří se zajímají o železniční a silniční dopravu. V rámci bakalářského studia rozšíříme a prohloubíme jejich teoretické odborné vědomosti jak v oblasti dopravních prostředků, tak i v oblasti dopravních technologií. Našim cílem jsou absolventi schopní v praxi řešit složité technické a technologické problémy v železniční i silniční dopravě. V prvním ročníku studenti absolvují všeobecné povinné předměty teoretického a profilujícího základu a od druhého ročníku se pak budou setkávat s odbornými předměty z oblasti dopravy, v jejichž rámci si později vyberou téma své závěrečné bakalářské práce. Absolventi bakalářského studijního programu Dopravní systémy a technika jsou připravováni zejména na možnost pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu Dopravní systémy a technika. Absolventi nacházejí uplatnění u všech zaměstnavatelů, kteří se zabývají vývojem, výrobou nebo provozem kolejových a silničních vozidel, organizací a provozováním dopravních systémů železniční, silniční a městské hromadné dopravy, logistikou apod. Uplatní se také jako odborní zaměstnanci v zasílatelských společnostech, dopravních závodech průmyslových podniků a odborech dopravy magistrátů měst a krajských úřadů. Uchazeči o studium ve studijním programu Dopravní systémy a technika mohou kontaktovat garantku studijního programu doc. Ing. Ivanu Olivkovou, Ph.D. na e-mailové adrese .

Dopravni_systemy_a_technika_letak_1

Dopravni_systemy_a_technika_letak_2

Studijní specializace Dopravní technika

Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Dopravní systémy a technika
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S02
Název specializace Dopravní technika
Standardní délka studia 2 roky
Katedra Institut dopravy
Zodpovědná osoba doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Doprava

Studijní specializace Dopravní technika

Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Dopravní systémy a technika
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S02
Název specializace Dopravní technika
Standardní délka studia 2 roky
Katedra Institut dopravy
Zodpovědná osoba doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Doprava