Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Optimalizace konstrukce deskového drtiče pro eliminaci přenášených vibrací
Kód
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019431
Řešitel
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
EB - OP PIK
Předmět výzkumu
Cílem projektu je technické zlepšení nového deskového drtiče vlastní výroby, přesněji konstrukční optimalizace nového produktu Projekt je zaměřen na 3 dílčí cíle - okruhy optimalizací, které jsou pro výsledný produkt nejdůležitější: 1. Optimalizace konstrukce deskového drtiče především pohyblivé čelisti a setrvačníků na základě měření vnitřních vibrací přenášených do konstrukce a analýzy dynamických sil. Optimalizace vibrací vede k efektivnímu provozu, nižšímu opotřebení a delší životnosti celého zařízení. 2. Nové konstrukční řešení ke snížení drtící síly. Cílem je dosáhnout zvýšeného výkonu při stejné, nebo snížené spotřebě energie. Zařízení s nižšími nároky na spotřebu energie je u odběratelů hodnoceno lépe, v případě srovnatelných parametrů vítězí jednoznačně úspornější technologie. 3. Snížení celkových výrobních nákladů díky úspoře použitých materiálů. Optimalizace v tomto směru je základem pro dosažení vyšší ziskovosti. Celkově nižší náklady na každou výrobní jednotku jsou základem pro dosahování vyšších marží. Vývoj deskového drtiče je nyní nejdůležitějším inovačním projektem firmy. Cílem firmy je stát se v horizontu 5ti let ve výrobě drtičů jedním z předních výrobců v ČR i na zahraničních trzích.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam