Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Integrace praktických zkušeností do předmětu Provoz, diagnostika a údržba strojů
Kód
FRVS2014/198
Řešitel
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
V rámci projektu se budou přednášek předmětu Provoz, diagnostika a údržba strojů účastnit odborníci z výrobních závodů, kteří studentům přiblíží praktické aplikace údržbářských metod. Tyto znalosti mohou být neocenitelné v průběhu dalšího studia a při vstupu na trh práce, jestliže se absolvent bude zaměřovat na správu hmotného majetku, provoz a údržbu strojů nebo aplikaci technické diagnostiky. Součástí projektu je také další vzdělávání řešitelského kolektivu pomocí účastí v odborných konferencích zaměřených na metody technické diagnostiky v technické praxi. V rámci konferencí se budou účastnit přednášek, které jsou věnovány nejnovějším trendům oboru a jsou orientovány na praktickou stránku problematiky. Získané znalosti pak jako pedagogové využijí během výuky, čímž také přispějí k prohloubení znalosti studentů v oblasti praktického využití vyučované látky. Bude jim tímto také umožněno získávát kontakty, které lze využít pro další spolupráci školy s odbornou praxí.
Zpět na seznam