Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Hybrid energy storage system using post-mining infrastructure
Kód
101112380
Předmět výzkumu
Cílem projektu je vyvinout hybridní systém skladování energie (HESS) s využitím infrastruktury po těžbě. Soupis infrastruktury po těžbě bude zahrnovat jak důlní šachty, tak podzemní díla. Bude provedena analýza možnosti jejího využití pro paralelní skladování energie v: systémech přečerpávacích zásobníků (PSH), systémech stlačeného plynu - vzduchu a CO2 (CAES) a tepelné energie (TES). Rovněž bude stanovena možnost využití geotermální energie a využití a potenciální ukládání CO2 (CCS). Předpokládaná celková kapacita skladování energie bude min. 30 MWh. Na základě energetické náročnosti jednotlivých komponent HESS bude vypracován způsob tepelné a mechanické integrace celého systému. Bude vypracován algoritmus vzájemné interakce mezi prvky systému skladování energie. Na optimální spolupráci jednotlivých prvků HESS bude dohlížet směrovač energie. Směrovač bude rovněž řídit výměnu energie s vnitrostátní energetickou sítí za účelem odběru levné zelené energie a výroby energie při špičkách. Jednotný systém energetického směrovače HESS by měl zohlednit možnost spolupráce více systémů HESS pracujících v distribuovaném systému.Technická a ekonomická analýza a analýza LCA budou základem pro práci na výstavbě pilotního zařízení a průmyslového zařízení. implementaci výsledků projektu.
Rok zahájení
2023
Rok ukončení
2026
Poskytovatel
Evropská unie
Kategorie
Obecná forma
Typ
RFCS2027 výzva RFCS-2022
Řešitel
Zpět na seznam