Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Odborná skupina energetických strojů (ES) se ve své hlavní náplni zaměřuje na činnosti vedoucí k racionalizaci a zvyšování efektivnosti provozu energetických výroben a energetických strojů, ke snížení spotřeb energií a energetických ztrát např. u budov ap. Díky kvalitnímu přístrojovému vybavení jsme schopni provádět krátkodobé i dlouhodobé monitorování energetických toků, teplot, tlaků atd. a na základě takto získaných informací o dynamickém chování sledovaného systému pak po analýze doporučit optimální řešení. Mezi další činnosti patří provádění garančních zkoušek, posudková činnost aj.

Hlavní profesní obory

  • Zvyšování účinností energetických transformací
  • Racionalizace provozu energetických strojů
  • Měření spotřeb elektrické energie a tepla
  • Komunální energetika

Hlavní činnosti

  • Technicko-ekonomické analýzy
  • Provozní, ověřovací a garanční měření energetických strojů – kotlů, turbín, čerpadel, kompresorů, výměníků tepla a chladicích věží
  • Poradenská, konzultační a posudková činnost
  • Školící a přednášková činnost

Pracovníci

Nabízené služby

Přístrojové vybavení

Významné realizace