Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Přístrojové vybavení odpovídá odbornému zaměření jednotlivých pracovních skupin Katedry energetiky. Přístrojové vybavení je tvořeno zejména plně vybavenými mobilními měřícími vozy pro analýzu plynných emisí a tuhých znečišťujících látek, systémy automatizovaného sběru dat pro monitorování rychle se měnících procesů doplněné špičkovými měřícími zařízeními a laboratorními komorami pro výzkum spalování paliv.

Z ostatního vybavení např. tlaková čidla Honeywell, hmotnostní průtokoměr Siemens, příložný ultrazvukový průtokoměr pro kapaliny PANAMETRICS, analyzátor elektrických sítí BK-ELCOM ENA330, aj.

Seznam přístrojového vybavení jednotlivých pracovních skupin

DEZ – Pracoviště pro diagnostiku a provoz tepelně energetických zařízení

ES – Odborná skupina energetických strojů

TAP - Alternativní zdroje energie, počítačové modelování a tepelná měření