Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Absolventi Katedry energetiky najdou uplatnění v praxi najdou absolventi provozní, projekční a řídicí pracovníci v elektrárnách a teplárnách, v útvarech energetiky ve všech typech průmyslových podniků, v dopravních organizacích a v nevýrobní sféře také v útvarech státní správy a jako projektanti energetických rozvodů, topenářských firem, systémů zásobování teplem, úpraven a čistíren odpadních vod a revizní a zkušební technici.

Profil absolventa

Uplatnění budoucího absolventa v různých oborech energetiky

Úspěšní absolventi

Výběr úspěšných absolventů Katedry energetiky