Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra energetiky patří mezi nejvýznamnější pracoviště v rámci ČR zaměřující se na přípravu budoucích odborníků a na výzkum v oblasti energetiky. Katedra nabízí studium v bakalářském, magisterském a doktorandském studijním programu a to jak v prezenční, tak kombinované formě studia. Katedra se mimo zajištění výuky zabývá aplikovaným výzkumem a řešením vědeckovýzkumných grantů, dále nabízí celou řadu služeb zaměřených zajména na ekologizaci a optimalizaci provozu energetických zařízení, na obnovitelné zdroje energie, na společnou výrobu elektrické energie a tepla a na oblast čisté mobility.

Historie

Stručná historie Katedry energetiky

Zaměstnanci

Seznam zaměstnanců a kontakt

Učebny

Seznam učeben a mapa