Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Termín Název Poznámka
18.08.2023 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2023 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2023 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2023 Začátek akademického roku
18.09.2023 Začátek výuky v zimním semestru
02.10.2023 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
02.10.2023 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
02.10.2023 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
13.10.2023 (10:00) Imatrikulace Šumperk - 20.10.2023 Uherský Brod - 27.11.2023 (datum je orientační)
15.10.2023 - 06.11.2023 (23:59) Ubytovací stipendium - podání žádosti za období červenec - prosinec
31.10.2023 Začátek zveřejnění studijních plánů na WWW stránkách VŠB-TUO
16.11.2023 Slavnostní vědecká rada
27.11.2023 - 17.12.2023 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
08.12.2023 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
08.12.2023 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
13.12.2023 - 27.01.2024 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
16.12.2023 Konec výuky v zimním semestru
18.12.2023 - 27.01.2024 Zkouškové období zimního semestru
24.12.2023 - 01.01.2024 Vánoční prázdniny
29.01.2024 - 29.01.2024 (23:59) Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)
29.01.2024 - 18.02.2024 Zimní prázdniny
31.01.2024 - 06.02.2024 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
19.02.2024 Začátek výuky v letním semestru
04.03.2024 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
04.03.2024 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
04.03.2024 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
05.03.2024 Kariéra PLUS
21.03.2024 Slavnostní vědecká rada
26.03.2024 - 04.04.2024 Volba oboru ve 4.semestru
01.04.2024 - 15.04.2024 (23:59) Ubytovací stipendium - podání žádosti za období leden - červen
13.04.2024 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky
15.04.2024 - 29.04.2024 Tvorba osobního studijního plánu studenta (OSPS - od II ročníku)
15.04.2024 - 18.05.2024 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky
25.04.2024 Sportovní den
29.04.2024 - 30.06.2024 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
30.04.2024 - 03.05.2024 Schvalování osobních studijních plánů studentů garanty
13.05.2024 - 16.06.2024 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
13.05.2024 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
13.05.2024 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
18.05.2024 Konec výuky v letním semestru
20.05.2024 - 30.06.2024 Zkouškové období letního semestru
20.05.2024 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
20.05.2024 - 24.05.2024 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
03.06.2024 - 07.06.2024 Státní závěrečné zkoušky
25.06.2024 Poslední den promoce na fakultě - N - Ing. studium
25.06.2024 - 26.06.2024 Období promocí
26.06.2024 Poslední den promoce na fakultě - Bc. studium
01.07.2024 - 31.08.2024 Období letních prázdnin
04.07.2024 - 04.07.2024 Kontrola studia po akademickém roce
08.07.2024 - 12.07.2024 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
15.08.2024 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
26.08.2024 - 31.08.2024 Státní závěrečná zkouška – opravný termín
31.08.2024 Konec akademického roku

Zápisy

Termín Název Poznámka