Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Termín Název Poznámka
18.08.2021 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2021 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2021 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2021 Začátek akademického roku
13.09.2021 Začátek výuky v zimním semestru
27.09.2021 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
27.09.2021 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
27.09.2021 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
12.10.2021 Kariéra PLUS
11.11.2021 Slavnostní vědecká rada
22.11.2021 - 06.02.2022 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
29.11.2021 - 19.12.2021 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
30.11.2021 Začátek zveřejnění studijních plánů na WWW stránkách VŠB-TUO
17.12.2021 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
17.12.2021 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
18.12.2021 Konec výuky v zimním semestru
19.12.2021 - 02.01.2022 Vánoční prázdniny
03.01.2022 - 05.02.2022 Zkouškové období zimního semestru
07.02.2022 - 07.02.2022 (07:00) Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)
07.02.2022 Začátek výuky v letním semestru
07.02.2022 - 11.02.2022 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
14.02.2022 - 27.02.2022 Volba oboru ve 4.semestru
21.02.2022 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
21.02.2022 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
21.02.2022 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
24.03.2022 Slavnostní vědecká rada
03.04.2022 Omezení počtu studentů v povinně volitelných a volitelných předmětech
04.04.2022 - 01.05.2022 Tvorba osobního studijního plánu studenta (OSPS - od II ročníku)
05.04.2022 Kariéra PLUS
08.04.2022 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky
11.04.2022 - 06.05.2022 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky
27.04.2022 Sportovní den
14.05.2022 Konec výuky v letním semestru
16.05.2022 - 02.07.2022 Zkouškové období letního semestru
16.05.2022 - 19.06.2022 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
16.05.2022 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
16.05.2022 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
17.05.2022 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
23.05.2022 - 03.07.2022 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
06.06.2022 - 10.06.2022 Státní závěrečné zkoušky
27.06.2022 - 28.06.2022 Období promocí
28.06.2022 Poslední den promoce na fakultě - Bc. studium Šumperk - 23.6.2022
28.06.2022 Poslední den promoce na fakultě - N - Ing. studium
03.07.2022 - 31.08.2022 Období letních prázdnin
11.07.2022 - 11.07.2022 Kontrola studia po akademickém roce
11.07.2022 - 15.07.2022 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
11.07.2022 - 15.07.2022 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
15.08.2022 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
22.08.2022 - 26.08.2022 Státní závěrečná zkouška – opravný termín
31.08.2022 Konec akademického roku
13.10.2022 Imatrikulace Platí pro Ostravu, Šumperk: 29. 9. 2021, Uherský brod: nekoná se.