Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
101112380 Hybrid energy storage system using post-mining infrastructure 2023 2026
TK05020009 Výzkum a vývoj senzorů pro plošné měření imisí v průmyslových areálech a energetických závodech 2023 2025
TK05020049 Inovativní výměník pro plynové kotle 2023 2025
TK05020052 Nabíjecí stanice pro elektromobily z vn skrze distribuční transformátor 2023 2024
SP2023/094 Specifický výzkum ve vybraných oblastech energetických procesů 2023 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027232 Katalytická mineralizační jednotka 2022 2023
EG20_321/0024388 Vývoj inteligentního distribučního transformátoru 2021 2023
EG21_374/0026387 Vývoj inovativní kogenerační jednotky spalující plyny s příměsí vodíku 2021 2023
TK03030037 Akumulační vodní elektrárna nového typu 2020 2025

Aktuálně řešený projekt TAČR Théta

Číslo projektu: TK05020052

Název projektu: Nabíjecí stanice pro elektromobily z vn skrze distribuční transformátor

Hlavní příjemce: Trafo CZ, a.s.

Partneři:

EGU TECH, a.s.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní

Theta

logo_TACR_zakl_inv

Aktuálně řešený projekt OP PIK

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Katedra energetiky, je příjemcem podpory uvedených projektů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Aplikace.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026707 Výzkum a vývoj aplikačního SW nástroje pro efektivní hodnocení katalytických procesů

Cílem projektu je vytvoření SW jak pro efektivní hodnocení katalytických procesů, tak pro komplexní podporu při návrhu SCR technologií pro průmyslové aplikace. SW bude založen na algoritmech machine learningu a výpočtů proudění.

Projekt je podpořen dotací na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace a je řešen ve spolupráci se společností ORGREZ, a.s.

Projekt je řešen v období 8/2021 až 5/2023

Aktuálně řešený projekt KATALYTICKÁ MINERALIZAČNÍ JEDNOTKA

Projekt KATALYTICKÁ MINERALIZAČNÍ JEDNOTKA je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je prostřednictvím výzkumu a vývoje navrhnout a vyvinout komponenty pro záchyt a čištění spalin pro použití v technologii katalytické mineralizace, které zajistí plnění emisních limitů a tím minimalizaci vlivu těchto technologií na životní prostředí.

CZ_RO_B_C