Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studium v zahraničí je skvělou příležitostí pro zlepšení jazykových dovedností i získání nových zkušeností.

Pro studium v zahraničí je možno využít široké škály programů. Nejčastěji využívaným programem pro studijní pobyty v zahraničí je program Erasmus+, využít můžou studenti ale i jiné programy jako jsou například stipendia MŠMT, Stipendia Georgie Agricoly, program česko-rakouské spolupráce AKTION a řada dalších. Na univerzitách, s nimiž má VŠB-TUO podepsanou smlouvu o výměně studentů, můžou studenti využít k Stipendium VŠB-TUO.

Více informací o možnostech studia v zahraničí získáte na stránkách Oddělení mezinárodních vztahů VŠB-TUO.

Mobility

Možnosti studia v zahraničí, stipendiální programy, spolupracující univerzity

Naši studenti v zahraničí

Příklady studijních pobytů a stáží našich studentů v zahraničí