Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Počátek katedry energetiky spadá do období 50. let. V roce 1951 byly na Vysoké škole báňské založeny tři samostatné fakulty, mezi nimi fakulta strojní. V této době byla na fakultě zřízena katedra hornického a hutnického strojnictví jako základ pozdější katedry energetiky. Katedra zajišťovala výuku energetických strojů v hutích a dolech (kompresory, a energetické hospodářství) na všech třech fakultách VŠB. V roce 1955 byla do této katedry převedena část pracovníků katedry obecného strojnictví (výuka hydromechaniky a termomechaniky, energetické stroje a měření a regulace). Katedra byla přejmenována na katedru energetiky, jejím vedoucím byl prof. Kořínek. Od roku 1970 byla otevřena nová specializace oboru pod názvem Energetické stroje a zařízení, na které končilo průměrně 10 absolventů ročně. Prvním vedoucím katedry energetiky byl prof. Ing. B. Kořínek, kterého v roce 1957 v této funkci vystřídal prof. Dr. Ing. R. Doležal. Ten ke konci roku 1959 odešel na ČVUT v Praze a vedoucím katedry se stal doc. Ing. J. Dobrozemský a ve funkci působil až do roku 1972. V letech 1972 až 1976 katedru vedl prof. Ing. F. Patrman, v letech 1976 až 1984 doc. Ing. F. Hradil, CSc. a pak do roku 1986 doc. Ing. V. Podhorný. V roce 1986 se na místo vedoucího katedry vrátil prof. Ing. J. Dobrozemský, kterého v této funkci v roce 1991 vystřídal prof. Ing. P. Kolat, DrSc. a zastával ji až do roku 2010. Od roku 2010 do roku 2016 zastávala funkci vedoucího katedry prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Mezi roky 2016 a 2018 byl vedoucím katedry doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Od roku 2018 je vedoucím katedry doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.

Zakládající členové katedry

prof. Ing. Jaroslav Dobrozemský

doc. Ing. Vratislav Fibinger

doc. Ing. Ladislav Kysela, CSc.

Další dlouholetí členové katedry

doc. Ing. Vladimír Blahož

prof. Ing. Jaroslav Kaminský, CSc.

doc. Ing. Václav Voráček, CSc.

doc. Ing. Michael Lichý, CSc.

Ing. Jiří Tomčala

Ing. Jiří Ševčík

Jana Balušková (technička)

Alena Vrtková (sekretářka)