Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pracoviště se zabývá problematikou využívání alternativních zdrojů energie, přenosem tepla konvekcí a radiací, spalováním a matematickým modelováním různých energetických procesů. Z činností pracovní skupiny lze zmínit například tyto:

  • Měření účinnosti vlnovcových výměníků vzduch – voda/glykol na laboratorním systému s velmi vysokou přesností měření. Chladící okruh systému je přetlakový a jeho koncepce umožňuje obousměrný přenos tepla. Simulace vstupních podmínek je dána (i) průtokem a teplotou vzduchu a (ii) teplotou, průtokem a tlakem kapaliny. Bližší informace o tomto laboratorním zařízení jsou uvedeny zde (odkaz na laboratoř G314)
  • Bezdotykové měření teplot pomocí termovizní kamery FLIR SC640 s možností měření teplot do 2000 °C. Jedná se o kameru s vysokou citlivostí (< 0,03 °C), která dokáže vytvářet panoramatické termovizní snímky a pracovat v reálném čase (zobrazovací frekvence 30 Hz). Termosnímky jsou vytvářeny v klasickém fotografickém formátu jpg, který obsahuje veškeré teplotní informace a je možno je tedy dále termovizně zpracovávat. Rozlišení je 640 x 480 pixelů.   
  • Počítačové modelování pomocí CFD softwarů. Tento úsek se zaměřuje na matematické modelování určitých fyzikálních a chemických dějů prostřednictvím metod CFD, DEM a CFD-DEM. Jedná se zejména o modelování procesu spalování, přenosu tepla, turbulence, multifázového proudění a kolizí pevných částic. Činnost pracoviště zahrnuje také verifikace jednotlivých teorií prostřednictvím laboratorních fyzikálních modelů.
  • Výzkum (ko)spalovacího procesu konvenčních i nekonvenčních plynných a pevných paliv a souvisejících fyzikálních jevů (proudění, radiace, kinetika hoření apod.). Experimenty jsou prováděny na laboratorní spalovací komoře. Z praktického hlediska jsou výsledky této činnosti využitelné k optimalizaci hořáků, redukci emisí, zvyšování účinnosti, rozvoji matematických modelů a stanovení možnosti záměny paliv.
  • Modelování energetických soustav využívajících obnovitelné zdroje energie s využitím databází pro referenční roky a dále energetická diagnostika solárních soustav a tepelných čerpadel.
  • Diagnostika zařízení využívajících obnovitelné zdroje na základě krátkodobého měření či dlouhodobého monitorování jejich provozu pomocí měření teplot, tlaků, průtoků kapalin i plynů, měření spotřeby či produkce elektřiny, měření intenzity slunečního záření celkového a difúzního, aj.

Přístrojové vybavení