Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra energetiky dlouhodobě spolupracuje s leadery v oblasti výroby elektrické energie a tepla, spolupráce zarhnuje především realizaci měření a diagnostiky energetických zařízení a řešení vědeckotechnických úkolů v rámci slmuvního výzkumu.


Vybrané reference

ČEZ, a.s.

 • Elektrárna Tisová – garanční zkoušky napájecích a chladicích čerpadel, diagnostika poruch tlakových celků
 • Elektrárna Tušimice – garanční měření retrofitu bloku C a D, rekonstrukce mlýnů a mlýnských okruhů
 • Elektrárna Mělník – garanční zkoušky napájecích čerpadel EN91, 92, 101, 102
 • Elektrárna Dětmarovice – garanční zkoušky turbonapájecích čerpadel TN20 a TN30
 • Energetika Vítkovice – garanční zkoušky kotlů a kompresorů, rekonstrukce mlýnů a mlýnských okruhů
 • Elektrárna Prunéřov – diagnostika hnědouhelných mlýnských okruhů
 • Elektrárna Dlouhé Stráně – měření průtoku chladicí vody spouštěče TG1 a TG2
 • Teplárna Trmice – měření energetických charakteristik kompresorů
 • Elektrárna Počerady – garanční zkoušky napájecích, chladicích a oběhových čerpadel a spalinových kotlů paroplynového cyklu

Veolia Česká republika, a.s.

 • Elektrárna Třebovice – garanční a ověřovací měření chladicích věží s přirozeným tahem, garanční zkoušky napájecích čerpadel, kompresorů a suchého odběru popelovin, garanční zkoušky turbíny TG15, topné a spalovací zkoušky
 • Teplárna Ostrava, Karviná, Přerov – monitoring stability spalování, rekonstrukce mlýnů a mlýnských okruhů
 • Teplárna Krnov – ověřovací zkoušky turbíny TG4, garanční zkoušky točivých redukcí a napájecích čerpadel
 • Teplárna Olomouc – garanční zkoušky turbín TG3 a TG4
 • Veolia Industry – měření energetických charakteristik kompresorů a technických parametrů technologie výroby dusíku

Energetika Třinec, a.s. – garanční zkoušky turbín TG2 a TG12, kotlů NK1 a FK, ověřovací měření kotlů K3 a K4, monitorování provozu kompresorů a kompresorových stanic

Liberty Ostrava, a.s. – garanční zkoušky kotlů K4, K10 a K11, diagnostika provozu kotlů

Teplárna Tábor, a.s. – garanční zkoušky turbíny TG3, fluidního kotle K1.7, měření energetických charakteristik kompresorů

United Energy, a.s., Teplárna komořany – garanční zkoušky napájecích čerpadel TN3 a TN7

Teplárna ECKG Kladno – rekonstrukce mlýnů a mlýnských okruhů dle návrhů VŠB-TUO

Plzeňská Teplárenská a.s. – garanční zkoušky kompresorů a turbíny, diagnostika mlýnských okruhů

SCP a.s. Ružomberok – garanční zkoušky turbíny TG20

Elektrárny Opatovice, a.s. – úpravy kotlů, diagnostika poruch tlakových celků

Teplárna Zvolen (SK), Oroszlány (H) – diagnostika hnědouhelných mlýnských okruhů

Daikin Airconditioning Central Europe – Czech Republic s.r.o. – monitoring bloku sušení tlakového vzduchu

Moravia Energo, a.s. – garanční měření kogeneračních jednotek v areálu ŽDB Bohumín a.s.

Zásobování teplem Vsetín, a.s. – diagnostické měření kogeneračních jednotek 4,5 MWe