Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Katalytická mineralizační jednotka
Kód
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027232
Předmět výzkumu
Cílem projektu je prostřednictvím výzkumu a vývoje navrhnout a vyvinout komponenty pro záchyt a čištění spalin pro použití v technologiích katalytické mineralizace, které zajistí plnění emisních limitů a tím minimalizaci vlivu těchto technologií na životní prostředí.Tato zařízení budou určena pro malé výkony termických zařízení kolem 5 až 20 tun materiálu za 24 hodin a budou tedy vhodná i pro průmyslové parky a podniky, které doposud vyvážely své odpady na skládky. Tímto způsobem bude možné řešit nakládání s odpady v blízkosti jejich vzniku, čímž se sníží také zatížení komunikací a obecně negativní vliv dopravy na životní prostředí díky svozu odpadu na větší vzdálenosti.
Rok zahájení
2022
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
Program výzkumu a vývoje OPPIK – Aplikace
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam