Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj inteligentního distribučního transformátoru
Kód
EG20_321/0024388
Předmět výzkumu
Projekt má za cíl vyvinout nový inteligentní distribuční transformátor, který omezí zásahy technické čety při nastavování optimálních parametrů, sníží provozní náklady na servisní služby, prodlouží technickou životnost zařízení a zlepší kvalitu dodávané elektrické energie. Jedná se o aplikaci inteligentního zásahu do možnosti regulace napětí na aktuální parametry v síti. Projekt má vysoký komerční potenciál díky uplatnitelnosti prvků automatizace v souladu s Průmysl 4.0, smart grids a IoT.
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
Program výzkumu a vývoje OPPIK – Aplikace
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam