Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj progresivního systému pro numerickou simulaci fyzikálních procesů v plynárenských soustavách
Kód
EG19_262/0019913
Předmět výzkumu
Cílem projektu je vytvoření programu, který umožní analyzovat provoz jakékoliv plynárenské soustavy a jeho výstupy povedou k optimalizaci provozních podmínek a k analýze bezpečnosti provozu. Bude tak lépe zajištěn provoz těchto soustav s nižším rizikem poruchy či havárie s následnou absencí dodávek plynu, což s měnící se zdrojovou základnou, (přechod z uhelných zdrojů na OZE a plyn), je velmi aktuální téma. Program bude navržen pro využití různých druhů plynů, vč. obnovitelných (zelených). Plynárenský sektor má přímou vazbu na elektroenergetiku a teplárenství každého státu. Výroba elektrické energie a tepla (CZT) má primární vazbu na zdrojovou základnu, ze kterých jsou tyto komodity vyráběny, tzv. energetický mix. V současné době v ČR jsou elektřina a teplo primárně vyráběné z uhlí a jádra, minoritně z obnovitelných zdrojů a plynu. V budoucnu bude sektor plynárenství mnohem dominantnější (ústup uhelných elektráren) než je tomu nyní, proto bude jeho cílem optimalizovaný rozvoj s primárními cíli zajištění bezpečnosti provozu, pravidelnosti dodávek a optimalizace provozních nákladů. Tento trend postupného zvyšování podílu (paro)plynových elektráren nastane v celé EU a ač každá členská země disponuje jiným energetickým mixem, navyšování podílu zemního plynu při výrobě tepla a elektrické energie bude shodným prvkem (spolu s rozvojem obnovitelných zdrojů energie a využívání technologií P2G). Současně je nutné si uvědomit, že z hlediska polohy ČR jsme tranzitní zemí zemního plynu také pro ostatní státy (Německo, Rakousko, Slovensko, Itálie a další) a že tranzit plynu skrze naše území je přibližně čtyřnásobný ke spotřebě plynu v ČR. Bezpečnost dodávek jak pro ČR, tak pro sousední země bude naprosto klíčová v souvislosti s očekávanou výrazně vyšší spotřebou plynu v ČR i v EU s ohledem na dekarbonizaci energetiky.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
EB - OP PIK
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam