Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Akumulační vodní elektrárna nového typu
Kód
TK03030037
Předmět výzkumu
Cílem projektu je výzkum akumulování elektrické energie pomocí přečerpávací elektrárny s plovoucí nádrží, bez potřeby další výše položené nádrže. Další cíle projektu jsou: -realizace výstavby, zkoušení a provozování laboratorního modelu elektrárny a následně modelu v poloprovozním provedení s konkrétními parametry a dle harmonogramu projektu -vytvoření patentu, užitného vzoru a průmyslového vzoru -sestavení souboru doporučení pro projektování, výstavbu a provozování prototypů elektráren v optimálním provedení. Účelem projektu je: -zvýšit akumulované množství el. en. -vyrovnávat disproporce přímo v oblastech spotřeby a výroby el. en. -omezit přenosy el. en. -zvýšit energetickou soběstačnost a bezpečnost -snížit výrobu el. en. z fosilních paliv
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2025
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
THÉTA (2018-2031)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam