Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum inovativní koncepce technologie pro akumulaci elektřiny s vysokou účinností u decentrálních kogeneračních zdrojů
Kód
EG16_084/0010265
Předmět výzkumu
Je předkládána nová koncepce technologie pro akumulaci elektřiny, která je součástí decentrálních kogeneračních energetických zdrojů pro výrobu elektřiny a tepla, kde je hlavní výrobní jednotkou spalovací turbína, tedy spojení kompresoru, spalovací komory a spalovací turbíny. Jedná se o unikátní technologické zařízení, jehož podstata tkví v akumulaci elektřiny v tlakovém vzduchu, jež je uskladněn v tlakovém plynojemu. Samotný proces akumulace elektřiny je realizován prostřednictvím komprimace vzduchu akumulačním kompresorem a špičková dodávka elektřiny je realizována: - prostřednictvím zavedení naakumulovaného tlakového vzduchu přímo před spalovací komoru a zajištění tak úspory kompresní práce, - prostřednictvím instalované vzduchové turbíny pro energetické zhodnocení tlakového spádu mezi tlakem ve vzduchovém akumulátoru a tlakem v technologii spalovací turbíny, - unikátním způsobem využití kompresního tepla pro další výrobu elektřiny.
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
MPO programy - vzdělávací
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam