Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vybavení laboratoře demonstračních modelů Katedry energetiky
Kód
RPP2016/32
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na dovybavení již existující Laboratoře demonstračních modelů Katedry energetiky, která nachází uplatnění jak při teoretické výuce studentů, tak při řadě popularizačních akcí. V rámci projektu je plánováno vytvoření funkčního modelu vodní elektrárny, na kterém by bylo možné prezentovat daný eneregtický zdroj a rozšířit tím možnosti výuky řady předmětů KE souvisejících s obnovitelnými zdroje energie. Model by umožňoval demonstraci principu, funkce, výroby a také konstrukčního provedení jednotlivých druhů vodních turbín. Díky svému provedení by model také simuloval provoz přečerpávací vodní elektrárny. Laboratoř disponuje řadou modelů energetických zdrojů, mimo jiné i modely obnovitelných zdrojů energie – větrnou a fotovoltaickou elektrárnou, které by model vodní elektrárny vhodně doplnil. Projekt počítá také s dovybavením stávjících modelů infotabulemi, které by umožnovaly prezentaci jednotlivých modelů i bez odborného výkladu pedagoga. Toto řešení by našlo uplatnění hlavně během popularizačních akcí, které se vyznačují velkým počtem návštěvníků, kdy není možné prezentovat každé zařízení separátně.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam