Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
UMOŽNĚNÍ ZAPOJENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ DO EVROPSKÉ ALIANCE PRO ENERGETICKÝ VÝZKUM (EUROPEAN ENERGY RESEARCH ALLIANCE – EERA)
Předmět výzkumu
Projekt EERA_CZ umožní účast českých výzkumných organizací v Evropské alianci pro energetický výzkum (EERA) a jejich vstup do konsorcií programu Horizont 2020, která v tomto společenství vznikají. Účastí ve společných programech EERA budou ovlivňovány priority evropského výzkumu v energetice a také podoba výzev programu Horizont 2020/Euratom. Projektem bude vytvořena struktura, síť koordinátorů energetického výzkumu v tématech společných programů EERA. Přenosem znalostí, činností této struktury, bude umožněna informovanost výzkumné komunity o přínosech členství v EERA. Současně se umožní informovanost státní správy o zapojení české výzkumné komunity jak do EERA, tak následně do projektů programu Horizont 2020. Svou vazbou na centra budovaná ze strukturálních fondů bude mít projekt vliv na jejich napojení na evropskou výzkumnou komunitu, a tudíž i následně jejich dostatečné financování a excelenci výzkumu v nich prováděného.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
EUPRO
Řešitel
Zpět na seznam