Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
OPTIMALIZACE TECHNOLOGIE MOKRÉHO HAŠENÍ KOKSU NA HASÍCÍ VĚŽI KOKSÁRENSKÉ BATERIE PRO DOSAŽENÍ LIMITU TZL 50g / 1 tunu HAŠENÉHO KOKSU
Kód
TA02021153
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na ekologizaci procesu hašení koksu z koksárenských baterii, s ohledem na budoucí požadované emisní limity tuhých znečišťujících látek (TZL) a dalších škodlivin jako např. benzo(a)pyreny, snížení emisní zátěže obyvatelstva Moravskoslezského kraje.
Rok zahájení
2012
Rok ukončení
2013
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
ALFA - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (2011-2016)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam